Volgorde: recentste eerst
 
 

Rechten worden nooit

verleend, eerst moet je lijden --


en dan neem je ze.


Rights never will beRechte werden nie
granted, first you must suffer --gewährt, zuerst leidet man --
and then you'll take them.und dann nimmt man sie.

Gedicht S1711
Amsterdam, 2023-03-16
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 14
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: bevechten 


Met een stofdoek doet,

de werkster het huis, wuivend --


als een koningin.


With a clean duster,Mit dem Staubtuch macht
the maid goes around the house --die Putzfrau das Haus, winkend:
waving like a queen.eine Königin.

Gedicht H3757
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 14
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: zelfrespect 


Lang- en dundokters

behandelen je als ding --


Ben je nog een mens?


Tall- and slim-doctors,Groß- und Dünn-Ärzte
treat you just like an object --behandeln dich wie ein Ding --
Are you still human?Bist du noch ein Mensch?

Gedicht S1710
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 14
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Identiteit: lichaam 


De generaals zijn

de winnaars, ze verdienen --


veel eer, en rechten.


With their victory,Die Generäle
the generals earn a lot --verdienen mit dem Sieg viel --
of honour, and rights.Ehre, und Rechte.

Gedicht S1709
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 12
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Macht: hoogmoed 


Ze is een godin

en draagt een sleep van jongens --


als een zwaan-kleef-aan.


She is a goddess,Sie ist göttlich, trägt
wearing a long train of boys --eine Schleppe aus Jungen --
like a Golden Goose.wie ein Schwan-kleb-an.

Gedicht S1708
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 11, sprookje "De gouden gans"
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Seks: bekoorlijkheid 


Stempels op elk vel

van de brief aan mijn vader:


Niet gecensureerd.


Stamps on the pagesAuf jeder Seite
of the letter to my dad:des Briefes an den Vater --
Not to be censored.gestempelt: Nicht zensiert.

Gedicht S1707
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 9
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


In het geluid van

de stilte wandel ik met --


mijn oordopjes in.


I'm walking my dogIm Klang der Stille
in the sound of the silence --führe ich den Hund aus, mit --
with my earplugs in.den Ohrstöpseln drin.

Gedicht S1706
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 7
Lied "The sound of silence" ("De klank van stilte", 1964, Simon & Garfunkel)

Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Stilte 
Componist: Simon & Garfunkel 


Een lijk op straat lijkt

op een mens, een namaak-mens --


een kapotte pop.


Corpses in the streetAuf der Straße seh'n
look like humans, but fake ones --Leichen aus wie Menschen, wie --
more like broken dolls.kaputte Puppen.

Gedicht S1705
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 6
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Dood: levenloos 


Een lijk op straat lijkt

loop ik door de wereldstad --


die de nacht ontkent.


It is night, I walkMitten in der Nacht
across the metropolis --laufe ich durch die Weltstadt --
which denies the night.die die Nacht leugnet.

Gedicht S1704
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 4
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Stad 
Trefwoord: Nacht 


Nog in te stellen:

de Viering van het Tellen --


van Zegeningen.


Still to be set up:Noch einzurichten:
the Merry Celebration --das Frohe Fest des Zählens --
of Counting Blessings.unsrer Segnungen.

Gedicht H3756
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 1
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Dankbaarheid 


Iedereen verwacht

te winnen en zet geld in --


op een toekomstdroom.


Everyone expectsJeder erwartet
to win and bets money on --zu gewinnen, setzt Geld auf --
a castle in air.einem Zukunftstraum.

Gedicht S1703
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 1
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Hebzucht 


De mode is meer

in de mode dan ooit, want --


geld wil graag rollen.


High fashion is moreDie Topmode ist
fashionable than ever --modischer denn je, weil der --
There's money to burn.Rubel rollen muss.

Gedicht S1702
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) (2001)
Roman "Fury", § 1
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
Trefwoord: Aanzien 


De wereld bestaat,

alsnog weet ik het zeker --


nu ik er doodga.


The world does exist,Die Welt besteht, doch
finally I know for sure:weiß ich es, sehr sicher, jetzt --
I am dying there.wo ich dort sterbe.

Gedicht S1572
Amsterdam, 2022-11-23
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IX. Een wonderbare lamp
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Werkelijkheid 


Boven de pelgrims

vliegt de grote parasol --


van een zwerm vlinders.


Above the pilgrimsÜber den Pilgern
it flies, the large parasol:fliegt das große Parasol --
a butterfly swarm.des Schmetterlingsschwarms.

Gedicht H3575
Amsterdam, 2022-11-22
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VIII. Het splijten van de Arabische Zee
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Natuur: dieren 
Trefwoord: Wonderen 


Steeds weer botsingen:

acht kilometers hoog is --


de berg hun effect.


Long-term collisions:Zusammenstöße:
eight kilometres high is --acht Kilometer hoch ist --
the Mount their effect.der Berg der Effekt.

Gedicht H3574
Amsterdam, 2022-11-21
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VII. De engel Izraïel, §1
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Natuur: geweld 


Engelen moeten

met spreken altijd wachten --


op een luisteraar.


Before they can speakMit dem Sprechen muss
angels always have to wait --ein Engel immer warten --
for a listener.auf einen Hörer.

Gedicht H3573
Amsterdam, 2022-11-20
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, §2
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Engel / Duivel 


Als kennis verdwijnt,

zijn er alleen wensdromen --


als moreel houvast.


If knowledge is off,Wenn Wissen weg ist,
there are only wishful dreams --gibt es nur die Wunschträume --
as moral guidance.als sittlicher Halt.

Gedicht S1571
Amsterdam, 2022-11-20
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, §2
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Ethiek: wetten 


Wie hier wakker wordt,

wekt de vlinders uit hun slaap --


op zijn warme wang.


Whoever wakes upWer hier aufwacht, weckt
here, will wake the butterflies --die Schmetterlinge, schlafend --
sleeping on his cheek.auf seiner Wange.

Gedicht H3572
Amsterdam, 2022-11-17
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IV. Aïsja
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Natuur: dieren 


Hij is zo heilig,

dat de wijn aan zijn lippen --


meteen water wordt!


He is so holy!Er ist so heilig!
Wine on his lips instantly --Der Wein auf seinen Lippen --
turns into water!wird zu Wasser!

Gedicht S1570
Amsterdam, 2022-11-17
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IV. Aïsja
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Macht: vertoon 


Leven als balling:

wel of niet hopen dat je --


eervol terugkeert.


Living in exile:Im Exil leben:
hoping or not to return --hoffend oder nicht, du kehrst --
covered with honour.zurück mit Ehre.

Gedicht S1569
Amsterdam, 2022-11-17
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §5, en IV. Aïsja
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Veiligheid: vlucht 


Ach, oude vrienden:

oude herinneringen --


kunnen hen kwetsen.


I pity old friends:Ach, alte Freunde:
the old memories they share --alte Erinnerungen --
can be so hurtful.können verletzen.

Gedicht S1568
Amsterdam, 2022-11-16
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §4
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Vriendschap: band 
Trefwoord: Herinnering: aan iemand 


Ze kon het niet zien:

de seks op de hooizolder --


is die echt gebeurd?


She could not look: didSie kann's nicht sehen:
those love scenes on the hay-loft --der Sex auf dem Heuboden --
ever happen or not?ist das echt passiert?

Gedicht S1567
Amsterdam, 2022-11-16
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §2
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Geheugen 


Hun wil bedwong hem,

aartsengel of niet, hij moest --


hen gehoorzamen.


Their will controlled him,Ihr Wille zwang ihn,
archangel or not, he just --Erzengel oder nicht, er --
had to obey them.musste gehorchen.

Gedicht S1566
Amsterdam, 2022-11-16
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §2
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Wil 


Ze werken erg hard,

terwijl de pelgrims slapen:


de beurzensnijders.


They work very hard,Sie arbeiten hart,
while the pilgrims are asleep:während die Pilger schlafen:
the wallet-rippers.die Börsenschlitzer.

Gedicht S1565
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk 2. Mahoen
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 


Macht is: niet kunnen

toelaten wat wie dan ook --


voor je geheim houdt.


Power is: neverMacht ist: niemals zu-
allowing what whoever --lassen, was wer auch immer --
keeps secret for you.für dich geheim hält.

Gedicht H3571
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk 2. Mahoen
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


De baby is stil,

ingebakerd, met een muts --


op het dynamiet.


The baby, quiet,Das Baby, ruhig,
swaddled, wearing a bonnet --gewickelt, eine Mütze --
on the dynamite.auf dem Dynamit.

Gedicht S1564
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk I. De engel Djibriel - einde van §3
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 


Hij is boos, ze zegt:

Bespaar je alle woorden!


Dag, dood meneertje!


He is angry, sheEr ist wütend, sie
answers: Save yourself all words!sagt: Spare dir die Wörter!
Bye, little dead sir!Tschüss, toter Herrchen!

Gedicht H3570
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (1988)
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk I. De engel Djibriel - einde van §3
Bundel: Groot verzet 
Trefwoord: Woede / Boosheid 

Zywa Twijfel en Geloof [2]

Meestal zijn engelen vaag
zwakke schimmen in het hoofd
van de mensen die hen bedenken

maar profeten hebben wensen
die aartsengelen dwingen
om te doen en te zeggen
wat ze dringend nodig hebben

Het komt van God
ook het kwaad
(dat de mensen elkaar aandoen)

en de duivels uit de overlevering
die de uitverkorenen willen
verdrijven uit iedereen
die anders is dan zij

God is Alwijs
Hij laat de mensen
zelf oordelen

over geloof en weten
en de uitwerking van regels
voor alles waarover anders
twijfel zou kunnen bestaan

Gedicht 4824
Amsterdam, 2022-11-19
De duivelsverzen (Salman Rushdie) (0)
Djibriel in het boek "The Satanic Verses"
Amos 3:6
Jesaja 45:6-7

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Engel / Duivel 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa
  Eerbetuiging aan:   Rushdie, Salman
  Woord zoeken:  CTRL-F
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto