Eerbetuiging aan:  Frost, Robert

Amsterdam, 2020-11-26
De niet ingeslagen weg (Robert Frost) 1916
Gedicht "The Road Not Taken" (bundel “Mountain Interval”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Keuze 

Amsterdam, 2020-11-26
Vertrouwd met de nacht (Robert Frost) 1928
Gedicht "Acquainted With The Night" (bundel “West-Running Brook”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 

Amsterdam, 2020-11-26
De zijden tent (Robert Frost) 1942
Gedicht "The Silken Tent" (bundel “A Witness Tree”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Liefdesband 

Amsterdam, 2020-11-26
Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) 1923
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel “New Hampshire”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Sneeuw 

Amsterdam, 2020-11-26
Geen goud kan blijven (Robert Frost) 1923
Gedicht "Nothing Gold Can Stay" ("Yale Review" [oktober 1923], bundel “New Hampshire”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Schoonheid 

Amsterdam, 2020-11-26
Na de appelpluk (Robert Frost) 1914
Gedicht "After Apple-Picking" (bundel “North of Boston”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geest 

Amsterdam, 2020-11-26
Uit, uit– (Robert Frost) 1916
Gedicht "Out, Out–" ("McClure's" [juli 1916], bundel “Mountain Interval”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dood 

Amsterdam, 2020-11-26
Vuur en ijs (Robert Frost) 1920
Gedicht "Fire and Ice" ("Harper's Magazine" [december 1920], bundel “New Hampshire”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ego / ~isme / ~centrisme 

Amsterdam, 2020-11-26
Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) 1923
“The Need Of Being Versed In Country Things” (bundel “New Hampshire”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 

Amsterdam, 2020-11-26
Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) 1923
Gedicht "The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel “New Hampshire”) – over sayornis
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Gevoelens 

Amsterdam, 2020-11-26
De slijpsteen (Robert Frost) 1923
Gedicht "The Grind-Stone" (bundel “New Hampshire”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 

Amsterdam, 2020-11-26
Het hele geschenk (Robert Frost) 1941
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel “A Witness Tree”)
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geweld 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater