Volgorde: recentste eerst
 
 

Lukraak schieten, dan

is het verschrikkelijk stil --


dode gezinnen.


Shooting randomly,Chaotisch schießen,
then, the terrible silence --dann die schreckliche Stille --
of dead families.tote Familien.

Gedicht S0989
Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) (2008)
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 


Oorlog is schieten,

doden, de verraders eerst --


elke hond die blaft.


Warfare is shootingEin Krieg ist schießen,
and killing, the traitors first --töten, Verräter zuerst --
every dog that barks.jeder Hund, der bellt.

Gedicht S0988
Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) (2008)
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 


Er jagen honden

door de stad, gele ogen --


met wrede muilen.


There are dogs huntingDie Hunde jagen
through the city, yellow eyes --durch die Stadt, gelbe Augen --
with cruel muzzles.grausamen Mäuler.

Gedicht S0987
Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir (Ari Folman) (2008)
Bundel: Mensoverschot 
Trefwoord: Oorlog: strijd 

Zywa
  Eerbetuiging aan:   Folman, Ari
  Woord zoeken:  CTRL-F
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto