Goede gedichten

kun je steeds verzilveren --


minnaar na minnaar.


It's a fact, you canGute Gedichte
always cash good poems, from --kann man immer versilbern --
lover to lover.Liebling nach Liebling.

Gedicht H3340
Amsterdam, 2022-06-22
Nieuwe idyllen #54 (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2022
Gedicht uit de bundel "Nieuwe idyllen"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Bijzonder willen

zijn is heel normaal, denk jij --


zo gewoon te zijn?


It's normal to wishGerne speziell
to be special, do you think --sein, das ist ├╝blich, meinst du --
you are that common?so normal zu sein?

Gedicht S1397
Amsterdam, 2022-04-14
Monterosso mon amour (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2022
Novelle
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Identiteit: anders zijn 


Er wordt geklopt, niet

aangebeld, ik doe open --


voor een jongetje.


There are knocks, no ringJemand klopft an, kein
at the door, I open it --Klingeln, ich ├Âffne die T├╝r --
for a little boy.f├╝r einen Burschen.

Gedicht S1396
Amsterdam, 2022-04-14
Monterosso mon amour (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2022
Novelle
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verwachting 


Als moeder wil je

bezorgd de levens leven --


van je kinderen.


Mothers are happyAls Mutter willst du
to live worriedly the lives --besorgt die Leben leben --
of their family.von deinen Kindern.

Gedicht H3271
Amsterdam, 2022-04-11
Monterosso mon amour (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2022
Novelle
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Ouders: moeder(schap) 


Ik lees veel levens-

verhalen, en nooit saaie --


zoals mijn leven.


I do read a lotIch lese viele
of life stories, never dull --Lebensgeschichten, nie lang-
like my little life.weilig wie meine.

Gedicht H3268
Amsterdam, 2022-04-10
Monterosso mon amour (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2022
Novelle
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 


Niets is verborgen

voor God, het stelt me gerust --


dat er geen god is.


Nothing is hiddenNichts ist verborgen
from God, it reassures me --vor Gott, ich bin beruhigt --
that there is no god.dass es keinen gibt.

Gedicht H2680
Amsterdam, 2020-03-24
De koningin van Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2020
Column (in nrc.next)
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Waarheid 


Zywa Selfie in Veneti├ź

Een heilige van steen
heeft zijn nek gebroken
omarmd door een jongen

Zijn hoofd ligt in het midden
van het plein, tussen de linten
rood-wit zoals de ambulance

voor de baldadige toerist
die goed voor de dag wilde komen
met een unieke achtergrond

zonder benul van kunst
of oog voor het vakmanschap
van Bernardo Falconi

laat staan enig gevoel
voor de religieuze betekenis
van Sebastiaans martelaarschap

maar aangetrokken
door de goddelijke schoonheid
van diens naakte lichaam

Gedicht 2359
Amsterdam, 2019-07-14
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeiffer) - 2018
Roman
Veneti├ź

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Consumeren 
Trefwoord: Italia% 


Samen een verhaal

verzinnen, dat is de kern --


van een liefdesband.


Making up storiesDeine Geschichte
together, that is the core --erfinden, das ist der Kern --
of relationships.der Liebesbindung.

Gedicht H2525
Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verhalen: verbondenheid 


Dat je slimmer bent

dan de feiten, dat leer je --


bij complotdenken.


That you are smarterDass du schlauer bist
than the facts, you have learned with --als die Fakten, lernst du mit --
conspiracy thoughts.Verschw├Ârungsdenken.

Gedicht S0918
Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Illusies: trots 


Welvaartsvet ontkomt

niet aan de zwaartekracht, hangt --


omlaag naar het graf.


Prosperity fatDas Fett des Wohlstands
cannot escape gravity --entkommt der Schwerkraft nicht, h├Ąngt --
it sags to the grave.herunter zum Grab.

Gedicht S0917
Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Lichaam: werking 
Trefwoord: Welvaart 


Mijn man beschermt mij

onlogisch, lief en rustig --


tegen mijn grillen.


My man protects meMein Mann besch├╝tzt mich
illogically, with love --unlogisch, s├╝├č und ruhig --
against my fancies.vor meinen Launen.

Gedicht H2524
Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: Geven Te Zijn 


Hand in hand zwemmen

valt niet mee, we rusten uit --


met zoute zoenen.


Swimming hand in handHand in Hand schwimmen
isn't easy, we take a rest --ist schwierig, wir ruhen uns --
with salty kisses.mit Salzk├╝ssen aus.

Gedicht H2523
Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: intimiteit 


Sinds er mensen zijn,

lopen ze overal heen:


we zijn migranten.


Since there is mankindSeitdem es Menschen
men go in all directions:gibt, gehen sie ├╝berall:
people are migrants.wir sind Migranten.

Gedicht H2522
Amsterdam, 2019-07-10
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Migratie 


Ook na de oorlog

zijn de mannen hard: hun stem,


hun handen, hun lust.


Men after the war:Auch nach dem Krieg sind
they are still hard, their voices,M├Ąnner laut: ihre Stimmen,
their hands, and their lust.und H├Ąnde und Lust.

Gedicht S0915
Amsterdam, 2019-07-10
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Mensen: mannen (agressie) 
Trefwoord: Oorlog: trauma 


Jong had ik weinig

herinneringen, en toch --


vond ik ze niets waard.


Memories, I hadJung hat man wenig
few, in my youth, yet I thought --Erinnerungen, dennoch --
they were worth nothing.sind sie dir nichts wert.

Gedicht H2521
Amsterdam, 2019-07-10
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Herinnering: je leven 


Europa biedt veel

verleden, maar geen toekomst --


voor vluchtelingen.


Europe grants a lotEuropa bietet
of past, but not a future --viel Altes, keine Zukunft --
for poor refugees.f├╝r die Fl├╝chtlinge.

Gedicht S0914
Amsterdam, 2019-07-09
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Migratie 


In afwachting zijn,

elkaar zwijgend aftasten:


samen brainstormen?


Play the waiting game,In Erwartung sein,
scan each other silently:einander still abtasten:
brainstorming session?Gedankenaustausch?

Gedicht S0913
Amsterdam, 2019-07-09
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Macht: vertoon 


Alleen onzeker

is een toekomst een toekomst --


en niet een vonnis.


Only uncertainNur ungewiss ist
is a future a future --die Zukunft eine Zukunft --
and not a sentence.und nicht ein Urteil.

Gedicht H2520
Amsterdam, 2019-07-08
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Toekomst: onbekend 


Een gedicht wil hij

over mij schrijven. Moet ik --


daarvoor poseren?


A poem he wantsEin Gedicht will er
to write about me. Do I --├╝ber mich schreiben. Muss ich --
have to pose for it?daf├╝r posieren?

Gedicht H2519
Amsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


Een schuldige hand

wordt weer schoon door het wassen --


van andermans hand.


A culpable handDie schuldige Hand
can clean itself by washing --wird sauber mit dem Waschen --
someone else's hand.anderer H├Ąnde.

Gedicht S0912
Amsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman, ┬ž 4-2
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 


Mijn punt is gemaakt,

ik sta sterk, dus ik ga door --


met uitweidingen.


I have made my point,Mein Punkt ist gemacht,
I'm in a strong position --ich kann also fortfahren --
so I keep talking.mit Ausweitungen.

Gedicht S0911
Amsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Alsof je foetert

naar een hond, zo klinkt Chinees --


voor wie het niet kent.


Bawling to a dog,Den Hund anbr├╝llen,
when you don't know the language --wenn du die Sprache nicht kennst --
that's how Chinese sounds.klingt Chinesisch so.

Gedicht S0910
Amsterdam, 2019-07-07
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Communicatie: onbegrip 


Het plein is erg vol

met toeristen, zo erg leeg --


van vroeger leven.


The square is so fullDer Platz ist voller
of tourists, and so empty --Touristen, so leer, ohne --
of life like back then.fr├╝heres Leben.

Gedicht S0908
Amsterdam, 2019-07-05
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
San Marcoplein in Veneti├ź

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 


Ik wil vergeten,

en zeker niets vergeten --


toch te vergeten.


I want to forget,Ich will vergessen
absolutely not forget --und nicht vergessen, etwas --
to forget something.doch zu vergessen.

Gedicht S0907
Amsterdam, 2019-07-05
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Trauma 


De Barmhartige

verrijkt onze levens niet --


Dat doet ons geloof.


The Most MercifulDer Barmherzige
is not enriching our lives --bereichert das Leben nicht --
Only our faith does.Das macht der Glaube.

Gedicht H2473
Amsterdam, 2019-06-04
Peachez, een romance (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2017
Verhaal
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 


Eerbied en liefde

voor God zijn onmogelijk --


als Hij echt bestaat.


Reverence and loveRespekt und Liebe
for God are impossible --zu Gott sind ja unm├Âglich --
if He does exist.wenn Er existiert.

Gedicht H2472
Amsterdam, 2019-06-04
Peachez, een romance (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2017
Verhaal
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 


Ach, wat wist ik toen

van de liefde, toen ik schreef --


hoe prachtig ze is?


Well, what did I knowAch, was wusste ich
about love, always writing --├╝ber Liebe, als ich schrieb --
about its beauty?wie reizend sie ist?

Gedicht S0879
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
29 april 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: raadsel 


Beton, de tunnel

een baaierd bonte kleuren --


vol liefdestekens.


Concrete, the tunnelBeton, der Tunnel
a chaos of bright colours --ein Gewirr bunter Farben --
with symbols of love.

Gedicht H2469
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
29 april 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verlangen: begeerte 


Samen is heerlijk:

naast elkaar wakker worden --


of wakker blijven.


It is great to doNebeneinander:
things together: waking up --s├╝├č, zusammen aufwachen --
or staying awake.oder wach bleiben.

Gedicht H2468
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
29 april 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: intimiteit 


Ik wil samen zijn,

dan kan ik pas genieten --


van mijn eenzaamheid.


I need company,Ich mag es, zu zweit
only then I can enjoy --zu sein, dann genie├če ich --
my sweet loneliness.meine Einsamkeit.

Gedicht S0878
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
31 maart 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Alleen: eenzaam 


Neem de pilletjes

alsjeblieft nu in, voor mij --


is het ook moeilijk.


Please take the pills now,Bitte, bitte, nimm
do it for me, for me too --die Pillen jetzt ein, f├╝r mich --
it is difficult.ist es auch schwierig.

Gedicht S0877
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 


Ik doe niemand na,

ik leer, en hoop te worden --


wie ik dan zal zijn.


I don't imitate,Keine Nachahmung.
I learn, and hope to become --Lernen, hoffen zu werden --
who I will be then.wer man dann sein wird.

Gedicht H2467
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Nietsontziend schrijven,

hoezeer ik ook van jou houd --


hoe bang ik ook ben.


Writing ruthlessly,R├╝cksichtslos schreiben,
although I love you so much --trotz meiner Liebe zu dir --
although I am scared.trotz all meiner Angst.

Gedicht S0876
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Schrijven is eerlijk

zijn, de wereld vol waarheid --


durven te schelden.


Writing is beingSchreiben ist ehrlich
honest, daring to inveigh --sein, wagen, die Welt voller --
the world full of truths.Wahrheit zu schimpfen.

Gedicht S0875
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Schrijvers herhalen

wat er om hen heen gebeurt --


Luider en groter!


The writer repeatsSchriftsteller wieder-
what he watches happening --holen einfach was geschieht --
Louder and bigger!Lauter und gr├Â├čer!

Gedicht S0874
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Je moet de waarheid

herkennen in de leugen --


anders werkt ze niet.


The truth in the lieMan muss die Wahrheit
must be recognizable --in der L├╝ge erkennen --
or the lie won't work.sonst glaubt man ihr nicht.

Gedicht S0873
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Ethiek: leugen 


Schrijvers beschrijven

het leven niet, ze leven --


naar hun fantasie.


I don't describe lifeIch beschreibe nicht
as it is, rather I live --das Leben, ich erlebe --
by my fantasy.meine Fantasie.

Gedicht S0872
Amsterdam, 2019-05-22
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
12 januari 2014
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Proosten en drinken,

dat weet ik nog van het feest:


onvergetelijk!


Toasting and drinking,Ansto├čen, trinken,
that's all I know of last night:das erinnere ich mich:
unforgettable!ja unvergesslich!

Gedicht S0871
Amsterdam, 2019-05-20
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
22 januari 2013
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Gulzigheid 


Mijn tweede glas klinkt

met het lege eerste glas:


proost, ik ben alleen!


My second glass clinksMein zweites Glas st├Â├čt
with the one that I emptied:an dem leeren ersten Glas:
cheers, I am alone!Prost, ich bin allein!

Gedicht S0870
Amsterdam, 2019-05-20
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
22 januari 2013
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Alleen: eenzaam 


Ik huil niet, verdriet

schrijf ik op, zonder vlekken --


een leesbare tekst.


I don't cry, I writeKein Weinen, Trauer
down my sorrow, without blots --schreibe ich auf, fleckenlos --
a readable text.ein lesbarer Text.

Gedicht H2465
Amsterdam, 2019-05-19
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
14 juli 2012
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Als ik mij goed voel,

schrijf ik goed, voel ik mij slecht --


dan lukt schrijven niet.


Writing is easySchreiben ist einfach,
when I feel good, feeling bad --wenn's mir gut geht, wenn's schlecht geht --
it's impossible.ist es unm├Âglich.

Gedicht H2464
Amsterdam, 2019-05-19
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
14 juli 2012
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


We willen de zon

zien opkomen, morgenvroeg --


in elkaars ogen.


Let us see the sunIch w├╝rde gerne
in the morning, see it rise --den Sonnenaufgang sehen --
in each other's eyes.in deinen Augen.

Gedicht H2452
Amsterdam, 2019-05-04
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
31 maart 2015
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


Ik bemin precies

jou, ik mis juist jou, precies --


zoals ik jou dicht.


I love exactlyIch liebe genau
you, miss just you, exactly --dich, vermisse dich, genau --
like I create you.wie ich dich dichte.

Gedicht H3339
Amsterdam, 2022-06-22
Giro Giro Tondo. Een obsessie (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2015
Het slotgedicht van deze bundel bestaat uit de eerste regels van de voorafgaande veertien sonnetten
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijven 


Pas op, de liefde

wil jouw totale aandacht --


en op tijd naar bed.


Watch out, love wants allVorsicht, die Liebe
your attention and to go --will alle Aufmerksamkeit --
to bed in good time.und p├╝nktlich ins Bett.

Gedicht S1439
Amsterdam, 2022-06-22
Idyllen #12 (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2015
Gedicht uit de bundel "Idyllen"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Liefde: is alles 


Het leven is mooi,

daarom verlangen mensen --


naar La Merica.


Life is beautiful,Das Leben ist sch├Ân,
that's why people are longing --deshalb sehnen alle sich --
for La Merica.nach La Merica.

Gedicht S0296
Konstanz, 2015-06-20
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Toekomst: wens 


Pas op, ontratting:

raak het aas niet aan, het lokt --


dromen naar de dood.


Beware, unratting:Pass auf, Entrattung:
the tasty bait entices --die Lockspeisen verleiten --
your dreams into death.Tr├Ąume in den Tod.

Gedicht S0295
Konstanz, 2015-06-20
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
Roman
Derattizzazione ('Ontratting', rattenverdelging)

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Geweld: vernietiging 


De hete zomer

kleedt de meisjes uit, zo mooi --


al die giraffes.


The broiling summerDer hei├če Sommer
undresses the girls, all those --zieht die M├Ądchen aus, so sch├Ân --
beautiful giraffes.diese Giraffen.

Gedicht H1165
Konstanz, 2015-06-20
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
Roman
Lied "Fatou yo"
Lange benen en kleine broekjes

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Mensen: vrouwen 


Wat het leven is:

verdwalen in de doolhof --


van je fantasie.


This is what life is:Was das Leben ist:
getting lost in labyrinths --verirrt sein im Labyrinth --
of your fantasy.deiner Fantasie.

Gedicht S0294
Konstanz, 2015-06-20
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
Roman
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Trefwoord: Dolen 


In de gouden jurk

van de paleisstad gestikt:


wij arme ratten.


In the golden dressIm goldenen Kleid
of the palace city, we --der Palaststadt erstickt, ach --
poor rats are smothered.wir arme Ratten.

Gedicht S0293
Konstanz, 2015-06-19
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
Genua
Roman

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Macht: vertoon 


Het leven is goed

omdat we het herhalen --


juist zoals het hoort.


Life is good becauseDas Leben ist gut,
people keep repeating it --weil wir es wiederholen --
just as it should be.so wie's sein sollte.

Gedicht H1163
Konstanz, 2015-06-19
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
"Come si deve" ("Zoals het hoort")
Roman

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Orde: maatschappij 


In de doolhofstad

kaatst men maar rond, altijd weer --


ontmoet je elkaar.


In the maze cityIn der Irrstadt prallt
people bounce around, always --man einfach herum, und trifft --
they will meet again.sich immer wieder.

Gedicht H1162
Konstanz, 2015-06-19
La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2013
Genua
Roman

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Stad (ontmoeting) 
Trefwoord: Italia% 


Ik houd wel van jou,

maar wat jij van mij verwacht --


verdraag ik niet meer.


I really love you,Ich liebe dich schon,
but what you expect from me --aber was du erwartest --
I can't bear no more.ertrage ich nicht.

Gedicht S1438
Amsterdam, 2022-06-22
Testament (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2009
Gedicht/Lied (album "Durf jij"), gezongen door Ellen ten Damme
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verwachting 
Ook een eerbetuiging aan: Ten Damme, Ellen 


Ik ken jou nog niet,

wil jou nog niet begrijpen --


niet accepteren.


I don't know you yet,Ich kenn dich noch nicht,
don't want to understand you --will dich noch nicht verstehen --
not accept you yet.nicht akzeptieren.

Gedicht S1437
Amsterdam, 2022-06-22
Ik moet nog zoveel (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2009
Gedicht/Lied (album "Durf jij"), gezongen door Ellen ten Damme
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Identiteit: anders zijn 
Ook een eerbetuiging aan: Ten Damme, Ellen 


Ken ik mezelf, nu

ik jou zie en denk te zien --


dat je op mij lijkt?


Do I know myself,Kenn ich mich selbst, jetzt
now that I believe I see --wo ich denke, ich sehe --
that you look like me?dass du wie ich bist?

Gedicht S1436
Amsterdam, 2022-06-22
Nog nooit (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2009
Gedicht/Lied (album "Durf jij"), gezongen door Ellen ten Damme
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Zelfkennis 
Ook een eerbetuiging aan: Ten Damme, Ellen 


Ik doe maar alsof,

wanneer ik weer ga slapen --


alsof jij er bent.


I'm just pretending,Ich tue als ob,
when I go to sleep again --wenn ich wieder schlafen geh --
as if you are there.als ob du da bist.

Gedicht S0274
Amsterdam, 2015-02-03
Ik hoop dat het slecht met je gaat (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2009
Gedicht/Lied (album "Durf jij"), gezongen door Ellen ten Damme
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Gemis: liefde 
Ook een eerbetuiging aan: Ten Damme, Ellen 


Vechten is buigen:

dan zal de vijand leven --


en stil verdwijnen.


Fighting is bending:K├Ąmpfen ist beugen:
then, the enemy will live --dann wird der Feind leben und --
and leave quietly.leise verschwinden.

Gedicht H1112
Amsterdam, 2015-02-05
shiho nage snijdt (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2008
Gedicht uit de bundel "De man van vele manieren"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Geweld: geweldloosheid 


Een dag zonder wijn,

niet meer dan twee glazen wijn --


drie grote glazen.


A day without wine,Ein Tag ohne Wein,
two glasses of wine at most --nicht mehr als zwei Gl├Ąser Wein --
just three large glasses.drei gro├če Gl├Ąser.

Gedicht S0275
Amsterdam, 2015-02-04
ik heb vandaag gewandeld (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2008
Gedicht uit de bundel "De man van vele manieren"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Gulzigheid 


Lezer, heb mij lief,

luister naar wat ik fluister --


en geef mij jouw stem.


Reader, please love me,Leser, liebe mich,
listen to what I whisper --h├Âre, was ich fl├╝stere --
and give me your voice.und spreche f├╝r mich.

Gedicht H2032
Amsterdam, 2018-03-04
van de zure engel en de engel van broeibuik de dwingeland (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2005
Gedicht uit de bundel "In de naam van de hond"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Aandacht: trekken 


Ik vul mijn broeibuik

met drank en vrouw en bestel --


nog maar een engel.


My brewbelly fullMein Br├╝hbauch voller
of booze and sex, I order --Schnaps und Frau, bestelle ich --
another angel.noch einen Engel.

Gedicht S0272
Amsterdam, 2015-02-03
van de zure engel en de engel van broeibuik de dwingeland (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2005
Gedicht uit de bundel "In de naam van de hond"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Troost 


De klokken lokken

mannen met bonte sokken --


naar noorderdokken!


The harbour bell blocksDie Glocken locken
all men with colourful socks --M├Ąnner mit bunten Socken --
in the Northern Docks.zu den Norddocken.

Gedicht S0273
Amsterdam, 2015-02-03
Noorderdokken (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2004
Gedicht (in De Revisor 5/6, december 2004, en in de bundel "In de naam van de hond", 2005)
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verlangen: wensdroom 


De vrouw die ik volg

zou mij best willen zoenen --


als ze mij kende.


The girl I followDas M├Ądchen vor mir
would really like to kiss me --w├╝rde mich gerne k├╝ssen --
if she just knew me.wenn sie mich kenne.

Gedicht H1291
Amsterdam, 2015-08-12
Koningin Hatshepsut (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2001
Gedicht uit de bundel "Het glimpen van de welkwiek"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Verlangen: begeerte 


Po├źzie is lied,

gevaar, angst, lachende pijn --


po├źzie is mens.


Poems are love songs,Poesie ist Lied,
danger, fear, laughing distress --Gefahr, Angst, lachender Schmerz --
poems are human.Poesie ist Mensch.

Gedicht H1290
Amsterdam, 2015-08-12
Vuurvogel (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2001
Gedicht uit de bundel "Het glimpen van de welkwiek"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Po├źzie 


Papa maakt wolken,

laat ze stil hangen, veilig --


speel ik uit de zon.


Dad makes clouds, makes themPapa macht Wolken
hover, I am protected --und er legt sie fest, zum Schutz --
against the sun's rays.gegen die Sonne.

Gedicht H1111
Amsterdam, 2015-02-01
de wolkenverzamelaar (Ilja Leonard Pfeijffer) - 1998
Gedicht uit de bundel "Van de vierkante man"
Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Ouders: vader(schap) 

Zywa
Eerbetuigingen
Pfeijffer, Ilja Leonard
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld ┬ę Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F