Eerbetuiging aan:  Kentridge, William

Zywa Herdenken

Ik dans, feestelijk, de band blaast
in een optocht van kinderen en karren
vol lasten en lifters, de lange benen
van majorettes boven alles uit

Gezichten schuilen achter toeters
die opgeboerde meningen van gal
en vuur in ieders oren spuwen en
de buiken dwingen om te blijven

dansen langs de plaatsen waar
het leven woedt of stilgevallen is
We dansen een groot elastiek en
kijken hoe het rekt en pijn doet

als het terugschiet naar het nieuws
en op vaste jaardagen dansen we op
de plaats, om stil te staan bij het erge
dat we niet hadden moeten doen

en om opnieuw te weten wat we willen:
het herdenken herdenken
ng eens denken, opniuw denken, nders
denken, en dansen zoals we denken

dat het moet

Commemoration  Gedenken
Amsterdam, 2015-10-24
Speel de dans lieflijker (William Kentridge) 2015
• Dodenherdenking
• "More sweetly play the dance" ("Speel de dans lieflijker", 2015, William Kentridge)

Bundel: Mozaïekvirus 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 

Zywa Commemoration

I dance, festively, the band blows
in a parade of children and carts
full of loads and hitchhikers, the long legs
of majorettes above everything else

Faces hide behind honks
that spew burp up views of bile
and fire into everyone's ears
forcing the bellies to continue

dancing along the places where
life is raging or has stopped
We dance a big elastic and
watch it stretch and hurt

when it snaps back to the news
and on set anniversaries we dance
on the spot, to reflect on the bad things
we shouldn't have done

and to know again what we want:
to commemorate the commemoration
to think once more, think anew, think
differently, and to dance the way we think

we should

Herdenken  Gedenken
Amsterdam, 2020-09-29
Bundel: Mozaïekvirus 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater