Eerbetuiging aan:  Huizinga, Johan

Zywa Het speelveld

De foto's, een leven van plezier
geen bloed, zweet en tranen
maar mensen rondom
mijn wieg in de familiekring

door het poortje de speeltuin
in het park, het podium
van de kinderen die
we zijn gebleven

en iedereen ouder
om het veld halverwege
de wedstrijd die toen nog
gewonnen kon worden

onze handen op het kersenhout
met de ringen van ons woord
in het midden van de zaal
op de gelukkigste dag

alles is gevierd, omringd
door naasten en vrienden
voor het leven, om de beurt
elkaars publiek om het veld

The playing-field  Das Spielfeld
Amsterdam, 2021-01-13
De spelende mens" (Johan Huizinga) – 1938
Studie "Homo ludens"
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Spelen 

Zywa The playing-field

The pictures, a life of pleasure
no blood, sweat and tears
but people around
my cradle in the family circle

through the gate, the playground
in the park, the stage
of the children
we still are

and everyone older
around the field halfway through
the match that could still be
won at the time

our hands on the cherry wood
with the rings of our vow
in the middle of the room
on the happiest day

everything has been celebrated
surrounded by loved ones and friends
for life, in turn each other's
audience around the field

Het speelveld  Das Spielfeld
Amsterdam, 2021-01-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Das Spielfeld

Die Bilder, ein Leben voller Spaß
kein Blut, Schweiß und Tränen
sondern Menschen um meine Wiege
herum im Familienkreis

durch das Tor, der Spielplatz
im Park, die Bühne
der Kinder, die
wir geblieben sind

und alle älter
um das Feld, halbwegs
das Spiel, das zu diesem Moment
noch gewonnen werden konnte

unsere Hände auf dem Kirschholz
mit den Ringen unseres Versprechens
in der Mitte des Saales
am glücklichsten Tag

alles wurde gefeiert, umgeben
von geliebten und Freunden
fürs Leben, abwechselnd
um das Feld, als Publikum der anderen

Het speelveld  The playing-field
Amsterdam, 2021-01-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater