Volgorde: recentste eerst
 
 

Een Federatie

vraagt veel van burgers: talent --


en alle deugden.


A FederationFöderationen
demands a lot of talent --erfordern viel Talent, und --
and all the virtues.alle Tugenden.

Gedicht H2854
Amsterdam, 2020-12-13
De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Het ideaal van gedeelde bevoegdheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland, Australië en India

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Samen: maatschappij 


Dorp na dorp wachten

er vrouwen op de oevers --


op troost en toekomst.


On the banks, womenDorf für Dorf warten
in black, waiting for solace --Frauen in Schwarz am Ufer --
another future.auf Trost und Zukunft.

Gedicht S1108
Amsterdam, 2020-12-13
De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Oorlogsweduwen
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Lot / Noodlot 


We komen vooruit,

maar we kunnen geen kant op --


in de scheepshutten.


We do move forward,Wir gehen vorwärts,
but there is no way to go --können aber nirgens hin --
in the ship's cabins.in den Schiffshütten.

Gedicht S1107
Amsterdam, 2020-12-13
De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Onderweg 


Niet de regering

onderdrukt ons, maar wijzelf --


onze verdeeldheid.


Not the governmentNicht die Regierung
is oppressing us, but we --unterdrückt uns, sondern wir --
our disunity.unsere Zwiespalt.

Gedicht S1106
Amsterdam, 2020-12-13
De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Met haar hese stem

leest ze voor in de schemer-


uren vol liefde.


With her husky voiceHeiser liest sie ihm
she reads to him, full of love --in den Dämmerungsstunden --
in the twilight hours.voller Liebe vor.

Gedicht H2853
Amsterdam, 2020-12-13
De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Liefde: intimiteit 


Boven ons stralen

de roestgaatjes in het dak:


sterren van de dag.


Above us, the rustÜber uns strahlen
holes in the roof are sparkling:die Rostlöcher im Zinkdach:
the stars of the day.Sterne des Tages.

Gedicht H2953
Amsterdam, 2021-05-08
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Schoonheid:  


Haar tranen sissen

in de aangestampte as --


van haar eenzaamheid.


The tears of her heartSie weint Tränen in
sizzle in the tamped ashes --die angestampften Asche --
of her loneliness.ihrer Einsamkeit.

Gedicht S1174
Amsterdam, 2021-05-08
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen:  


Het blijft regenen,

we waden met de vissen --


door de natte lucht.


It rains all the time,Es regnet weiter,
we're wading among the fish --wir waten mit den Fischen --
through the humid air.durch die nasse Luft.

Gedicht S1173
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Natuur:  


Hij komt mij baden

in wolken gele vlinders --


van zijn verliefdheid.


He comes to bathe meEr kommt mich baden
in his yellow butterflies --in gelben Schmetterlingen --
of amourousness.seiner Verliebtheit.

Gedicht H2952
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Liefde: verliefd 


Het wachten duurt lang,

ik trek knopen van mijn hemd --


nu moet ik naaien.


It is a long wait,Lange warten, ich
I pull buttons off my shirt --reiße Hemdenknöpfe ab --
now I have to sew.jetzt muss ich nähen.

Gedicht S1172
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Wachten 


De straat is weer leeg

na de optocht, ik treuzel --


in mijn eenzaamheid.


Empty streets afterLeere Straßen nach
the parade, I'm lingering --dem Umzug, ich verweile --
in my loneliness.in der Einsamkeit.

Gedicht S1171
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen:  


Terugkerende

droom, dat herinner ik me --


alleen in de droom.


This recurring dream,Wiederkehrender
I remember it well, but --Traum, ich erinnere mich --
only in the dream.aber nur im Traum.

Gedicht H2951
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dromen 


Oma doet haar best

om te helpen, overal --


loopt ze in de weg.


Grandma is doingOma bemüht sich
her best to help, everywhere --mit zu helfen, überall --
she stands in our way.geht sie uns im Weg.

Gedicht S1170
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ouderdom:  


Soms sluit schoonheid nauw

als zijde om het lichaam --


van naakte hartstocht.


Beauty fits closelyManchmal schließt Schönheit
like silk around the body --als Seide um den Körper --
of naked passion.nackter Leidenschaft.

Gedicht H2950
Amsterdam, 2021-05-07
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Hartstocht 


Hij doorzag Satan,

die gewonnen had van God --


en dat geheim hield.


He saw through Satan,Er durchschaut Satan,
who had outmanoeuvred God --der von Gott gewonnen hat --
and kept it secret.und es geheim hält.

Gedicht S1169
Amsterdam, 2021-05-06
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Godsdienst:  


Zonder zijn streven

zou hij naamloos geweest zijn --


een gelukkig dier.


Without ambitionOhne sein Streben
he would have been a nameless --wäre er noch namenlos --
happy animal.ein glückliches Tier.

Gedicht S1168
Amsterdam, 2021-05-06
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ambitie 


Heel de nacht krabt hij

aan de jarenharde korst --


van zijn eenzaamheid.


The whole endless night,Die ganze Nacht kratzt
he scratches the yearshard crust --er an der harten Krüste --
of his loneliness.seiner Einsamkeit.

Gedicht S1167
Amsterdam, 2021-05-06
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen:  


Pas op voor mensen

die jou staan toe te juichen:


vanen in de wind.


Beware of peopleHüte dich vor den
who cheer you along the way --Menschen die dir zujubeln --
like vanes in the wind.wie Fahnen im Wind.

Gedicht S1166
Amsterdam, 2021-05-06
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Realisme 


Het goede leven:

er is zoveel eten voor --


de varkens gegooid.


This is our good life:Das gute Leben:
a whole lot of food has been --so viel Essen geworfen --
cast before the pigs.vor die Schweine.

Gedicht H2949
Amsterdam, 2021-05-06
Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 


Zonder zondag zou

er geen nieuwe week wachten --


heerlijk, geen maandag!


No new week ahead,Toll, ohne Sonntag
if there were no more Sundays --keine neuen Wochen mehr --
whoopee, no Mondays!keine Montage!

Gedicht S1100
Amsterdam, 2020-12-09
Het kwade uur (Gabriel García Márquez) (1962)
Roman "La mala hora"
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Vrijheid:  


Op twee stoelpoten

balancerend weet mijn buik --


zeker dat ik leef.


Balancing on twoAuf zwei Stuhlbeinen
chair legs, my belly is sure --balancierend weiß mein Bauch --
that I am alive.genau, ich lebe!

Gedicht H2845
Amsterdam, 2020-12-08
Het kwade uur (Gabriel García Márquez) (1962)
Roman "La mala hora"
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Verveling:  


Heerlijk is jouw droom

van goede tijden, met jou --


droom ik tot mijn dood.


Lovely is your dreamBis zu meinem Tod
of good times to come, with you --träume ich mit dir den Traum --
I'll dream till I die.von guten Zeiten.

Gedicht S1099
Amsterdam, 2020-12-07
Het kwade uur (Gabriel García Márquez) (1962)
Roman "La mala hora"
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Hoop 


Een oud gevoel, acht-

honderdtwaalf jaar zou ik zijn --


als het nog bestond.


An old feeling, eightEin altes Gefühl,
hundred and twelve I would be --ich wäre achthundertzwölf --
if it were still there.wenn's das noch gäbe.

Gedicht H2844
Amsterdam, 2020-12-06
De kolonel krijgt nooit post (Gabriel García Márquez) (1961)
Novelle "El colonel no tiene quién le escriba"
Bundel: Geglimpt 
Trefwoord: Ouderdom:  


Dankzij de motten-

gaten in de paraplu --


tel ik de sterren.


Thanks to the moth holesDank des Mottenlochs
in the umbrella, I count --im Regenschirm zähle ich --
the stars exactly.die Sterne genau.

Gedicht H2843
Amsterdam, 2020-12-05
De kolonel krijgt nooit post (Gabriel García Márquez) (1961)
Novelle "El colonel no tiene quién le escriba"
Bundel: Geglimpt 
Trefwoord: Creativiteit 


Het doet er niet toe

of God wel of niet bestaat --


het is even erg.


It does not matterOb Gott existiert
whether God exists or not --oder nicht, macht nichts, es ist --
it is just as bad.genauso böse.

Gedicht H2842
Amsterdam, 2020-12-03
Afval en dorre bladeren (Gabriel García Márquez) (1955)
Novelle "La hojarasca"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Lot / Noodlot 


Tot er iets beweegt

is alles eeuwig, de tijd --


mijn zweet en het hemd.


Until something moves,Wenn sich nichts bewegt,
everything's eternal, time --ist alles ewig, die Zeit --
my sweat and the shirt.mein Schweiß und das Hemd.

Gedicht S1098
Amsterdam, 2020-12-03
Afval en dorre bladeren (Gabriel García Márquez) (1955)
Novelle "La hojarasca"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Aandacht:  


De stoel in de hoek

heeft een kapotte zitting --


Daar zit de dode.


The chair on the wallDer Stuhl an der Wand
has a broken seat, that's why --hat einen kaputten Sitz --
the dead man sits there.Da sitzt der Tote.

Gedicht H2841
Amsterdam, 2020-12-03
Afval en dorre bladeren (Gabriel García Márquez) (1955)
Novelle "La hojarasca"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Fantasie:  


Het deksel gaat dicht,

het lijk is weg, eindelijk --


kan ik rondkijken.


The cover closes,Der Deckel schließt sich,
the corpse is away, at last --die Leiche ist weg, ich kann --
I can look around.mich jetzt umschauen.

Gedicht S1097
Amsterdam, 2020-12-02
Afval en dorre bladeren (Gabriel García Márquez) (1955)
Novelle "La hojarasca"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Dood:  


Er ligt een lijk, snel

draai ik me om naar mama --


maar ze kijkt ver weg.


There is a corpse, soEine Leiche, schnell
I quickly turn to Mam, but --wende ich mich an Mama --
she looks far away.doch sie schaut weit weg.

Gedicht S1096
Amsterdam, 2020-12-01
Afval en dorre bladeren (Gabriel García Márquez) (1955)
Novelle "La hojarasca"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Dood: stilte 


Liefde blijft varen

in tijden van corona --


ze haalt jaren in.


Love does not anchorLiebe ankert nicht
in the time of corona --in Zeiten der Korona --
catching up for years.holt jahrelang auf.

Gedicht H2850
Amsterdam, 2020-12-12
Gabriel García Márquez:"El amor en los tiempos de cólera" (1985, "Liefde in tijden van cholera")
Fermina en Florentino varen op "La Nueva Fidelidad" ("De Nieuwe Trouw") in quarantaine heen en weer op de rivier de Magdalena

Bundel: Meer 
Trefwoord: Liefde: relatie 
Trefwoord: Covid-19^ 

Zywa
  Eerbetuiging aan:   García Márquez, Gabriel
  Woord zoeken:  CTRL-F
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto