Kijk naar het nijlpaard,

dan verbaas je je niet meer --


over de mensen.


Look at the hippoSchau dich das Nilpferd
then you'll cease to be amazed --an, dann staunst du dich nicht mehr --
at human beings.ĂŒber die Menschen.

Gedicht H3647
Amsterdam, 2023-01-05
Maak dat je wegkomt (Luigi Pirandello) - 1933
Verhaal "Sgombero"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Vreemden: anders 


Het besef hoe groot

het heelal is, maakt de mens --


zowel klein als groot.


The sense of how largeDie Ahnung, wie groß
the universe is, makes man --das Weltall ist, macht uns so-
both little and great.wohl klein als auch groß.

Gedicht H3609
Amsterdam, 2022-12-16
Remedie: aardrijkskunde (Luigi Pirandello) - 1920
Verhaal "Rimedio: la geografia", verwijzend naar Pascal's gedachte (1657-1662): Par l'espace l'univers me comprend et m'engloutit comme un point; par la pensée je le comprends. (Door de oneindigheid omvat het heelal mij en verzwelgt me als een stip; door de gedachte kan ik het heelal omvatten.)
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Heelal 


De melancholie

dat de aarde wel klein is --


maar onze ziel niet.


The melancholyDie Melancholie,
that it's true, the earth is small --die Erde sei klein, doch nicht --
but our soul is not.unsere Seele.

Gedicht S1599
Amsterdam, 2022-12-16
Remedie: aardrijkskunde (Luigi Pirandello) - 1920
Verhaal "Rimedio: la geografia"
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Ziel 


De witte vlinder

beweegt, om hem te redden --


doof ik vlug de kaars.


The white butterflyDer Falter regt sich,
moves, to save it, I quickly --um ihn zu retten, lösche --
put out the candle.ich schnell die Kerze.

Gedicht H3646
Amsterdam, 2023-01-05
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, VIII (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", VIII
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Zorg: dieren / spullen 
Trefwoord: Dieren: vlinder / mot 


Het regent al lang,

door het vele oorlogskruit --


en al het verdriet!


It has been raining,Schon lange regnet
because of the warpowder --es, wegen des Kriegspulvers --
and all the sorrow!und all dem Kummer.

Gedicht H3645
Amsterdam, 2023-01-05
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, VIII (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", VIII
Bundel: Mistik 
Trefwoord: Oorlog: dood / slachtoffers 


Moedig van de drank

en voorzichtig na de roes --


valt het leger aan.


Brave from drinking, care-Mutig vom Trinken,
ful after the drunkenness --und vorsichtig nach dem Rausch --
the army attacks.greift die Armee an.

Gedicht H3644
Amsterdam, 2023-01-04
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, V (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", V
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Moed 
Trefwoord: Voorzichtigheid 


Medailles leiden

de aandacht af van zijn pak --


dat versleten is.


The row of medalsSeine Medaillen
divert people's attention --lenken von dem Anzug ab --
from his worn-out suit.der abgenutzt ist.

Gedicht S1628
Amsterdam, 2023-01-04
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, V (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", V
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Eer / Roem 


De veteraan vecht

nog steeds op het slagveld, thuis --


op zijn stafkaarten.


The veteran fightsDer Veteran kÀmpft
on the battlefield, at home --auf dem Schlachtfeld, zu Hause --
on his survey maps.auf den Stabskarten.

Gedicht H3643
Amsterdam, 2023-01-04
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, III, IV, V (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", III, IV, V
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Toewijding 


De mensen lachen

om papa, om hoe hij spreekt --


en hoe hij zich kleedt.


I know, people laughDie Leute lachen
at Daddy, at how he speaks --ĂŒber Papa, wie er spricht --
and how he dresses.wie er sich kleidet.

Gedicht S1627
Amsterdam, 2023-01-04
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, II (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", II
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Ouderdom: eenzaam 
Trefwoord: Vreemden: anders 


Op zijn sterfbed nog

getrouwd, de ring bindt zijn naam --


aan het nieuwe kind.


The dying man getsSterbend heiraten,
married, the ring binds his name --seinen Namen an das Kind --
to the newborn child.binden mit dem Ring.

Gedicht H3613
Amsterdam, 2022-12-17
De hand van de arme zieke (Luigi Pirandello) - 1917
Verhaal "La mano del malato povero"
Bundel: Zelf mijn museum 
Trefwoord: Huwelijk / Bruiloft 


Ik bestudeerde

de zieke naast mij, zijn duim --


op de wijsvinger.


I studied the sickIch erforschte den
man next to me, his hooked thumb --kranken Mann, seinen Daumen --
on the forefinger.auf dem Fingerling.

Gedicht H3612
Amsterdam, 2022-12-17
De hand van de arme zieke (Luigi Pirandello) - 1917
Verhaal "La mano del malato povero"
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Kennis: onderzoek 


In de nacht geeuwen

de huizen met hun vensters --


mij overal toe.


At night, the housesIn der Nacht gÀhnen
with their windows are yawning --die HĂ€user mit ihren Fenstern --
at me everywhere.mich ĂŒberall an.

Gedicht H3611
Amsterdam, 2022-12-17
De hand van de arme zieke (Luigi Pirandello) - 1917
Verhaal "La mano del malato povero"
Bundel: Ongezien 
Trefwoord: Nacht 


Ik geef geen geld uit

aan pleziertjes, want geen een --


ervan is te koop.


I don't spend moneyIch gebe kein Geld
on pleasures, because not one --fĂŒr Freuden aus, weil keine --
of them can be bought.davon zum Kauf ist.

Gedicht H3610
Amsterdam, 2022-12-17
De hand van de arme zieke (Luigi Pirandello) - 1917
Verhaal "La mano del malato povero"
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Leven: geschenk 


Weg! met de mensen

die een rol willen spelen --


in een boek van mij.


Away! you people,Raus! mit den Leuten,
who aspire to play a part --die erwÀhnt werden wollen --
in a book of mine.in meinen BĂŒchern.

Gedicht S1626
Amsterdam, 2023-01-03
Gesprekken met personages (Luigi Pirandello) - 1915
Verhaal "Colloqui coi personaggi"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Aandacht: trekken 


Je vindt zinloosheid

als je van buitenaf zoekt --


naar bedoelingen.


You'll find pointlessnessNur Sinnlosigkeit
when you search from the outside --findet den, der von außen --
for any purpose.nach Absichten sucht.

Gedicht S1613
Amsterdam, 2022-12-22
De vernietiging van de mens (Luigi Pirandello) - 1912
Verhaal "La distruzione dell' uomo"
Bundel: Toeval 
Trefwoord: Toekomst: richting 


Ja, de woekeraar

was vrijgevig, maar dan nog --


Was het wel zijn geld?


Well, the usurerNa, der Wucherer
was generous, nonetheless --war sehr großzĂŒgig, dennoch --
Was it his money?War es wohl sein Geld?

Gedicht S1596
Amsterdam, 2022-12-15
De geluksvogels (Luigi Pirandello) - 1911
Verhaal "I fortunati"
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Hebzucht 


Lees de ijdelheid

en de leugens van mensen --


op hun grafstenen.


The vanity andLese die LĂŒgen
the lies of people are carved --und den DĂŒnkel der Menschen --
into their headstones.auf den Grabsteinen.

Gedicht S1630
Amsterdam, 2023-01-06
Twee tweepersoonsbedden (Luigi Pirandello) - 1909
Verhaal "Due letti a due"
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Trefwoord: Schijn 


Iedereen kijkt weg

van het opgebaarde lijk --


want zijn buik rommelt.


We all look awayDie Leute schauen
from the laid-out, away from --weg von dem Aufgebahrte --
his rumbling belly.weg vom Bauch, der knurrt.

Gedicht H3648
Amsterdam, 2023-01-05
De illustere overledene (Luigi Pirandello) - 1909
Verhaal "L'illustre estinto"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood: stilte 


Hij is erg jaloers.

op de liefste van zijn vrouw --


die hij moet spelen.


He's very jealousSehr eifersĂŒchtig,
of his wife's dearest loved one --auf den Liebsten seiner Frau --
whom he has to play.der er spielen muss.

Gedicht S1625
Amsterdam, 2023-01-03
Stefano Giogli, een en twee (Luigi Pirandello) - 1909
Verhaal "Stefano Giogli, uno e due"
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 


Alleen zijn is fijn,

ik onderneem niets, tel slechts --


de straatlantarens.


I keep to myselfAllein sein ist schön,
and venture nothing, I count --ich wage nichts, zÀhle nur --
the street-lamps, that's all.die Straßenleuchten.

Gedicht S1609
Amsterdam, 2022-12-19
Het licht van het andere huis (Luigi Pirandello) - 1909
Verhaal "Lume dell' altra casa"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 


Elke leugen heeft

een garderobe nodig --


van welsprekendheid.


Really every lieDoch! Jede LĂŒge
does need a decent wardrobe --braucht eine Garderobe --
of nice eloquence.der Beredsamkeit.

Gedicht S1629
Amsterdam, 2023-01-05
De garderobe van de welsprekendheid (Luigi Pirandello) - 1908
Verhaal "Il guardaroba dell'eloquenza"
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


De oude man zit

tussen leven en sterven --


beroemd te slapen.


The elderly manDer Àltere Mann
is between living and dead --sitzt zwischen Leben und Tod --
famously asleep.und schlĂ€ft sehr berĂŒhmt.

Gedicht H3617
Amsterdam, 2022-12-22
De slaap van de oude man (Luigi Pirandello) - 1905
Verhaal "Il sonno del vecchio"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ouderdom: dromen 


Te laat schaam ik me,

te zijn gekomen voor lof --


van ijdeltuiten.


Too late I'm ashamedZu spÀt schÀme ich
to have come here for the praise --mich, hier zu sein, fĂŒr das Lob --
of such vain people.von eitlen Leute.

Gedicht S1612
Amsterdam, 2022-12-22
De slaap van de oude man (Luigi Pirandello) - 1905
Verhaal "Il sonno del vecchio"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Eer / Roem 


Vurig geeft hij les

in een garderobe, vol --


druipende jassen.


Fiery is hisFlammender Vortrag,
lecture, in a cloakroom, full --in einer Garderobe --
of dripping raincoats.mit nassen MĂ€nteln.

Gedicht S1610
Amsterdam, 2022-12-20
De ketterij der Katharen (Luigi Pirandello) - 1905
Verhaal "L'eresia catara"
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Alleen: verlaten 


In de zitkamer

woont de oude familie --


in pronkportretten.


In the sitting roomIm Wohnzimmer wohnt
resides the old family --die alte Familie --
in stately portraits.in den PrunkportrÀts.

Gedicht S1595
Amsterdam, 2022-12-14
Zwarte sjaal (Luigi Pirandello) - 1904
Verhaal "Scialle nero"
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Verleden 


Ik trouw nu meteen.

met jou, anders trouw ik nog --


een ernstige vrouw.


Right now I'll marryIch heirate dich,
you, so as not to marry --damit ich nicht heirate --
someone serious.auf ernsten Weise.

Gedicht S1623
Amsterdam, 2023-01-01
Mevrouw Hoop (Luigi Pirandello) - 1903
Verhaal "La signora Speranza" - II
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Huwelijk / Bruiloft 


Je houdt dus van hem,

je houdt echt van hem, zoveel --


dat je het toegeeft?


So you do love him,Du liebst ihn also,
you really love him, so much --du liebst ihn wirklich, so sehr --
that you admit it?dass du es zugibst?

Gedicht H3616
Amsterdam, 2022-12-21
Ver weg (Luigi Pirandello) - 1902
Verhaal "Lontano", §4
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Verliefd:  


Een plons in de nacht,

ik zie alleen maar een hoed --


op de brugleuning.


A plunge in the night,Ein Plumps in der Nacht,
all I can see is a hat --ich sehe nur einen Hut --
on the bridge railing.auf dem BrĂŒckenrand.

Gedicht S1597
Amsterdam, 2022-12-15
En nog een! (Luigi Pirandello) - 1901
Verhaal "E due!"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood: verlossing 


Mijn oude moeder

schudt haar hoofd, zij denkt anders --


over mijn leven.


Mother shakes her head,Sie schĂŒttelt den Kopf:
she has a different view --meine Mutter denkt anders --
of my path in life.ĂŒber mein Leben.

Gedicht S1598
Amsterdam, 2022-12-16
Als... (Luigi Pirandello) - 1898
Verhaal "Se..."
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ouders: ouderschap 


Liefde is alles:

verlangen, verbondenheid --


spijt en koppigheid.


Love is everything:Liebe ist alles:
it is desire, connection --Verlangen, Verbundenheit --
regret, stubbornness.Bedauern, Sturheit.

Gedicht H3637
Amsterdam, 2023-01-01
Een galante schuldeiser (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "Creditor galante"
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Liefde: is alles 


Berustend houdt hij stand,

met een moedige glimlach --


onder zijn krulsnor.


Resigned he stands firm,Gelassen hÀlt er
while he keeps smiling bravely --sich, mutig ist sein LĂ€cheln --
under his moustache.unter dem Schnurrbart.

Gedicht H3636
Amsterdam, 2023-01-01
De twaalf brieven (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "LLe dodici lettere"
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Moed 
Trefwoord: Wachten 


O, dacht ik, ik moet

me schamen en weer schoot ik --


proestend in de lach.


Shame on me, I thought,SchÀm dich! dachte ich,
and yet I couldn't help but snort --aber gleich brach ich wieder --
with laughter again.in GelÀchter aus.

Gedicht H3635
Amsterdam, 2022-12-31
De twaalf brieven (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "LLe dodici lettere"
Bundel: Geweten 
Trefwoord: Schaamte 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Feiten zijn zakken,

ze staan pas als je ze vult --


met je gevoelens.


Facts are like bags, theyFakten sind SĂ€cke,
only stand when you fill them --sie stehen, wenn du sie fĂŒllst --
with your affection.mit deinem GefĂŒhl.

Gedicht H3615
Amsterdam, 2022-12-19
De koninklijke vlag (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "Vexilla Regis..." ("De koninklijke vlag", lofzang ter ere van het Heilig Kruis, 1897), en "La distruzione dell' uomo" ("De vernietiging van de mens", 1912) van Luigi Pirandello
Bundel: Waar/genomen 
Trefwoord: Werkelijkheid 


Wat nu? Ik ijsbeer

en schrik ineens van mijzelf --


in de kastspiegel.


I pace up and down,Ich lauf hin und her,
suddenly scared of myself --plötzlich bange vor mir selbst --
in the wall mirror.im Kleiderspiegel.

Gedicht H3614
Amsterdam, 2022-12-19
De koninklijke vlag (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "Vexilla Regis...", de eerste woorden van een lofzang ter ere van het Heilig Kruis
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 


Beklaag me, ik weet

niet hoe alles werkt en hoort --


en niemand helpt mij.


Feel sorry for me,Ach, beklage mich,
I don't know how it all goes --ich weiß nicht, wie alles geht --
and no one helps me.und niemand hilft mir.

Gedicht S1608
Amsterdam, 2022-12-19
De koninklijke vlag (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "Vexilla Regis...", de eerste woorden van een lofzang ter ere van het Heilig Kruis
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Samen: solidariteit 


Als een kikker springt.

zijn voorstel in de vijver:


slechts een rimpeling.


His proposal jumpsWie ein kleiner Frosch.
like a frog into the pond:springt sein Vorschlag in den Teich:
only a ripple.nur KrÀuselungen.

Gedicht S1622
Amsterdam, 2022-12-31
Het nestje (Luigi Pirandello) - 1895
Verhaal "Il nido"
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Creativiteit 


Tussen de bloemen

streelt hij haar in het maanlicht --


althans haar schaduw.


He caresses herZwischen den Blumen
tenderly in the moonlight --streichelt er sie im Mondschein --
at least her shadow.bloß ihren Schatten.

Gedicht H3622
Amsterdam, 2022-12-27
De golf (Luigi Pirandello) - 1894
Verhaal "L'onda", § I
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


We eten ons vol

en de elite wordt vet --


van onze arbeid.


While we eat our fillIch esse mich satt
the elite get the fattest --und die Elite wird fett --
from all our labour.von meiner Arbeit.

Gedicht S1593
Amsterdam, 2022-12-07
(Luigi Pirandello)
Verhaal " "
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Elite 


Zywa Eindspel

Veertig, mijn lichaam vlamt weer
even, misschien nog een jaar of zes
De klieren in mijn borsten stuwen
mijn verlangen, ik stuiter

met grote ogen tussen fatsoen
en handtastelijkheid, struikel
over scheve stoeptegels
spiedend naar een kans

Waar is mijn man
nu ik hem nodig heb
om me de kleren van het lijf te rukken?
Ruikt hij niet dat hij bij mij moet zijn?

Het voorspel van mijn wikkelrok
een opgetrokken been, het wenken
van mijn half verscholen vlinder en
de belofte van mijn poederdons

Gedicht 1565
Amsterdam, 2017-10-10
Farfalla = vlinder, vulva
Haar poederdons: Il suo piumino da cipria, uit het verhaal "La signora Speranza" - I ("Mevrouw Hoop", 1903, Luigi Pirandello)

Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Mensen: vrouwen 
Trefwoord: Verlangen: begeerte 

Zywa
Eerbetuigingen
Pirandello, Luigi
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F