We lagen heerlijk

in het veengras, in scheiding --


maar dat telde niet.


We lay happilyWir lagen glĂŒcklich
in the grass, almost divorced --im Torfgras, fast geschieden --
but that did not count.doch das zÀhlte nicht.

Gedicht H1322
Amsterdam, 2015-09-13
Saldo (Gerrit Krol) - 2005
Gedicht uit de bundel " 't komt allemaal goed"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: verandering / einde 


Het land: vlampijpen,

van Loppersum tot Tjuchem’s --


poorten van de hel.


The country: flare stacks,Das Land: Gasfackel,
from Loppersum to Tjuchem’s --von Bedum bis zu Tjuchems --
burning gates of hell.Tore zur Hölle.

Gedicht H2061
Amsterdam, 2018-04-17
60.000 uur - een autobiografie (Gerrit Krol) - 1998
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Aarde: moeder 
Trefwoord: Techniek 


Als kostbaar bezit

jaren bewaard tot ik kast-


ruimte nodig had.


Been kept for years, asWertvoller Besitz,
precious assets, until I --jahrelang aufbewahrt, bis --
needed storage space.ich Stauraum brauchte.

Gedicht S0694
Amsterdam, 2018-04-17
60.000 uur - een autobiografie (Gerrit Krol) - 1998
Bundel: Zelf mijn museum 
Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 


Tropische planten,

onder woestijnzand gekookt --


tot Gronings aardgas.


Tropical plants, boiledTropische Pflanzen,
under desert sand, into --unter WĂŒstensand gekocht:
Dutch natural gas.sÀchsisches Erdgas.

Gedicht H2060
Amsterdam, 2018-04-16
60.000 uur - een autobiografie (Gerrit Krol) - 1998
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Aarde: moeder 


In oranje licht

zoemt ’s nachts heel het wijde land:


het gasveld staat aan.


The whole wide countryIn orangem Licht
whirs in orange light at night:summt nachts das ganze weite
the gas field is on.Land: das Gasfeld lÀuft.

Gedicht S0693
Amsterdam, 2018-04-16
60.000 uur - een autobiografie (Gerrit Krol) - 1998
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Techniek 


Dat je misschien wel

niet van mij houdt, dat zeg je --


zo ontzettend lief.


That you possiblyDass du mich vielleicht
may not love me, you say it --nicht liebst, das sagst du wirklich --
so very sweetly.ĂŒberraschend lieb.

Gedicht H2478
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 26
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 80 en 90 
Trefwoord: Liefde: gebrekkig/twijfel/onmacht 


Je moet jezelf zijn,

maar je valt niemand lastig --


anders mag het niet.


You should be yourself,Du musst du selbst sein,
but don't bother anyone --nur, störe niemanden, sonst --
that's the condition.ist es nicht erlaubt.

Gedicht S0889
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 23
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
Trefwoord: Zelfexpressie (sociaal) 


Dozen in de wind

steeds achternagezeten --


schop na schop na schop.


Boxes in the windDie Kartons im Wind
rolling on, getting one kick --werden verfolgt, bekommen --
after the other.Stoß nach Stoß nach Stoß.

Gedicht S0888
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 19
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Geweld: zinloos 
Trefwoord: Wind 


Klaar, een leeg bureau,

er ligt helemaal niets op --


alleen mijn handen.


Finished, desk empty,Fertig, ein leerer
there's nothing on it at all --Schreibtisch, es liegt nichts darauf --
just my lower arms.nur meine HĂ€nde.

Gedicht H2477
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 19
Bundel: Huidcontact 
Trefwoord: Ruimte 


Ik zal je helpen,

pak het touw dat ik opgooi --


uit de diepe put.


I shout: I'll help you,Ich helfe: schnapp dir
grab the rope that I throw up --das Seil, das ich hochwerfe --
from the deep, deep pit.aus dem tiefen Loch.

Gedicht S0887
Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 19
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Hoop 


Een bloem plukken

om het knappen te horen --


De bloem gooi je weg.


Picking a flowerBlumen pflĂŒcken, nur
to hear the snap, the flower --um das Knacken zu hören --
can be thrown away.Dann wirfst du sie weg.

Gedicht S0886
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 12
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld: zinloos 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 


Iets slechts bestaat niet

zolang het verborgen is --


zoals wat je denkt.


Bad things don't existEs gibt nichts Böses,
as long as they are hidden --solange es versteckt ist --
as if only thought.wie ein Gedanke.

Gedicht S0885
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 10
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 


Als je moet kiezen,

kies dan altijd voor het kwaad --


dat verhulbaar is.


If you have to choose,Wenn du wÀhlen musst,
it's wise to choose the evil --wÀhle immer das Böse --
that you can conceal.das du tarnen kannst.

Gedicht S0884
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 10
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 


Mijn verhaal verbergt

wat ik heb gedaan, het moet --


wel een misdaad zijn.


Because my storyWeil die Geschichte
hides what I have done, it must --verbirgt, was ich getan hab --
be a serious crime.muss es sehr schlimm sein.

Gedicht S0883
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 4
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Waarheid: verhuld 


Soms hoor ik klokken

luiden in de blauwe lucht --


blauwe luchtklokken.


Sometimes I hear bellsIch höre Glocken
ringing, high in the blue sky --lÀuten im blauen Himmel --
blue aerial bells.blaue Luftglocken.

Gedicht H2476
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 3
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Illusies: waarneming 


Alles wat je zegt

tegen een ander, zeg je --


ook tegen jezelf.


Whatever you sayAlles, was du sagst
to somebody else, you say --zu jemand anderem, sagst --
to yourself as well.du auch zu dir selbst.

Gedicht H2475
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 2
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Communicatie: zenden 


Vissen zwemmen steeds,

maar ze bewegen nog meer --


buiten het water.


They're always swimming,Ein Fisch schwimmt, aber
but fish do move even more --er bewegt sich außerhalb --
outside the water.des Wassers noch mehr.

Gedicht S0882
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 2
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Waarneming: observatie 


Niemand begrijpt me,

dus zeg ik maar weer eens iets --


anders dan zojuist.


They don't understandNiemand versteht mich,
me, so I just say something --also sage ich mal was --
contradictory.WidersprĂŒchliches.

Gedicht S0881
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, Proloog
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Communicatie: half(slachtig) 


De ondervragers

geven je een vergrootglas --


om jezelf te zien.


InterrogatorsDie Vernehmenden
give you a magnifier --lassen dich mit der Lupe --
to observe yourself.dich selbst betrachten.

Gedicht H2474
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, Proloog
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Zelfkennis 


Naar mij opkijkend

voor een antwoord, vind jij het --


met een vraagteken.


Looking up to meDu guckst mich an, fragst
for an answer, you find it --nach Antwort, und findest sie --
with a question mark.mit Fragezeichen.

Gedicht H2413
Amsterdam, 2019-03-24
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 10.1
Bundel: Nevelgloed 
Trefwoord: Vragen 


Een man zonder vrouw

die luistert is gesloten --


over wat hem beweegt.


Without a womanOhne eine Frau,
who listens, a man is closed --die zuhört, verbirgt ein Mann --
about what moves him.oft was ihn bewegt.

Gedicht S0761
Amsterdam, 2018-06-23
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 7.1
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 80 en 90 
Trefwoord: Contact: geslotenheid 


Ik ga niet rechtuit,

ik ben een stukje van iets --


veel groters dat draait.


I'm not moving straight,Nichts geht gerade,
I am a piece of something --alles ist Teil von etwas --
bigger that rotates.Großes, das sich dreht.

Gedicht H2206
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 12.3
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Heelal: verbondenheid 


Gekromd een rechte

lijn, aarde om zon, ik om --


het geld en mijn werk.


Curved, followingEiner geraden
a straight line, around the sun --Linie folgen, um Geld --
money and my work.und meine Arbeit.

Gedicht H2205
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 11.2
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Samen: maatschappij 


Venijnig knak ik

de plant, want ik wil bloemen --


uit nieuwe stekken.


I viciously breakDie Pflanze brechen
the plant, I now want to grow --fĂŒr Stecklinge, um neue --
flowers from cuttings.Blumen zu zĂŒchten.

Gedicht H2204
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 11.1
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Kennis: onderzoek 


Ontslag: afgeknipt

poot ik me bloot in de grond --


voor een nieuwe bloei.


Resigned: cut off,KĂŒndigung, mich auf
I plant myself in the soil --anderem Boden pflanzen --
to flower once more.fĂŒr neue BlĂŒte.

Gedicht H2203
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 11.1 en 11.2
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Nieuw: nieuw begin 


Schuin naar het plafond

kijkend een antwoord vinden --


met een vraagteken.


Looking up, I findSchrÀg an die Decke
an answer on the ceiling --schauend, die Antwort finden --
with a question mark.mit Fragezeichen.

Gedicht H2202
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 10.1
Bundel: Nevelgloed 
Trefwoord: Nadenken (piekeren) 


Een knop ontleden

en zien wat voor bloem het is --


die het niet meer wordt.


Dissect a bud, seeSezier die Knospe
what kind of flower it is --und erkenne die Blume --
which it won't become.die nicht mehr sein wird.

Gedicht S0756
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 10.1
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Kennis: onderzoek 


De functie bestaat,

als een profiel: kom maar op --


stap in het harnas.


The job does exist,Die Stelle ist echt,
as a profile: stand up, step --als ein Profil: also, komm --
into the armour.trete im Harnisch.

Gedicht S0755
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Functieprofiel
Roman, hoofdstuk 9.3

Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 


Ze zien mijn werk niet,

de mensen met wie ik leef --


geven meer om.. mij.


They don't see my work,Mein Mann sieht meine
the family I live with --Arbeit nicht, er kĂŒmmert sich --
cares more about.. me.vor allem um mich.

Gedicht S0754
Scheveningen, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 9.1
Bundel: SchrijfWijzer 
Trefwoord: Aandacht: voor iemand 


De rue Bouzarés

kruist mijn weg, niet op de kaart --


Die kruising ben ik.


The main street crossesMein Weg kreuzt die Haupt-
my way, but not on the map --straße, nicht auf der Karte --
That crossing is me.Die Kreuzung bin ich.

Gedicht H2200
Trein Amsterdam-Den Haag, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 8.1
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Herinnering: je leven 


Mensen springen rond

tussen veel opvattingen --


en lachen erom.


People jump aroundRumspringen zwischen
between many opinions --viele Ansichten, dabei --
and laugh about it.darĂŒber lachen.

Gedicht H2199
Trein Amsterdam-Den Haag, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 7.3
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Onzekerheid 


Een man opent zich

in de armen van een vrouw --


hij wordt zacht en praat.


A man opens upEin Mann öffnet sich
in the arms of a woman --in den Armen einer Frau --
he softens and talks.er wird sanft, redet.

Gedicht S0753
Trein Amsterdam-Den Haag, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 7.1
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 80 en 90 
Trefwoord: Liefde: communicatie 


Zon, een witte muur

zonder schaduw, nooit te wit --


kan zuiverheid zijn.


The sun, a white wallSonne, weiße Wand
without shades, never too white --ohne Schatten, nie zu weiß --
could purity be.könnte Reinheit sein.

Gedicht H2198
Trein Amsterdam-Den Haag, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 7.1
Bundel: ZielZinZon 
Trefwoord: Zon: wit licht 


Onmin: als een koe

in striemende regen staan --


je kont naar de wind.


Discontent: standingUnmut: wie eine
like a cow in driving rain --Kuh im strömenden Regen --
your ass to the wind.dein Arsch in den Wind.

Gedicht H2197
Trein Amsterdam-Den Haag, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.5
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 80 en 90 
Trefwoord: Liefde: communicatie 


De mannen weten

wat te doen in het zwaailicht --


van de vuurbaakvrouw.


The men know what toDie MĂ€nner wissen,
do in the flashing light of --was zu tun ist, im Blinklicht --
the lighthouse woman.der Leuchtturm, der Frau.

Gedicht H2196
Trein Amsterdam-Den Haag, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.4
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Communicatie: zenden 


Het schuine basalt:

mijn armen als vleugeltjes --


om niet te vallen.


The dike is sloping,Abfallender Deich:
so I spread my arms like wings --meine Arme wie FlĂŒgel --
to keep from falling.um nicht zu fallen.

Gedicht H2195
Amsterdam, 2018-06-19
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 4.1
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Spelen: plezier 


Oude geheugens

kunnen niet meer invoer aan --


dan eigen woorden.


Old memories can'tEin altes Gehirn
handle any more input --kann nur das verarbeiten --
than one's own subjects.was man selbst aufwirft.

Gedicht S0752
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.3
Bundel: Zelf mijn museum 
Trefwoord: Hersenen: geheugen 


Spreken is jezelf

bevestigen, dus daarom --


luistert er niemand.


Speaking comes down toSprechen, das heißt sich
affirming yourself, that's why --selbst bestÀtigen, deshalb --
no one lends an ear.hört nie jemand zu.

Gedicht S0751
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.3
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Zelfexpressie (aandacht) 


Mensen die liever

praten dan te luisteren:


Zijn die vrijgevig?


People who preferLeute, die lieber
to talk rather than listen:reden als zuzuhören:
Are they generous?Sind sie großzĂŒgig?

Gedicht S0750
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.3
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Aandacht: trekken 


Je plan zegt: linksaf,

oké, je voeten lopen --


en je slaat rechtsaf.


Your plan says: turn left,Dein Plan sagt: links ab,
okay, your feet are walking --na, deine FĂŒĂŸe gehen --
and then you turn right.und du biegst rechts ab.

Gedicht H2194
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.1
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Verstand: en gevoel 


Ik ben een soort bocht,

die de weg gelijktijdig --


naar rechts en links buigt.


I'm a bend, bendingIch bin die Kurve,
the road to the right and left --die die Straße gleichzeitig --
simultaneously.nach rechts und links biegt.

Gedicht H2193
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 6.1
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Paradox 


De meeste moorden

vinden plaats in het centrum --


van de wereldmacht.


Most murders, of course,Die meisten Morde
take place in the centre, the --finden im Zentrum statt, im --
core of world power.Zentrum der Weltmacht.

Gedicht S0749
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 4.1
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 


Afscheid: we eten

niet echt, dat zie je ook wel --


in toneelstukken.


Farewell: we don't eat,Abschied: wir essen
it just seems that way, as you --nicht wirklich, das sieht man auch --
also see in plays.in TheaterstĂŒcken.

Gedicht H2192
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 4.1
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid: ongemak 


Bij de verkenners

leg ik een goed kookvuur aan --


dus met mijn hoed op.


With the scouts I buildMit den Pfadfindern
a good cooking fire, that is --mach ich ein gutes Feuer --
having my hat on.mit meinem Hut auf.

Gedicht H2191
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 3.2
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Cultuur: leefwijze 


Militaire dienst:

jezelf opblazen en dan --


vanzelf omhoog gaan.


Well, in the armyIm MilitÀrdienst
you inflate yourself and then --blĂ€st man sich groß auf und dann --
of course you will rise.geht man von selbst hoch.

Gedicht S0748
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 2.5
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Macht: vertoon 


Op vaste tijden

komt er een bericht: deze --


verbinding bestaat.


At regular timesZu festen Zeiten
a message comes, stating: this --kommt eine Meldung: diese --
connection exists.Verbindung besteht.

Gedicht H2190
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Oude computercommunicatie. Ook van toepassing op kennissen
Roman, hoofdstuk 2.4

Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Communicatie: zenden 


Je vindt je eigen

natuurwetten, want je kiest --


wat je observeert.


You find your own lawsNaturgesetzen
of nature, because you choose --findet man selbst, man wÀhlt aus --
your observations.was man observiert.

Gedicht H2189
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 2.2
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Waarneming: observatie 


De kraai: begerig

komt hij dichtbij, wegvliegend --


bij misschien gevaar.


The crow: greedilyDie KrÀhe: gierig
she comes close, flying away --kommt sie nÀher, fliegt davon --
at could be danger.bei vielleicht Gefahr.

Gedicht H2188
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 1.2
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Vogels: kraai 


Door de plas lopen

en hem stampend vernielen --


en dan nog een keer.


Splashing, destroyingStampfend und spritzend
the puddle by stamping, and --die PfĂŒtze kaputmachen --
again, and again.und dann noch einmal.

Gedicht H2187
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 1.1
Bundel: ZielZinZon 
Trefwoord: Spelen: plezier 


Kantoor is een plaats

van samenkomst waar men praat --


en zo ontstaat werk.


Office is a placeBĂŒro ist ein Ort,
of meeting where people talk --an dem die Leute reden --
and that creates work.und das schafft Arbeit.

Gedicht H2186
Amsterdam, 2018-06-18
Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, Proloog
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 


Horizon, een bleek

licht waarin je niets kunt zien --


dat ziet bedroefdheid.


Horizon, a paleHorizont, blasses
light in which you see nothing --Licht in dem man gar nichts sieht --
that's what sadness sees.das sieht der Kummer.

Gedicht S0331
Amsterdam, 2015-09-13
Afsluitdijk (Gerrit Krol) - 1980
Gedicht, gepubliceerd in Tirade (1980) en in de bundels "Laatste gedichten" (1988) en " 't komt allemaal goed" (2005)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Verdriet: ondergaan 


Ik wil niet beroemd

zijn, maar mijn eigen gang gaan --


en de beste zijn.


I don't want to beIch möchte einfach
famous, just to do my own --mein eigenes Ding machen --
thing and be the best.und der Beste sein.

Gedicht H4356
Amsterdam, 2023-12-11
Ik was zo'n jongetje (Gerrit Krol) - 1977
Column in de VPRO-gids
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Ambitie 


Wat ik denk, niet doen:

ik vind het niet goed genoeg --


wel mooi, als idee.


What I think, I don'tIch mache es nicht,
do, it isn't good enough, just --weil es nicht gut genug ist --
nice, as an idea.nur schön, als Idee.

Gedicht H2214
Scheveningen, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


Een langdurige

ziekte is vaak onschuldig --


en een gewenning.


A long-term illnessEine dauernde
is often harmless and a --Krankheit is oft harmlos und --
habituation.eine Gewöhnung.

Gedicht S0760
Amsterdam, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Ziekte: psycho-soma 


De samenvatting:

voel de wereld bewegen --


binnen in jezelf.


The summary is:Zusammenfassung:
feel how the world is turning --fĂŒhl, wie sich die Welt bewegt --
moving within you.in deinem Innern.

Gedicht H2213
Scheveningen, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: Wije Nik 
Trefwoord: Heelal: verbondenheid 


Woorden zijn mooi, als

ze op papier staan, en ik --


ze geschreven heb.


Words are beautiful,Worte sind schön, wenn
if they are on paper, and --sie auf Papier und von mir --
are written by me.selbst geschrieben sind.

Gedicht S0759
Amsterdam, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: Kijk mij nou 
Trefwoord: Ego: egocentrisme 


Weekend: fijn eenzaam,

met mijn schoenen in de hand --


langs de zee lopen.


Nice weekend: lonelyWochenende: schön
I'm walking along the sea --einsam, mit meinen Schuhen --
with my shoes in hand.in der Hand am Meer.

Gedicht H2212
Scheveningen, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: Huidcontact 
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
Trefwoord: Zee 


Het wespennest: zacht,

gewelven van vloeipapier --


Leeg valt het erg mee.


The wasps' nest is soft,Das Wespennest: weich,
like vaults of tissue paper --Gewölbe aus Fließpapier --
Empty it feels nice.Leer ist es nicht schlimm.

Gedicht H2211
Scheveningen, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: Huidcontact 
Trefwoord: Dieren: bij / wesp 


Met mijn diploma

in de verte mezelf zien:


100 keer vergroot.


With my diploma,Mit dem Diplom sich
I see me in the distance:selbst in der Ferne sehen:
enlarged many times.vielfach vergrĂ¶ĂŸert.

Gedicht H2210
Scheveningen, 2018-06-21
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 
Trefwoord: Ambitie 


De zeedijk, teer licht:

jij ziet zeilen, ik geluk --


maar dus zonder jou.


Sea, delicate light:Das Meer, zartes Licht:
you see sails, I happiness --du siehst Segeln, und ich GlĂŒck --
only, without you.also ohne dich.

Gedicht S0757
Amsterdam, 2018-06-20
De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
Roman
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 60 en 70 
Trefwoord: Aandacht: omgeving 


Ik denk de wereld

zonder ons, op het terras --


bij levende pils.


I conceive the worldIch denke die Welt
without us, on the terrace --ohne uns, im Biergarten --
with a live lager.bei lebendem Pils.

Gedicht H1407
Amsterdam, 2016-04-13
Memento (Gerrit Krol) - 1976
Gedicht uit de bundel "Polaroid - Gedichten 1955-1976"
Bundel: Hier &Nu& 
Trefwoord: Tijd: levenstijd 


Wat voor kleur je hebt,

kan niemand jou uitleggen --


ook al ziet hij het.


What colour you have,Welche Farbe du hast,
no one can explain to you --kann niemand dir erklÀren --
although he sees it.obwohl er es sieht.

Gedicht S0840
Amsterdam, 2019-01-29
Een geruit keukenkleedje (Gerrit Krol) - 1975
Gedicht uit de bundel "De rechte lijn"
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Identiteit: imago 


Ieders weerwil wil

alleen blijven, ongezien --


niet doen wat jij wilt.


Reluctance wants toDer Widerwille
be alone, unobserved not --will allein sein, unbemerkt --
doing what you want.nicht tun, was du willst.

Gedicht H4432
Amsterdam, 2024-01-09
Over de weerwil (Gerrit Krol) - 1970
Gedicht uit de bundel "Over het uittrekken van een broek"
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Verzet 
Trefwoord: Wil: plicht 


Het museum heet

Ministerie van de Zee --


Er is geen kust meer.


There's a museumDas Museum heißt
called Ministry of the Sea --Meeresministerium --
No coast anymore.Keine KĂŒste mehr.

Gedicht S2090
Amsterdam, 2024-01-09
Bolivia (staatkundig) (Gerrit Krol) - 1970
Gedicht uit de bundel "Over het uittrekken van een broek"
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Herinnering: weemoed 
Trefwoord: Bolivia% 


Schaamte is bang zijn

voor iets gewoons van jezelf --


dat nog geheim is.


Shame is having fearScham ist eine Angst
of something ordinary --vor etwas ganz Normales --
that is a secret.das noch geheim ist.

Gedicht S0839
Amsterdam, 2019-01-29
Kijk 's naar dit meisje (Gerrit Krol)
Over de schaamte (Gerrit Krol)
- 1970

Gedichten uit de bundel "Over het uittrekken van een broek"
Bundel: Geweten 
Trefwoord: Schaamte 


Mijn lief beschrijven

is niet te doen, tenminste --


niet als je haar kent.


No one can describeMeine Geliebte
my sweetheart, in any case --kann nicht beschrieben werden --
no one who knows her.nicht, wenn man sie kennt.

Gedicht H0599
Amsterdam, 2013-10-04
Over de bossen bij Hooghalen (Gerrit Krol) - 1970
Gedicht uit "Over het uittrekken van een broek"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 80 en 90 
Trefwoord: Herinnering: weemoed 


De ganzen: waakzaam

naast hun grasgroene keutels --


voldaan in de zon.


The geese: vigilantDie GĂ€nse: wachsam
next to their grass-green droppings --neben grasgrĂŒnen Koten --
sated in the sun.satt in der Sonne.

Gedicht H2376
Amsterdam, 2019-01-29
Randstad (Gerrit Krol) - 1967
Gedicht uit de bundel "Een morgen in maart"
Bundel: ZielZinZon 
Trefwoord: Vogels: eend / gans 


Jaren later: weer

op de hei, en in de kuil --


waarin ik graag lag.


Years later: againNach Jahren: wieder
on the heath, and in the pit --auf der Heide, und im Loch --
I loved to lie in.in dem ich gern lag.

Gedicht H2375
Amsterdam, 2019-01-28
Landschap (Gerrit Krol) - 1960
Gedicht uit de bundel "Gedichten 1955-1960"
Bundel: Zelf mijn museum 
Trefwoord: Herinnering: je leven 


Na de regenbui

loop ik, schoenen in de hand --


over het water.


After the downpourNach dem Regenguss
I carry my shoes, walking --geh ich, Schuhe in der Hand --
on the water.ĂŒber dem Wasser.

Gedicht H2374
Amsterdam, 2019-01-28
Het nieuwe kanaal (Gerrit Krol) - 1960
Gedicht uit de bundel "Gedichten 1955-1960"
Bundel: ZielZinZon 
Trefwoord: Ervaren 


Heerlijk nageuren:

de regen uit de aarde --


het gras om mij heen.


Lovely after-smell:Feine NachdĂŒfte:
the rain fuming from the earth --der Regen aus der Erde --
the grass around me.Gras um mich herum.

Gedicht H2373
Amsterdam, 2019-01-25
Het nieuwe kanaal (Gerrit Krol) - 1960
Gedicht uit de bundel "Gedichten 1955-1960"
Bundel: Om Armen 
Trefwoord: Leven: omgeving 

Zywa
Eerbetuigingen
Krol, Gerrit
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F