Eerbetuiging aan:  Homerus

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 Jahre Olymp
Amsterdam, 2018-05-04
Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Opdracht: Marjoleine de Vos 

Zywa Mount Olympus, 73 years

The war had started
with a quarrel beginning small
but not knowing how to stop
and honour, stubbornness, resentment
the destructiveness of men

Far from the turmoil of battle
the big countries are meeting
on the round top of the Olympus
they drink nectar and look away
in the distance how to proceed

The rich cities are pathetic
they pity the humans
lying one by one
in the dust, but the sun is shining
and says: let them fight it out for themselves

One supports one
the other supports the other
each holds his position
and evilly hatches plans
waiting for the dark

pondering about secret actions
telling to be the wisest
looking ahead further and
giving advice in the field
to speed up the end

73 jaar Olympus  73 Jahre Olymp
Amsterdam, 2018-05-04
Bundel: PuimPuin 
Opdracht: Marjoleine de Vos 

Amsterdam, 2018-09-01
Odysseia (Homerus) -750
Homerus' Odysseia, boek 23: Athena giet schoonheid uit over Odysseus, als goud over zilver
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Levensloop 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater