In de zon wiegen

liefdesdraden, met alles --


losjes verbonden.


Swaying in the sun:Sonnenschwankende
threads of love to everything --Liebesfäden, mit allem --
loosely connected.lose verbunden.

Gedicht H2837
Amsterdam, 2020-11-26
De zijden tent (Robert Frost) - 1942
Gedicht "The Silken Tent" (bundel "A Witness Tree"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Liefde: band 


Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld --


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land --wir uns dem neuen Land hin --
to be its people.um sein Volk zu sein.

Gedicht S1087
Amsterdam, 2020-11-26
Het hele geschenk (Robert Frost) - 1941
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel "A Witness Tree")
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geweld:  


Nachtenlang liep ik

in de regen, met de maan --


als mijn klokwijzer.


Many nights I walkedNacht für Nacht ging ich
in the rain, under the moon --im Regen, unter dem Mond --
as my clock pointer.als mein Uhrzeiger.

Gedicht H2836
Amsterdam, 2020-11-26
Vertrouwd met de nacht (Robert Frost) - 1928
Gedicht "Acquainted With The Night" (bundel "West-Running Brook")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 
Trefwoord: Maan 


Kon ik maar rusten,

hier gaan slapen in de sneeuw --


in het diepe bos.


If only I couldWenn ich mich nur hier
rest here, sleeping in the snow --ausruhen könnte, schlafen --
in the deep forest.im Schnee, hier im Wald.

Gedicht H4413
Amsterdam, 2023-12-30
Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel "New Hampshire")
Bundel: Sneeuwdekens 
Trefwoord: Rust: vrije tijd / uitrusten 


De slijpsteen roest weg

onder de dunne sneeuwkroon --


van de rotte boom.


The grindstone, rustingDer Schleifstein rostet
away under the thin crown --unter der dünnen Krone --
of the rotten tree.des faulen Baumes.

Gedicht S1091
Amsterdam, 2020-11-26
De slijpsteen (Robert Frost) - 1923
Gedicht "The Grind-Stone" (bundel "New Hampshire"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 


Vóór het lentegroen,

heel even: het paradijs --


van gouden bloesems.


Before the spring green,Vor dem Frühlingsgrün
for a short time: paradise --gibt es kurz das Paradies:
with golden blossoms.goldene Blüten.

Gedicht H2839
Amsterdam, 2020-11-26
Geen goud kan blijven (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Nothing Gold Can Stay" ("Yale Review" [oktober 1923], bundel "New Hampshire")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Paradijs 
Trefwoord: Lente^ 


Vogels nestelen

in de bouwval, mompelend --


alsof ze huilen.


There are birds nestingDie Vögel nisten
in the shed, a mumbling sound --in dem Schuppen, sie murmeln --
as if they're crying.als ob sie weinen.

Gedicht S1090
Amsterdam, 2020-11-26
Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) - 1923
Gedicht "The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire") - over sayornis
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Gevoelens 


De schoorsteen staat nog,

na de brand, er ligt een arm --


van de waterpomp.


The chimney still stands,Der Schornstein steht noch,
after the fire, there's an arm --nach dem Brand, da ist ein Arm --
of the waterpump.der Wasserpumpe.

Gedicht S1089
Amsterdam, 2020-11-26
Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) - 1923
"The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 


Lichtjes wuift de wind

de sneeuwvlokken door het bos --


Ik blijf maar kijken.


Lightly the wind wavesLocker wiegt der Wind
the snowflakes through the forest --die Schneeflocken durch den Wald --
I just keep looking.Ich schaue weiter.

Gedicht H2838
Amsterdam, 2020-11-26
Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel "New Hampshire")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Sneeuw 


Begeertes verbranden

de wereld, of ze vergaat --


aan ijzige haat.


Desires are burningLüste verbrennen
the world, or it will perish --die Welt, oder sie verfällt --
of icy hatred.vor eisigem Hass.

Gedicht S1088
Amsterdam, 2020-11-26
Vuur en ijs (Robert Frost) - 1920
Gedicht "Fire and Ice" ("Harper's Magazine" [december 1920], bundel "New Hampshire"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Hij hield zijn hand los

in de hand, voelde het bloed --


uit, uit– zich gutsen.


In his hand, he heldEr hielt seine Hand
the other hand, feeling blood --in der Hand, spürte das Blut --
gushing out and out.aus, aus– sich spritzen.

Gedicht S1085
Amsterdam, 2020-11-26
Uit, uit- (Robert Frost) - 1916
Gedicht "Out, Out-" ("McClure's" [juli 1916], bundel "Mountain Interval")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dood:  


Het pad dat ik koos

was het groenste van de twee --


omdat ik dat dacht.


The trail I chose forIch wählte den Weg,
was the greenest of the two --der am grünsten war, nur weil --
because I thought so.ich es mir dachte.

Gedicht H2835
Amsterdam, 2020-11-26
De niet ingeslagen weg (Robert Frost) - 1916
Gedicht "The Road Not Taken" (bundel "Mountain Interval")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Keuze 


Ik droom van de geur

van nog te plukken appels --


en word niet wakker.


I dream of the smellIch träume vom Duft
of apples still to be picked --von noch zu pflücken Äpfeln --
and I don't wake up.und wache nicht auf.

Gedicht S1086
Amsterdam, 2020-11-26
Na de appelpluk (Robert Frost) - 1914
Gedicht "After Apple-Picking" (bundel "North of Boston")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geest / Spook 

Zywa
Eerbetuigingen
Frost, Robert
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F