Aan een kind kun je

nooit zien dat het saai zal zijn --


als volwassene.


From children, you canVon Kindern sieht man
never tell that they will be --nie ihre Langeweile --
boring as adults.als Erwachsener.

Gedicht S1049
Amsterdam, 2020-08-12
O, is hij piloot? (Nicolien Mizee) - 2020
Column (in nrc.next)
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 


Wel een mooie film,

maar echt veel te aangrijpend --


om bij stil te staan!


A beautiful film,Wunderschöner Film,
but really too heart rending --aber wirklich zu fesselnd --
to give it a thought.um dran zu denken.

Gedicht S1771
Amsterdam, 2023-05-22
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 30 juni 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 


Afwezig antwoord

geven is een kenteken --


van volwassenheid.


An absent replyGeistesabwesend
is a characteristic --antworten ist ein Merkmal --
of maturity.des Erwachsenseins.

Gedicht S1770
Amsterdam, 2023-05-22
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 23 juni 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Volwassenheid 


In de gebedsdienst

kan ik rustig piekeren --


over mijn zorgen.


The prayer serviceNur im Gebetsdienst
gives me the peace to ponder --kann ich in Ruhe meinen --
over my worries.Sorgen nachsinnen.

Gedicht H3826
Amsterdam, 2023-05-21
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 21 juni 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Rust: stilstand 


Bij hitte wil ik

thuis zijn, op mijn eigen.. licht --


bewoonde eiland.


Heat: I want to beHitze: ich möchte
at home, on my own.. lightly --nach Hause, auf meine dünn --
inhabited isle.bewohnte Insel.

Gedicht H3825
Amsterdam, 2023-05-19
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 18 juni 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Zon: verzengend 
Trefwoord: Thuis: geborgenheid 


Je ouders dulden

je, als je niet lastig bent --


vertelt het sprookje.


You're tolerated,Eltern dulden dich,
so don't bother your parents --sei ihnen nur keine Last --
says the fairytale.so lehrt das Märchen.

Gedicht S1768
Amsterdam, 2023-05-19
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Sneeuwwitje, Hans en Grietje, Klein Duimpje
Dagboekroman, 17 juni 2000

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Kind: geborgenheid 


Niemand geeft om mij,

mensen behandelen mij --


altijd vol ontzag.


Nobody reallyNiemand kümmert sich
cares about me, people just --um mich, man behandelt mich --
stand in awe of me.immer mit Ehrfurcht.

Gedicht S1767
Amsterdam, 2023-05-19
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 31 mei 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 


Kinderen weten

dat ze veel niet begrijpen --


maar volwassenen...


Children know there isEin Kind weiß, es gibt
a lot they don't understand --vieles Unverständliches --
adults however...aber erwachsen...

Gedicht H3824
Amsterdam, 2023-05-19
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 26 mei 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Kennis: verwerven 


O, die laatkomers!

Meteen grijpen ze in, want --


het moet echt anders!


Oh, those latecomers!Diese Nachzügler!
They enter and intervene --Sie greifen sofort ein, denn --
Don't do it that way!so macht man das nicht!

Gedicht S1766
Amsterdam, 2023-05-19
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 21 mei 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Hoogmoed / Trots 


Ze zit dromerig

te schommelen in het park:


verliefd of zwanger!


She sits dreamilySie schaukelt verträumt
in the nest swing in the park:im Park: sie muss wohl verliebt --
in love or pregnant!oder schwanger sein!

Gedicht H3823
Amsterdam, 2023-05-18
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 17 mei 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verliefd: dromerig 
Trefwoord: Zwangerschap 


Iedereen luistert

mee, de ober boent secuur --


een schoon tafeltje.


Everyone listensAlle hören mit
in, the waiter keeps scrubbing --der Kellner schrubbt präzis die --
the café tables.sauberen Tische.

Gedicht H3822
Amsterdam, 2023-05-18
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 15 mei 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Nieuwsgierigheid 


Mijn onwillige,

ik kus je, alle plekjes --


die beschikbaar zijn.


My dear reluctant,,Mein Unwilliger,
I kiss you, every part that --ich küsse dich, jeden Teil --
is available.das verfügbar ist.

Gedicht H3821
Amsterdam, 2023-05-18
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 23 april en 9 mei 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Liefde: wens (geuit) 


Op elk feest stelt hij

zich tot voorbeeld: 'Toen wist ik:


jij bent bijzonder!'


He holds himself asImmer stellt er sich
an example: 'Then I knew:zum Vorbild: 'Dann wusste ich:
you're really special!'du bist besonders!'

Gedicht S1764
Amsterdam, 2023-05-18
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 23 april 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Aandacht: trekken 


Ook jij bent verplicht

tot prestaties, dus heb je --


het er niet over.


Since everyone isMan ist zur Leistung
obliged to achieve, you do --verpflichtet, also redet --
not talk about it.man nicht darüber.

Gedicht H3820
Amsterdam, 2023-05-18
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 21 april 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Ambitie 


Steeds minder klopt de

wereld die je ouders jou --


blijven voorhouden.


The world your parentsDie Welt, die deine
keep impressing on you is --Eltern dir reindrücken, stimmt --
fitting less and less.immer weniger.

Gedicht H3819
Amsterdam, 2023-05-17
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 21 april 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Wereld(beeld) 


Het vormt je als kind,

dat je leert waarover je --


niet hoort te praten.


It educates youEs prägt jedes Kind,
as a child, that you learn what --dass es lernt, worüber man --
you shouldn't talk about.nicht reden sollte.

Gedicht H3818
Amsterdam, 2023-05-17
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 20 april 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Waarden en normen 


Je vooroordelen

kosten jou ontzettend veel --


leuke contacten.


Your prejudicesJedes Vorurteil
cost you a lot every time:kostet dich viel, sehr viele --
many nice contacts.nette Kontakte.

Gedicht S1763
Amsterdam, 2023-05-17
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 20 april 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 


In de hemel zou

ik God geen vragen stellen --


Hem slechts aanschouwen.


In heaven, I wouldn'tIm Himmel würde
ask God any question, I --ich keine Fragen stellen --
would just behold Him.Einfach Gott schauen.

Gedicht H3817
Amsterdam, 2023-05-17
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
"Deze aanschouwing van God in zijn hemelse heerlijkheid wordt door de kerk 'de gelukzalige aanschouwing' genoemd " (Catechismus van de Katholieke Kerk, § 12-II, #1028, naar de heilige Cyprianus)
Dagboekroman, 29 maart 2000

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 


In brieven aan jou

laat ik mijn gedachten uit --


als wilde honden.


In my letters, IBeim Schreiben lass ich
am walking my thoughts with you --meine Gedanken heraus --
like walking wild dogs.wie wilde Hunde.

Gedicht H3816
Amsterdam, 2023-05-16
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 22 maart 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Nadenken (ordenen) 


Ik pieker liever

dan een mening te hebben --


die ik verkeerd vind.


I prefer broodingIch grüble lieber,
to having an opinion --als eine falsche Meinung --
that I think is wrong.bekanntzugeben.

Gedicht S1762
Amsterdam, 2023-05-15
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 27 februari 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Nadenken (piekeren) 


Kinderen willen

volwassenen geloven --


ook als dat niet lukt.


Children just want toDoch, Kinder wollen
believe adults, even if --den Erwachsenen glauben --
it does not come off.auch wenn es nicht klappt.

Gedicht S1761
Amsterdam, 2023-05-15
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 27 februari 2000
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


Alles is vergeefs,

ook mijn boek, maar het troost me --


dat ik dat vastleg.


It's in vain, my book,Vergeblich, auch mein
but it is comforting me --Buch, aber es tröstet mich --
that I record it.das aufzuzeichnen.

Gedicht H3372
Amsterdam, 2022-07-11
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Illusies: doorzien 


Ik walg van vertoon,

maar op mijn boekomslagen --


ben ik een poseur.


I loathe standing out,Ich hasse Spotlights,
yet, on all my book covers --aber auf den Einbänden --
I am a poseur.bin ich ein Poseur.

Gedicht S1467
Amsterdam, 2022-07-11
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Poses als naaktmodel, gebruikt op de boekomslagen
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit: gezien worden 


Ik val niet graag op,

maar ik moet me laten zien --


op de boekomslag.


I loathe standing out,Ich hasse Spotlights,
but I must present myself --muss mich aber ausstellen --
on the book cover.auf dem Bucheinband.

Gedicht S1466
Amsterdam, 2022-07-11
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Jezelf presenteren of jezelf zijn
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit: gezien worden 


Ik doe veel moeite

om me niét aan te passen --


anders word ik gek.


I'm trying so hardIch bemühe mich,
nót to conform, otherwise --mich nícht anzupassen, nicht --
I would go crazy.verrückt zu werden.

Gedicht S1468
Amsterdam, 2022-07-11
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit: anders zijn 


Kinderen moeten

klein blijven, gesnoeid worden --


tot bonsaimensen.


Children should remainKinder sollen klein
small, they must be pruned to be --bleiben, beschnitten werden --
new bonsai persons.in Bonsaimenschen.

Gedicht S1464
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Opvoeding 


Oompje raakt me aan,

mijn borsten, ach, vooruit maar --


hij is zo zielig.


Uncle touches me,Der Onkel berührt
my breasts, well, I will let him --meine Brüste, na, lass ihn --
he's so pathetic.er ist armselig.

Gedicht S1463
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Misbruik (thuis) 


Problemen. Maar nu

is alles weer in orde --


Nou ja, voorlopig.


Problems. But right nowProbleme. Aber
everything is fine again --es ist wieder in Ordnung --
For the time being.Für den Moment schon.

Gedicht H3371
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Evenwicht: bewaren 


De presentator

beschrijft zijn twijfel dwingend --


Weet hij het beter?


The presenter doubts,Der Moderator
but in a compelling way --zeigt seinen Zweifel zwingend --
Does he know better?Weiß er es besser?

Gedicht S1461
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Twijfel 


Oh, mijn lieve lief,

niet één theorie klopt nog --


als het om jou gaat.


Oh, my dear darling,Mein lieber Liebling,
no theory is correct --keine Theorie stimmt noch --
when I comes to you.wenn es zu dir kommt.

Gedicht S1460
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verliefd:  


Een moeilijke vraag

stelt ze: kun je vergeven --


wat je moeder wou?


Her question is quiteEine schwierige
difficult: can you forgive --Frage: kannst du vergeben --
what your mother did?was Mutter wollte?

Gedicht S1459
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Ouders: moeder(schap) 


Oudjaar, nu zou ik

iets eeuwigs willen zeggen --


iets heel belangrijks.


New Year, I would likeNeujahr, ich möchte
to say something important --jetzt was Wichtiges sagen --
something eternal.etwas Ewiges.

Gedicht S1458
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Leven: verhaal / momenten 
Trefwoord: Nieuwjaar^ 


Maak jij ook de fout

om door te gaan, door te gaan --


met wat je niet kunt?


Do you also makeMachst du auch immer
the mistake of going on --weiter und weiter mit dem --
with what you can't do?was du nicht tun kannst?

Gedicht S1457
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Een droom najagen
Sunk costs fallacy

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 


Objectief zijn is

gemakkelijk, niet zo eng --


als subjectief zijn.


Being objectiveObjektiv sein ist
is easy, less scary as --einfach, nicht so gruselig --
being subjective.wie subjektiv sein.

Gedicht H3369
Amsterdam, 2022-07-08
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Waarneming: observatie 


In het winkeltje

kreeg ik slaap, ik was terug --


in verleden tijd.


In the little shopIm kleinen Laden
I got sleepy, I got back --wurde ich schläfrig, ich kam --
in a distant past.in Vergangenheit.

Gedicht H3368
Amsterdam, 2022-07-08
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Herinnering: aan plaatsen 


Het Orakel weet

wat ik wil en dat geeft ze --


aan mij als advies.


The Oracle knowsDas Orakel weiß,
what I want, that's what she gives --was ich will und das gibt sie --
me as her advice.mir als Anweisung.

Gedicht H3367
Amsterdam, 2022-07-08
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Mentorschap

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Waarneming: kritisch 


Vraag niet 'Hoe gaat het?'

als je dat echt wilt weten --


Gedrag zegt het je.


Don't ask 'How are you?'Frage nicht 'Wie geht's?'
if you really want to know --wenn du's wirklich wissen willst --
Behaviour tells you.Verhalten sagt es.

Gedicht H3366
Amsterdam, 2022-07-08
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Communicatie: lichaamstaal 


Wat is jouw broek raar!

Dat jij daar echt niet op let --


is zo leuk aan jou!


How weird, your trousers!Komische Hose!
You really don't care, that's what --Dass es dir ganz egal ist --
I like about you!das mag ich an dir!

Gedicht S1456
Amsterdam, 2022-07-08
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman, 13 december 1999
Ook 10 april 2000, in: "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5"
Macht uitoefenen met kritiek

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


Ik leef mijn leven

eenvoudig, ik verlang niet --


dat het steeds leuk is.


I'm living my lifeIch lebe einfach,
simple, without demanding --für mich muss das Leben nicht --
to have fun all time.immer Spaß machen.

Gedicht H3361
Amsterdam, 2022-07-07
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Leven: evenwicht 


Depressief ben ik

vooral 's ochtends en daarna --


gaat het wel beter.


I'm depressed, mainlyDepressiv bin ich
in the morning and later --zumeist morgens und danach --
on it goes better.geht es schon besser.

Gedicht H3360
Amsterdam, 2022-07-07
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Depressiviteit 


Gezelschap is fijn,

ik wil het steeds weer, en steeds --


wordt het me te veel.


Company is nice,Gesellschaft ist toll,
always I want it, always --immer will ich es, immer --
it's too much for me.wird es mir zu viel.

Gedicht H3359
Amsterdam, 2022-07-07
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Samen: groep 


Ik doe niet mee, ik

leef niet zoals anderen --


leef niet, volgens hen.


I don't join in, IIch mache nicht mit,
don't live like the others do --lebe nicht wie andere --
I don't live, they think.lebe nicht, sagt man.

Gedicht S1454
Amsterdam, 2022-07-06
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 


Altijd bijzonder

en belangrijk willen zijn ...


als een maîtresse.


Always wishing toImmer besonders
be special and important ...und wichtig sein wollen, wie ...
just like a mistress.eine Mätresse.

Gedicht S1453
Amsterdam, 2022-07-06
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 


Ik leefde cynisch:

heel realistisch, maar saai --


en heel vermoeiend.


My cynical life:Ich lebte zynisch:
realistic, but boring --realistisch, langweilig --
and very tiring.und sehr ermüdend.

Gedicht S1452
Amsterdam, 2022-07-06
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Aandacht is niet neutraal, negatieve aandacht is vermoeiend

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Realisme 


De emoties zijn

mijn stijl, het opschrijven zelf --


gaat afstandelijk.


The emotions areDie Emotionen
just my style, the writing itself --sind mein Stil, das Schreiben selbst --
is detached, a job.ist ja distanziert.

Gedicht H3358
Amsterdam, 2022-07-06
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Lekker kanoën,

stroomafwaarts, zonder zorgen --


of we verdwalen.


A nice canoe trip,Schön Kanufahren,
downstream, without worrying --stromabwärts, ohne Sorgen --
about getting lost.uns zu verirren.

Gedicht H3357
Amsterdam, 2022-07-06
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Rust: ruimte 


Mij teleurstellen

is goed, als jij het goed vindt --


dat ik het uitspreek.


To disappoint meDass du mich enttäuscht,
is okay, if it's okay --steht dir frei, wenn's mir frei steht --
that I let you know.das auszusprechen.

Gedicht H3356
Amsterdam, 2022-07-05
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Liefde: relatie 


Ik ben ongeschikt

voor arbeid, en voor arbeids-


ongeschiktheid ook.


I am not able,Ich bin unfähig
both for all types of work and --für Arbeit, und für Arbeits-
disability.unfähigkeit auch.

Gedicht S1451
Amsterdam, 2022-07-05
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Samen: maatschappij 


Ik ontrafel ons,

verlamd zit jij te wachten --


tot het voorbij is.


I unravel us,Ich entwirre uns,
paralysed you are waiting --du wartest bewegungslos --
until it's over.bis es vorbei ist.

Gedicht S1450
Amsterdam, 2022-07-05
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Liefde: intimiteit 


Je zegt 'Hier is het',

'tot ziens', en je steekt over --


weg van ons diner.


You say 'Here it is',Du sagst 'Hier ist es',
'goodbye', and you go, away --'tschüss', und du gehst weg, weg von --
from the restaurant.unserem Diner.

Gedicht S1449
Amsterdam, 2022-07-05
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verdriet: teleurstelling 


Feest op het landgoed:

geen regels voorbij het bord --


VERBODEN TOEGANG ?


Great Estate Party:Party auf dem Gut:
there are no rules past the sign --keine Regeln nach dem Schild --
PRIVATE PROPERTY ?ZUTRITT VERBOTEN ?

Gedicht H2971
Amsterdam, 2021-06-18
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Feest: vrijheid 


Ik draag zomaar wat,

liefst ruime kleren, ik ben --


naakt van nature.


I wear anything,Ich bevorzuge
just simple, wide clothes, I am --einfache Kleidung, ich bin --
naked by nature.von Natur aus nackt.

Gedicht H2970
Amsterdam, 2021-06-17
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Harmonie: ontspanning 


Op het eind expres

een fout maken, deemoedig --


toppunt van hoogmoed.


A deliberateEin absichtlicher
error at the end, humble --Fehler, der demütige --
pinnacle of pride.Gipfel des Hochmuts.

Gedicht S1191
Amsterdam, 2021-06-17
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Hoogmoed / Trots 


Tevreden er zijn,

niemand tot last: zo kan het --


Zo zijn heiligen.


Being there, content,Zufrieden da sein,
nobody's burden: that's it --niemandem zur Last: es kann --
Saints do live that way.Heilige sind so.

Gedicht H2969
Amsterdam, 2021-06-09
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Tevredenheid 


Ik verdraag geen scheef

hemd, gezicht, of gedachte --


en trek die gauw recht.


I don't tolerateIch ertrag kein schief –
distortion -- sound, face, or thought,Lächeln, Licht, und Gedanke,
I straighten it out.ich rück es zurecht.

Gedicht S1189
Amsterdam, 2021-06-09
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Orde: 


Gewenning ontkracht

de macht, dus verandert die --


aldoor de regels.


Accustoming makesEingewöhnung schwächt
power weak, so it changes --die Macht, also ändert sie --
the rules all the time.dauernd die Regeln.

Gedicht S1187
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Macht: 


Mama wenst geluk

voor mij, tot haar ongeluk --


werk ik niet goed mee.


Mum wants me happy,Mutter will das Glück
it's her misfortune I'm not --für mich, zu ihrem Unglück --
cooperative.mache ich nicht mit.

Gedicht S1186
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Opvoeding 


Je moet betalen:

mooi zijn, en leuk, en hopen --


dat het genoeg is.


You have to pay: beWir müssen zahlen:
beautiful, and nice, and hope --schön sein, und nett, und hoffen --
it is sufficient.es wird ausreichen.

Gedicht S1185
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Liefde: wens 


Ook al mag je mij,

straks zal ik weer alleen staan --


zodra je mij kent.


Although you like me,Obwohl du mich magst,
I'll be alone again, once --werde ich alleine sein --
you got to know me.sobald du mich kennst.

Gedicht S1184
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Vriendschap: 


Och, je kent mij wel,

ik ben netjes, hartelijk --


en ik praat en praat.


Well, people know me,Na, du kennst mich schon,
I'm decent, I'm cordial --ich bin züchtig, liebevoll --
and I talk and talk.und rede, rede.

Gedicht H2967
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit:  


Hij gaat bij mij weg,

ik heb zo mijn best gedaan --


Het was niet genoeg.


He is leaving me,Er geht von mir weg,
though I tried my best so much --ich versuchte mein Bestes --
It was not enough.Es war nicht genug.

Gedicht S1183
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Liefde: wens 


We zoeken onszelf,

en doen dat onvermoeibaar --


met ruzie en seks.


We are tirelesslyWir suchen uns selbst,
looking for ourselves, all time --und tun das unermüdlich --
with quarrels and sex.mit viel Streit und Sex.

Gedicht S1182
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit:  


Het leven is mooi,

al heb je misverstanden --


en gedoe met seks.


Life is beautiful,Das Leben ist schön,
despite misunderstandings --trotz Missverständnissen und --
and troubles with sex.Getue mit Sex.

Gedicht S0869
Amsterdam, 2019-05-11
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Leven: moeite 


Ik bond mijn fiets vast

aan de zijne, zo intiem --


zijn wij begonnen.


I just chained my bikeIch band mein Fahrrad
to his, yes, so intimate --fest an seinen, so intim --
was our beginning.war unser Anfang.

Gedicht H2463
Amsterdam, 2019-05-11
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verliefd:  


Dansen, relaties:

de kunst van het loslaten --


om partners te zijn.


Dance, relationships:Tanz, Beziehungen,
it's the art of letting go --sind die Kunst, loszulassen --
to be real partners.um Partner zu sein.

Gedicht H2462
Amsterdam, 2019-05-09
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Loslaten 


Kappers, puntscharen,

messen en halsslagaders --


en toch gaat dat goed.


Hairdressers, scissors,Friseure, Schere,
razor blades and carotids --Messer und Halsschlagadern --
yet, it does go well.und doch geht das gut.

Gedicht H2461
Amsterdam, 2019-05-09
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Cultuur: kunde 


Wachtend op later

besefte ik: dit is het --


dit is alles al.


Waiting for laterWartend auf später,
I realised: this is it --wurde mir klar: dies ist es --
this is all there is.dies ist schon alles.

Gedicht H2460
Amsterdam, 2019-05-08
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Aandacht: actualiteit 


De kern van de zaak

is wat je gekozen hebt:


jouw wil, die handelt.


The choice you have madeDer Kern der Sache
is the heart of the matter:ist das, was du gewählt hast:
your free will, acting.dein Wille, handelnd.

Gedicht H2459
Amsterdam, 2019-05-08
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Wil 


In een depressie

voel ik niets, denk ik alles --


objectief te zien.


Depressed, no feelings,Depressionen:
I think I see everything --ich fühle nichts, ich denke --
without illusions.objektiv zu sein.

Gedicht H2457
Amsterdam, 2019-05-07
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Depressiviteit 


In een depressie

dat het een keer zal blijken:


Ze Hebben Gelijk!


People like to thinkDie Leute hoffen,
that someday it will turn out:es wird sich herausstellen:
They've Always Been Right!Sie Haben Doch Recht!

Gedicht H2456
Amsterdam, 2019-05-07
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Waarheid 


Liever dan liefde,

wil ik onbekommerd jou --


zeggen wat ik denk.


Rather than your loveLieber als Liebe,
I wish to tell you carefree --würde ich sorglos sagen --
whatever I think.was ich mir denke.

Gedicht S0868
Amsterdam, 2019-05-07
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Waarheid 


Ik besta, ik wil

door vrienden gezien worden --


echt, zoals ik ben.


I exist, I doIch bin da, möchte,
want to be noticed by friends --von dir gesehen werden --
truly, as I am.wirklich, wie ich bin.

Gedicht H2458
Amsterdam, 2019-05-07
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Identiteit: spiegel 


Eerst in de toekomst,

daarna in het verleden:


geluk kent geen tijd.


First, in the future,In der Zukunft, und
then in the past: happiness --auch in der Vergangenheit:
flees, it knows no time.Glück kennt keine Zeit.

Gedicht H2455
Amsterdam, 2019-05-07
De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Geluk: vluchtig 


De mens schept orde,

koepels over de wereld --


in elke schedel.


People are order,Der Mensch schafft Ordnung,
domes overarching the world --mit Kuppeln über die Welt --
head to head apart.in jedem Schädel.

Gedicht H2449
Amsterdam, 2019-05-02
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Hersenen / Brein 


Ik waad door de stroom

van levens en orden ze --


tot scenario's.


I wade through the streamWaten durch den Fluss
of lives and organise them:der Leben und sie ordnen --
into storyboards.in Szenarien.

Gedicht H2448
Amsterdam, 2019-05-02
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Leven: verhaal / momenten 


Na afloop weten

we alles en zwijgen we --


zwijgen we enorm.


Afterwards we knowAm Ende wissen
everything, we are silent --wir alles und schweigen wir --
are mighty silent.schweigen wir enorm.

Gedicht H2447
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Samen: ervaring 


Aflevering tien-

duizendnegentig: ik speel --


mijn leven als soap.


Episode thirteenFolge zweitausend
thousand and ninety: I play --neun: ich spiele mein Leben --
my life as a soap.als Seifenoper.

Gedicht H2446
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Leven: verhaal / momenten 


Het is erg geheim,

dus vertel ik het niemand --


niet eens aan mijzelf.


It's very secret,Es ist sehr geheim,
so I don't tell anyone --also sag ich niemandem --
not even myself.nicht einmal mir selbst.

Gedicht S0867
Amsterdam, 2019-04-28
Het geheim van Erik (Ries Moonen) - 1974
Lied in de "Stratemaker-Op-Zee-Show"
Genoemd in de dagboekroman "De porseleinkast - Faxen aan Ger" (2018) van Nicolien Mizee

Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Geheim 
Ook een eerbetuiging aan: Moonen, Ries 


Het grootste geluk

is voor mij misschien de hoop --


dat het zal komen.


For me, the greatestVielleicht ist für mich
happiness might be the hope --das größte Glück die Hoffnung --
it will come someday.dass es kommen wird.

Gedicht S0866
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Hoop 


Achter in mijn tuin

kom ik niet, ik ben te bang --


dat ik dan moe word.


I never go farHinten im Garten
in my yard, I'm too afraid --komme ich nicht, ich fürchte --
that I will get tired.müde zu werden.

Gedicht S0865
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 


Er gaan mensen dood,

en dan hebben we verdriet --


tot de zon weer schijnt.


Well, people die, andMenschen sterben ja,
then we are sad for a while --und dann sind wir mal traurig --
till the sun returns.bis die Sonne kommt.

Gedicht H2445
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Leven: ervaren 


Afreageren:

lekker suf in bed liggen --


zonder ziek te zijn.


The abreaction:Abreagieren:
enjoying dullness in bed --komfortabel dumpf im Bett --
without being sick.ohne krank zu sein.

Gedicht H2444
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Evenwicht: psychisch 


Het maakt niet uit wat,

maar het einde zal en moet --


onontkoombaar zijn.


It doesn't matter what,Egal was, aber
but the end shall and must be --das Ende wird und soll bloß --
inescapable.unausweichlich sein.

Gedicht H2443
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Afscheid: ritueel 


Jij bent begeerlijk,

een ijskast die kiert en dampt --


Het vuur lekt eruit.


You're desirable,Du: begehrenswert,
a fridge, ajar and steaming --ein Kühlschrank, der zieht und dampft --
The fire leaking out.Das Feuer läuft aus.

Gedicht H2442
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verliefd:  


Het is religieus

dat ik jou wil aanraken --


jouw kracht ontvangen.


It is religiousEs ist religiös,
that I desire to touch you --dass ich dich berühren will --
receive your power.Stärke erhalten.

Gedicht H2441
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Liefde: Geven Te Zijn 


Ik fantaseer hoe

mensen zijn, uit onbegrip --


dat ze zo saai zijn!


I fantasize howIch male mich die
people are, not accepting --Menschen aus, verstehe nicht --
that they're so boring!ihres Einerlei!

Gedicht S0864
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


Ik ga als eerste,

want ik ben een toeschouwer --


van herhalingen.


I'm the first to leave,Ich gehe zuerst,
because I'm a spectator --weil ich ein Zuschauer bin --
of repetitions.der Wiederholung.

Gedicht S0863
Amsterdam, 2019-04-24
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 


Het echte leven

bestaat niet, het is bedacht --


uit verlegenheid.


It does not exist,Wirkliches Leben
real life is an invention --ist nur eine Erfindung --
of the shy people.schüchterner Menschen.

Gedicht S0862
Amsterdam, 2019-04-24
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman
Bundel: Misplaatst 
Trefwoord: Verlegenheid 


Een engel komt niet

lief, maar keihard iets zeggen --


dat je moet gaan doen.


Angels are not sweet,Engel sind nicht süß,
they are hard when they tell you --sondern geben hart Bescheid --
what you have to do.was du machen musst.

Gedicht H2437
Amsterdam, 2019-04-26
Arthur, de koning van toen en later - De slecht gemaakte ridder (Terence White) - 1940
Roman "Arthur, the once and future king - The ill-made knight"
Roman "De kennismaking - Faxen aan Ger" (2017, Nicolien Mizee)

Bundel: Geweten 
Trefwoord: Geweten 
Ook een eerbetuiging aan: White, Terence 

Zywa
Eerbetuigingen
Mizee, Nicolien
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F