Het huis staat te koop,

linksboven is de kamer --


daar ben jij verwekt.


The house is for sale,Das Haus zum Verkauf,
upstairs left is the bedroom --oben links ist der Raum, dort --
where you were begot.wurdest du gezeugt.

Gedicht H2729
Amsterdam, 2020-06-14
K.K. (Ingmar Heytze) - 2012
gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Herinnering: je leven 


Geen drugsreizen meer,

terug willen naar de aarde --


en weer ergens zijn.


No more drug journeys,Zurück zur Erde,
longing to return to Earth --keine Drogenreisen mehr --
be somewhere again.irgendwo da sein.

Gedicht S1031
Amsterdam, 2020-06-14
Testpiloot (Ingmar Heytze) - 2012
Antipsychotica
Gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dolen 


Mijn ruimtereizen

zijn tragisch, ik ga zo ver --


en kom nergens aan.


All my space travelsMeine Raumfahrten
are tragic, going so far --sind tragisch, ich geh so weit --
and getting nowhere.und komm nirgends hin.

Gedicht S1030
Amsterdam, 2020-06-14
Testpiloot (Ingmar Heytze) - 2012
Gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dolen 


Vergeef me, vergeet

me, neem de woorden terug --


Het was maar een leen.


Forgive me, forgetVergib mir, vergiss
me, I give you these words back --mich, nimm die Worte zurück --
I'm just borrowing.Es sind Ausleihen.

Gedicht H2728
Amsterdam, 2020-06-14
Vergeef vergeet (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Kijk mij nou 
Trefwoord: Schrijven 


Door de tijd varen

wij, wij en de twee mensen --


die we zijn geweest.


We're sailing through time,Durch die Zeit seglen
both we and the two people --wir und die beiden Menschen --
we have been before.die wir mal waren.

Gedicht H2727
Amsterdam, 2020-06-14
Sonnet 152 (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Identiteit:  


Ik versta de kunst

om te verdwijnen steeds meer --


nu mijn schaduw nog.


I almost masterIch versteh die Kunst
the art of disappearing --des Verschwindens immer mehr --
my shadow is next.jetzt mein Schatten noch.

Gedicht S1029
Amsterdam, 2020-06-14
Kameleon (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Nevelgloed 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Op de groepsfoto

sta ik ver achteraan: daar --


waar ik niemand ben.


In the group photoAuf dem Gruppenbild
I'm in the back: over there --bin ich ganz hinten: drüben --
where I'm nobody.wo ich niemand bin.

Gedicht S1028
Amsterdam, 2020-06-14
Kameleon (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Nevelgloed 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Liefst wil ik alles

zoals het was in mijn jeugd --


binnen de schutting.


I want everythingIch möchte alles
as it was in my childhood --so, wie in meiner Kindheit --
inside the fence boards.innerhalb des Zauns.

Gedicht S1022
Amsterdam, 2020-06-09
Achter de schutting (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Weemoed 


Kijkend door het kijk-

gat in de schutting groei ik --


heel de wereld in.


Looking through the peep-Das Guckloch im Zaun:
hole in the fence, I'm growing --guckend wachse ich hinein --
into the whole world.in die Außenwelt.

Gedicht H2714
Amsterdam, 2020-06-09
Achter de schutting (Ingmar Heytze) - 2008
Bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Nieuwsgierigheid: geheim / wereld 


Ik begraaf één kus

om er duizend te oogsten --


allemaal voor jou.


I bury one kissIch begrab' einen
to harvest thousands of them --Kuss, um tausend zu ernten --
they'll all be for you.allesamt für dich.

Gedicht S1020
Amsterdam, 2020-05-28
Geheim gedicht (Ingmar Heytze) - 2005
Gedicht uit de bundel "Schaduwboekhouding"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


Mijn lippen drukken

de kus van toen in een graf --


van twee monden diep.


My lips press the kissIch drücke den Kuss
from back then into a grave --von damals sanft in ein zwei --
that is two mouths deep.Münder tiefes Grab.

Gedicht S1019
Amsterdam, 2020-05-28
Geheim gedicht (Ingmar Heytze) - 2005
Gedicht uit de bundel "Schaduwboekhouding"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


Waar denk je toch aan?

Hij ligt zo tussen ons in --


onze eerste kus.


What are you thinking?Woran denkst du doch?
It lies there so between us --Er liegt da so zwischen uns --
our very first kiss.unser erster Kuss.

Gedicht S1018
Amsterdam, 2020-05-28
Geheim gedicht (Ingmar Heytze) - 2005
Gedicht uit de bundel "Schaduwboekhouding"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: romantiek 

Zywa
Eerbetuigingen
Heytze, Ingmar
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F