Asfalt brandt het bos

weg, en dieren en mensen --


wachten op regen.


Forests burned away,Asphalt brennt den Wald
and animals and people --ab, und Tiere und Menschen --
are waiting for rain.warten auf Regen.

Gedicht S1470
Amsterdam, 2022-07-12
Winter in Amerika (Gil Scott-Heron en Brian Jackson) - 1974
Compositie "Winter in America" (albums "Winter in America" en "Midnight Band")
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Leven: omgeving 
Ook een eerbetuiging aan: Scott-Heron, Gil 


Op de kruispunten

staan de tekens van de tijd:


vuisten in de lucht!


At the road junctionsAn den Kreuzungen
you see the signs of the times:stehen die Zeichen der Zeit:
fists up in the air!Fäuste in die Luft!

Gedicht H3374
Amsterdam, 2022-07-12
Een teken van de tijd (Gil Scott-Heron) - 1971
Compositie "A Sign of the Ages" (album "Pieces of a Man")
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Verandering: revolutie 
Ook een eerbetuiging aan: Scott-Heron, Gil 


Ze veegt de scherven

op en ze herkent ze niet:


scherven van een man.


She sweeps up the shardsSie fegt die Scherben
and she doesn't recognise them:auf und sie erkennt sie nicht:
the shards of a man.ein Mann, zerbrochen.

Gedicht S1469
Amsterdam, 2022-07-12
Stukken van een man (Gil Scott-Heron) - 1971
Werkeloosheid
Compositie "Pieces of a Man" (album "Pieces of a Man")

Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Samen: maatschappij 
Ook een eerbetuiging aan: Scott-Heron, Gil 


De revolutie

is geen tv-programma --


je moet het zelf doen!


The revolutionDie Revolution
is not a telecast, you --läuft nicht im Fernsehen, du --
must do it yourself!musst es selber tun!

Gedicht H3373
Amsterdam, 2022-07-12
De revolutie is geen tv-programma (Gil Scott-Heron) - 1970
Compositie "The Revolution Will Not Be Televised" (albums "Small talk at 125th and Lenox" en "Pieces of a Man")
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Verandering: revolutie 
Ook een eerbetuiging aan: Scott-Heron, Gil 

Zywa
Eerbetuigingen
Jackson, Brian
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F