Onze fantasie

voert ons maar al te vaak mee --


in haar draaikolken.


Our fantasy wayDie Fantasie nimmt
too often takes us along --uns leider viel zu oft mit --
into its whirlpools.in ihre Malströme.

Gedicht S2136
Amsterdam, 2024-02-21
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (3-) 30
Over de gevaarlijke zee-engte bij Rhion in Griekenland, tussen de Golf van Patras en de Golf van Korinthe, gaat het verhaal van de nimf Charybdis ("zij die naar beneden zuigt"), die door Zeus werd betoverd tot een draaikolk

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verstand: negeren 


De vele muilen

van andermans begeerte --


happen wild naar ons.


The many muzzlesDie vielen Mäuler
of other people's desires --der Begierde anderer --
snap wildly at us.schnappen wild nach uns.

Gedicht S2135
Amsterdam, 2024-02-21
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (3-) 30
Over Kaap Skilla (ook Akra Kokala geheten) met zijn gevaarlijke rotspunten, gelegen bij Preveza in Epirus (westkust van Griekenland), gaat het verhaal van de nimf Scylla, die werd betoverd tot een monster met zes hondenkoppen

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Hebzucht 


Aannemers volgen

de enige wet die geldt:


de bouw moet doorgaan.


Contractors followBauunternehmer
the only law that applies:befolgen das Hauptgesetz:
always keep building.der Bau muss weiter.

Gedicht S2134
Amsterdam, 2024-02-21
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (3-) 31
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: groei 


Gouden Koningin:

jij kunt haar zijn, je laat het --


mensen geloven.


The grand Golden Queen:Die Goldkönigin:
here and now you can be her --du kannst sie sein, andere --
just by make-believe.lässt du dran glauben.

Gedicht S2133
Amsterdam, 2024-02-21
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 28
De Gouden Koning: El Rey Dorado / El Dorado
In de USA, het land van "make-believe"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


De allergrootste

economische kracht is --


smeergeldomkoping.


The single greatestDie allergrößte
economic power is --wirtschaftliche Kraft ist die --
bribeandcorruption.Schmiergeldbestechung.

Gedicht S2132
Amsterdam, 2024-02-20
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 23
Baksjisj = Geschenk, Fooi >> "briberyandcorruption" ("omkopingencorruptie")

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: rijkdom 


Links zie ik chaos,

rechts lijkt alles in orde --


Samen de waarheid.


On left, there's chaos,Links seh ich Chaos,
on right, the world seems normal --rechts scheint alles gut zu sein --
together, the truth.Gemeinsam: Wahrheit.

Gedicht H4529
Amsterdam, 2024-02-20
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 22
Apu Golden's linkeroog lijdt aan natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Wereld(beeld) 


Vergeet de feiten,

ze zijn van de elite --


en die is verdacht.


Please forget the facts,Vergiss Fakten, die
they belong to the elite --gehören zur Elite --
which is suspicious.die verdächtig ist.

Gedicht S2130
Amsterdam, 2024-02-20
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 22
Dit is een post-feitelijke (post-factual) tijd

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Illusies: wens 
Trefwoord: Elite 


Hardop nadenken

en wat uit het raam kijken --


Buiten stroomt de rivier.


I'm thinking aloudEinfach laut denken
and looking out the window --und aus dem Fenster schauen --
There, the river flows.Draußen fließt der Fluss.

Gedicht H4528
Amsterdam, 2024-02-20
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 22
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Nadenken (ordenen) 


In de grote stad

is het plafond van de een --


vloer voor een ander.


In the big city,In Städten ist die
one person's ceiling is an-Decke des einen Boden --
other person's floor.eines anderen.

Gedicht H4523
Amsterdam, 2024-02-16
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 21
"Nani gigantum humeris insidentes" ("Dwergen die op de schouders van reuzen staan"), onder andere geciteerd door Isaac Newton

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Stad (drukte) 


Het menselijke

verstand is het fundament --


van deugdzaam gedrag.


Human intellectMenschlicher Verstand
is the natural basis --ist der nat√ľrliche Grund --
of all righteousness.der Rechtschaffenheit.

Gedicht H4522
Amsterdam, 2024-02-16
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (2-) 16
Synderesis: algemeen moreel besef van mensen (de redelijke ziel); oorspronkelijk een verkeerde overschrijving van het woord syneidesis (bewustzijn)

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verstand: logica 
Trefwoord: Ethiek: deugden 


Jij huilt in je slaap,

dat is een kant van jezelf --


die je nog niet kent.


You cry in your sleep,Du weinst im Schlaf, das
that is a side of yourself --ist eine Seite von dir --
that you don't know yet.die du noch nicht kennst.

Gedicht H4521
Amsterdam, 2024-02-15
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (1-) 12
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Zelfkennis (leren) 


Het paleis huisvest

feesten, waanzin en verraad --


Toch blijft het bestaan.


The palace housesIm Palast wohnen
parties, madness, betrayal --Feier, Wahnsinn und Verrat --
Still it does remain.Dennoch besteht es.

Gedicht S2128
Amsterdam, 2024-02-14
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (1-) 6
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: vertoon 


Een gouden verhaal

is niet gesmeed van waarheid --


Het blinkt van bedrog.


A golden storyNicht mit Wahrheit glänzt
is not forged of sparkling truth --die goldene Geschichte --
It shines with deceit.sondern mit Betrug.

Gedicht S2127
Amsterdam, 2024-02-14
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstukken (1-) 6 en (2-) 23
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 


Het goud gaf steeds meer

licht en ging zo fel blinken --


dat het vlam vatte.


The gold is shiningDas Gold glänzt immer
more and more, and so brightly --mehr und es leuchtet so hell --
that it catches fire.dass es Feuer fängt.

Gedicht S2126
Amsterdam, 2024-02-14
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstukken (1-) 6 en (2-) 29
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Rijkdom: overvloed 


Het Gouden Huis, elk

gouden huis is een geloof --


in een illusie.


The Golden House, allDas Goldene Haus,
golden houses are beliefs --jedes, ist ein Glaube an --
in an illusion.eine Illusion.

Gedicht S2125
Amsterdam, 2024-02-13
De familie Golden (Salman Rushdie) - 2017
Roman "The Golden House" ("De familie Golden", "Het Gouden Huis"), hoofdstuk (1-) 2
Domus Aurea (Gouden Huis) van keizer Nero in Rome

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Illusies: verhaal 


Rechten worden nooit

verleend, eerst moet je lijden --


en dan neem je ze.


Rights never will beRechte werden nie
granted, first you must suffer --gewährt, zuerst leidet man --
and then you'll take them.und dann nimmt man sie.

Gedicht S1711
Amsterdam, 2023-03-16
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 14
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: bevechten 


Met een stofdoek doet,

de werkster het huis, wuivend --


als een koningin.


With a clean duster,Mit dem Staubtuch macht
the maid goes around the house --die Putzfrau das Haus, winkend:
waving like a queen.eine Königin.

Gedicht H3757
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 14
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: zelfrespect 


Lang- en dundokters

behandelen je als ding --


Ben je nog een mens?


Tall- and slim-doctors,Gro√ü- und D√ľnn-√Ąrzte
treat you just like an object --behandeln dich wie ein Ding --
Are you still human?Bist du noch ein Mensch?

Gedicht S1710
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 14
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Identiteit: lichaam 


De generaals zijn

de winnaars, ze verdienen --


veel eer, en rechten.


With their victory,Die Generäle
the generals earn a lot --verdienen mit dem Sieg viel --
of honour, and rights.Ehre, und Rechte.

Gedicht S1709
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 12
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: hoogmoed 


Ze is een godin

en draagt een sleep van jongens --


als een zwaan-kleef-aan.


She is a goddess,Sie ist göttlich, trägt
wearing a long train of boys --eine Schleppe aus Jungen --
like a Golden Goose.wie ein Schwan-kleb-an.

Gedicht S1708
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 11, sprookje "De gouden gans"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verliefd: bekoorlijkheid 


Stempels op elk vel

van de brief aan mijn vader:


Niet gecensureerd.


Stamps on the pagesAuf jeder Seite
of the letter to my dad:des Briefes an den Vater --
Not to be censored.gestempelt: Nicht zensiert.

Gedicht S1707
Amsterdam, 2023-03-15
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 9
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


In het geluid van

de stilte wandel ik met --


mijn oordopjes in.


I'm walking my dogIm Klang der Stille
in the sound of the silence --f√ľhre ich den Hund aus, mit --
with my earplugs in.den Ohrstöpseln drin.

Gedicht S1706
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 7
Lied "The sound of silence" ("De klank van stilte", 1964, Simon & Garfunkel)

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Stilte 
Ook een eerbetuiging aan: Simon & Garfunkel 


Een lijk op straat lijkt

op een mens, een namaak-mens --


een kapotte pop.


Corpses in the streetAuf der Straße seh'n
look like humans, but fake ones --Leichen aus wie Menschen, wie --
more like broken dolls.kaputte Puppen.

Gedicht S1705
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 6
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Dood: levenloos 


Midden in de nacht

loop ik door de wereldstad --


die de nacht ontkent.


It is night, I walkMitten in der Nacht
across the metropolis --laufe ich durch die Weltstadt --
which denies the night.die die Nacht leugnet.

Gedicht S1704
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 4
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Stad (drukte) 
Trefwoord: Nacht 


Nog in te stellen:

de Viering van het Tellen --


van Zegeningen.


Still to be set up:Noch einzurichten:
the Merry Celebration --das Frohe Fest des Zählens --
of Counting Blessings.unsrer Segnungen.

Gedicht H3756
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 1
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Dankbaarheid 


Iedereen verwacht

te winnen en zet geld in --


op een toekomstdroom.


Everyone expectsJeder erwartet
to win and bets money on --zu gewinnen, setzt Geld auf --
a castle in air.einem Zukunftstraum.

Gedicht S1703
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 1
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Hebzucht 


De mode is meer

in de mode dan ooit, want --


geld wil graag rollen.


High fashion is moreDie Topmode ist
fashionable than ever --modischer denn je, weil der --
There's money to burn.Rubel rollen muss.

Gedicht S1702
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 1
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Rijkdom: weelde 
Trefwoord: Aanzien 


De wereld bestaat,

alsnog weet ik het zeker --


nu ik er doodga.


The world does exist,Die Welt besteht, doch
finally I know for sure:weiß ich es, sehr sicher, jetzt --
I am dying there.wo ich dort sterbe.

Gedicht S1572
Amsterdam, 2022-11-23
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IX. Een wonderbare lamp
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Werkelijkheid 


Boven de pelgrims

vliegt de grote parasol --


van een zwerm vlinders.


Above the pilgrims√úber den Pilgern
it flies, the large parasol:fliegt das große Parasol --
a butterfly swarm.des Schmetterlingsschwarms.

Gedicht H3575
Amsterdam, 2022-11-22
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VIII. Het splijten van de Arabische Zee
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Dieren: vlinder / mot 
Trefwoord: Wonderen 


Steeds weer botsingen:

acht kilometers hoog is --


de berg hun effect.


Long-term collisions:Zusammenstöße:
eight kilometres high is --acht Kilometer hoch ist --
the Mount their effect.der Berg der Effekt.

Gedicht H3574
Amsterdam, 2022-11-21
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VII. De engel Izra√Įel, ¬ß1
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Natuur: geweld 


Engelen moeten

met spreken altijd wachten --


op een luisteraar.


Before they can speakMit dem Sprechen muss
angels always have to wait --ein Engel immer warten --
for a listener.auf einen Hörer.

Gedicht H3573
Amsterdam, 2022-11-20
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, §2
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Engel / Duivel 


Als kennis verdwijnt,

zijn er alleen wensdromen --


als moreel houvast.


If knowledge is off,Wenn Wissen weg ist,
there are only wishful dreams --gibt es nur die Wunschträume --
as moral guidance.als sittlicher Halt.

Gedicht S1571
Amsterdam, 2022-11-20
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, §2
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ethiek: wetten 


Wie hier wakker wordt,

wekt de vlinders uit hun slaap --


op zijn warme wang.


Whoever wakes upWer hier aufwacht, weckt
here, will wake the butterflies --die Schmetterlinge, schlafend --
sleeping on his cheek.auf seiner Wange.

Gedicht H3572
Amsterdam, 2022-11-17
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IV. A√Įsja
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Dieren: vlinder / mot 


Hij is zo heilig,

dat de wijn aan zijn lippen --


meteen water wordt!


He is so holy!Er ist so heilig!
Wine on his lips instantly --Der Wein auf seinen Lippen --
turns into water!wird zu Wasser!

Gedicht S1570
Amsterdam, 2022-11-17
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IV. A√Įsja
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: vertoon 


Leven als balling:

wel of niet hopen dat je --


eervol terugkeert.


Living in exile:Im Exil leben:
hoping or not to return --hoffend oder nicht, du kehrst --
covered with honour.zur√ľck mit Ehre.

Gedicht S1569
Amsterdam, 2022-11-17
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N ¬ß5, en IV. A√Įsja
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Veiligheid: vlucht 


Ach, oude vrienden:

oude herinneringen --


kunnen hen kwetsen.


I pity old friends:Ach, alte Freunde:
the old memories they share --alte Erinnerungen --
can be so hurtful.können verletzen.

Gedicht S1568
Amsterdam, 2022-11-16
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §4
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Vriendschap: band 
Trefwoord: Herinnering: aan iemand 


Ze kon het niet zien:

de seks op de hooizolder --


is die echt gebeurd?


She could not look: didSie kann's nicht sehen:
those love scenes on the hay-loft --der Sex auf dem Heuboden --
ever happen or not?ist das echt passiert?

Gedicht S1567
Amsterdam, 2022-11-16
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §2
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Geheugen 


Hun wil bedwong hem,

aartsengel of niet, hij moest --


hen gehoorzamen.


Their will controlled him,Ihr Wille zwang ihn,
archangel or not, he just --Erzengel oder nicht, er --
had to obey them.musste gehorchen.

Gedicht S1566
Amsterdam, 2022-11-16
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N §2
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Wil 


Ze werken erg hard,

terwijl de pelgrims slapen:


de beurzensnijders.


They work very hard,Sie arbeiten hart,
while the pilgrims are asleep:während die Pilger schlafen:
the wallet-rippers.die Börsenschlitzer.

Gedicht S1565
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk 2. Mahoen
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 


Macht is: niet kunnen

toelaten wat wie dan ook --


voor je geheim houdt.


Power is: neverMacht ist: niemals zu-
allowing what whoever --lassen, was wer auch immer --
keeps secret for you.f√ľr dich geheim h√§lt.

Gedicht H3571
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk 2. Mahoen
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


Zywa Twijfel en Geloof [2]

Meestal zijn engelen vaag
zwakke schimmen in het hoofd
van de mensen die hen bedenken

maar profeten hebben wensen
die aartsengelen dwingen
om te doen en te zeggen
wat ze dringend nodig hebben

Het komt van God
ook het kwaad
(dat de mensen elkaar aandoen)

en de duivels uit de overlevering
die de uitverkorenen willen
verdrijven uit iedereen
die anders is dan zij

God is Alwijs
Hij laat de mensen
zelf oordelen

over geloof en weten
en de uitwerking van regels
voor alles waarover anders
twijfel zou kunnen bestaan

Gedicht 4824
Amsterdam, 2022-11-19
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Djibriel in het boek "The Satanic Verses"
Amos 3:6
Jesaja 45:6-7

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Engel / Duivel 
Trefwoord: Bijbel^ 


De baby is stil,

ingebakerd, met een muts --


op het dynamiet.


The baby, quiet,Das Baby, ruhig,
swaddled, wearing a bonnet --gewickelt, eine M√ľtze --
on the dynamite.auf dem Dynamit.

Gedicht S1564
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk I. De engel Djibriel - einde van §3
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 


Hij is boos, ze zegt:

Bespaar je alle woorden!


Dag, dood meneertje!


He is angry, sheEr ist w√ľtend, sie
answers: Save yourself all words!sagt: Spare dir die Wörter!
Bye, little dead sir!Tsch√ľss, toter Herrchen!

Gedicht H3570
Amsterdam, 2022-11-15
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk I. De engel Djibriel - einde van §3
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Woede / Boosheid 


Het is niet logisch

gegaan, maar ja, het is zo --


Zo en niet anders.


It's illogicalEs war nicht logisch,
the way it went, but it did --dennoch ist es so passiert --
And no other way.So und nicht anders.

Gedicht H4412
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-7 "Abracadabra"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Leven: loop (toeval) 


Een mens moet leren

dat er geen zon bestaat die --


geen schaduwen werpt.


A person must learn,Ein Mensch muss lernen,
there are no suns anywhere --es gibt keine Sonne, die --
that don't cast shadows.keine Schatten wirft.

Gedicht H4411
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-7 "Abracadabra": We must live, I'm afraid, with the shadows of imperfection (We moeten, ben ik bang, leven met met de schaduwen van onvolmaaktheid)
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Zon: leven 
Trefwoord: Leven: evenwicht 


Er is dynamiek

van groei en verval, soms ook --


even volmaaktheid.


There's a dynamicEs gibt Dynamik,
of growth and decay, sometimes --Wachstum und Verfall, manchmal --
even perfection.kurz Vollkommenheit.

Gedicht H4410
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-7 "Abracadabra": We must live, I'm afraid, with the shadows of imperfection (We moeten, ben ik bang, leven met met de schaduwen van onvolmaaktheid)
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Zon: leven 
Trefwoord: Leven: evenwicht 


Onvolmaaktheden:

schaduwen in het leven --


met dank aan de zon.


An imperfectionUnvollkommenheit
is a shadow in your life --ist ein Schatten im Leben --
with thanks to the sun.danksei der Sonne.

Gedicht H4409
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-7 "Abracadabra": We must live, I'm afraid, with the shadows of imperfection (We moeten, ben ik bang, leven met met de schaduwen van onvolmaaktheid)
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Zon: leven 
Trefwoord: Meesterschap 


In de privé-club

werken blinden, hun ogen --


zijn opgeschilderd.


In the private club,Im Privatclub sind
the hostesses are blind, eyes --die Hostessen blind, mit auf--
painted on the lids.gemahlten Augen.

Gedicht H4408
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-7 "Abracadabra"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Privacy 


Zo God Het Wil, of

Geloofd Zij God, is de leus --


op de stadsbussen.


Praise The Lord, and GodSo Gott Will, oder
Willing, those are the mottoes --Lob Sei Gott, ist die Losung --
on the city bus.auf den Stadtbussen.

Gedicht S2075
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-6 "Middernacht"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Zorg: naasten 


Het land begroette

ons als grote beloften --


die het moet breken.


The country greetedDas Land begr√ľ√üte
us as major promises --uns als große Versprechen --
that must be broken.die es brechen muss.

Gedicht S2074
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstukken 2-1 "De wijsvinger van de visser", en: 3-6 "Middernacht"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verraad 


Ze martelen ons..

met hoop, dan kunnen ze iets --


van ons afpakken.


They torture us with..Sie foltern uns mit..
hope, so that they will have some-Hoffnung, dann können sie uns --
thing to take from us.etwas wegnehmen.

Gedicht S2073
Amsterdam, 2023-12-29
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-6 "Middernacht"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: uitoefening 
Trefwoord: Hoop 


Bevroren vallen

de oproepen tot gebed --


als sneeuw op de stad.


The calls for prayerGefroren fallen
freeze and fall in empty streets --die Aufrufe zum Gebet --
as sacred snowflakes.als Schnee auf die Stadt.

Gedicht H4407
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-5 "Een bruiloft"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Communicatie: zenden 


Je kunt een held zijn

en grondig veracht worden --


om je manieren.


As a hero stillEin Held zu sein und
being thoroughly despised --verachtet werden, wegen --
for some bad manners.deiner Manieren.

Gedicht S2072
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-5 "Een bruiloft"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Cultuur: leefwijze 


Wat is de waarheid

van onze mythen, wie zijn --


onze godinnen?


What truth is expressedWas ist die Wahrheit
by our myths, who, nowadays --unserer Mythen, wer sind --
are our goddesses?jetzt die Göttinnen?

Gedicht H4406
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-5 "Een bruiloft"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Godsdienst: houvast 


Hier, ons vaderland,

mijn dierbare thuisland, de --


Machtige Moeder!


Here, our fatherland,Unser Vaterland,
oh, my beloved homeland --meine liebe Heimat, die --
the Mighty Mother!Mächtige Mutter!

Gedicht H4404
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-5 "Een bruiloft"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Samen: staat 


De brutaliteit!

Denk eens na! Heb je oren?


Luister dan eens goed!


What a cheek you have!Die Frechheit! Du sollst
Can't you think! Do you have ears?mal denken! Hast du Ohren?
Then you should listen!Dann höre gut zu!

Gedicht S2071
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-4 "De schaduw van de Moskee"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verstand: negeren 


Geesten zien alles,

ook ons, zoals wij hen zien:


wazig aanwezig.


Ghosts see everything,Geister sehen uns
including us, like we see --so, wie wir sie bemerken:
them: vaguely present.vage anwesend.

Gedicht H4403
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-3 "Sam en de Tijger"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Geest / Spook 


Naast de soldaten

rijden karren, artiesten --


vermaken het volk.


Artists alongsideEinzug der Armee:
the soldiers, entertaining --K√ľnstler zur Unterhaltung --
the relieved people.aller Zuschauer.

Gedicht S2070
Amsterdam, 2023-12-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-3 "Sam en de Tijger"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


Soldaten haasten

zich weg van wat ik niet wil --


niet kan geloven.


The soldiers scurrySoldaten fliehen
away from what I don't want --vor dem, was ich nicht glauben --
and not can believe.will, nicht glauben kann.

Gedicht S2069
Amsterdam, 2023-12-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-3 "Sam en de Tijger"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ethiek: misdaad 


Onze soldaten

doen zoiets niet, we dromen --


Het kan niet waar zijn.


Our soldiers wouldn't doUnsre Soldaten
anything like that, we dream --tun sowas nicht, wir träumen --
It can not be true.Es kann nicht wahr sein.

Gedicht S2068
Amsterdam, 2023-12-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-3 "Sam en de Tijger"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ethiek: misdaad 


Grote bloedzuigers,

na een nacht op ons lichaam --


exploderen ze.


Huge leeches explodeGroße Blutegel,
after a night of sucking --nach einer Nacht des Saugens --
on sleeping bodies.explodieren sie.

Gedicht S2067
Amsterdam, 2023-12-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-2 "In de Sundarbans"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Gulzigheid 


Hij huilt drie uren,

of drie dagen, drie weken --


Daarna regent het.


He cries for three hours,Er weint stundenlang,
or three days, three weeks maybe --oder tage-, wochenlang --
Then it starts to rain.Und dann regnet es.

Gedicht H4402
Amsterdam, 2023-12-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-2 "In de Sundarbans"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verdriet: ondergaan 


Ik ben een boeddha,

met harde d's, een oude --


gevoelloze man.


I am a buddha,Ich bin ein Buddha,
with hard d's, I'm an old man --mit hartem d, ein alter --
an unfeeling man.gef√ľhlloser Mann.

Gedicht H4405
Amsterdam, 2023-12-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-1 "De boeddha" (oude man)
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 


Treur niet om doden,

treur juist om de levenden --


en treur voor jezelf.


Don't mourn for the dead,Trauere eben
grieve only for the living --um die Lebenden, tu es --
Do it for yourself.eben f√ľr dich selbst.

Gedicht H4401
Amsterdam, 2023-12-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 3-1 "De boeddha" (oude man)
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Identiteit: gezien worden 


Vechten soldaten

harder voor maagden dan voor --


re√Įncarnatie?


Would a soldier fightKämpfen Soldaten
harder for virgins than for --h√§rter f√ľr Huris als f√ľr --
reincarnation?Reinkarnation?

Gedicht S2066
Amsterdam, 2023-12-26
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Moslims tegen hindoes
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-15 "Hoe Saleem zuiverheid bereikte"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Godsdienst: belofte 


Haar haat zit erbij

als een gekko, ik ruik het --


de stank van braaksel.


Her hatred sits thereIhr Hass sitzt nur da,
like a gecko, I can smell --wie ein Gecko, und er stinkt --
its stench of vomit.nach Erbrochenem.

Gedicht H4398
Amsterdam, 2023-12-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-15 "Hoe Saleem zuiverheid bereikte"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Haat 


Beplakt met het plak-

aat: Auto's Hebben Voorrang --


loopt de koe op straat.


Plastered with the post-Beklebt mit dem An-
er: Cars Have the Right of Way --schlag: Autos Haben Vorfahrt --
the cow blocks the road.ist die Kuh im Weg.

Gedicht S2064
Amsterdam, 2023-12-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-14 "Zangeres Jamila"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: onmacht 


Ik ken veel geuren:

de blauwe, de hoekige --


en de deugdzame...


I know many smells:Diese Ger√ľche:
the blueish, the angular --die Blaue, die Eckige --
and the virtuous...und die Ehrbare...

Gedicht S2063
Amsterdam, 2023-12-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-14 "Zangeres Jamila"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Orde: ordenen 
Trefwoord: Zintuigen 


De minaret steekt

beschuldigend in ons huis --


haar schaduwvinger.


The minaret sticksDas Minarett steckt
accusingly in our house --anklagend in unser Haus --
its shadow finger.Sein Schattenfinger.

Gedicht H4397
Amsterdam, 2023-12-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-14 "Zangeres Jamila"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 


Puffende vrouwen

bezichtigen het fregat --


hopend op wee√ęn.


Heavily breathingSchnaufende Frauen
women visit the frigate --besichtigen den Kreuzer --
hoping for childbirth.hoffend auf Wehen.

Gedicht H4396
Amsterdam, 2023-12-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Hopend op het Amerikaanse burgerschap voor hun kind
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-12 "Bewegingen uitgevoerd door peperbussen"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ouders: ouderschap 


Opa is kwetsbaar,

kijk maar naar het craquelé --


over zijn ogen.


He's vulnerable,Er ist verletzlich,
just look at the craquelure --sieh einfach den Craquelé --
over grandpa's eyes.in Opas Augen.

Gedicht H4395
Amsterdam, 2023-12-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-11 "Openbaringen"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 


Al 5000 jaar

dromen de mensen, worden --


ze ooit eens wakker?


For 5,000 years,Menschen träumen seit
people have been dreaming, will --5.000 Jahren, w√ľrden --
they ever wake up?sie je aufwachen?

Gedicht S2062
Amsterdam, 2023-12-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-9 "De Kolynos-jongen"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 


Alles overkomt

mij, maar hoe dan ook ben ik --


steeds de hoofdpersoon.


Everything happensMir passiert alles,
to me, nonetheless I am --aber immerhin bin ich --
the protagonist.doch die Hauptperson.

Gedicht H4394
Amsterdam, 2023-12-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-9 "De Kolynos-jongen"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ego: egocentrisme 


Ik ben voorbestemd

tot grootse daden, maar eerst --


moet ik nog naar school.


I know I'm destinedVor meinen großen
for great deeds, however, first --Taten muss ich erst einmal --
I've to finish school.zur Schule gehen.

Gedicht H4393
Amsterdam, 2023-12-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-8 "Alfa en Omega"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Kind: opgroeien 
Trefwoord: Toekomst: wens 


Onze talenten

zal men prijzen, later, na --


onze ondergang.


Our talents will beMeine Talente
praised, I know for sure, later --werd man loben, später, nach --
after our downfall.meinem Untergang.

Gedicht S2061
Amsterdam, 2023-12-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-3 "Problemen in een wasgoedkast", en 2-8 "Alfa en Omega"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 


Verjaardag, helaas

weet niemand van mijn gasten --


hoe je een feest viert.


UnfortunatelyGeburtstag, leider
none of my birthday guests know --weiß keiner meiner Gäste --
how to celebrate.wie man ihn feiert.

Gedicht S2060
Amsterdam, 2023-12-23
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-6 "Mijn tiende verjaardag"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verdriet: teleurstelling 


Mama komt steeds thuis

zonder tas met boodschappen --


wat heel verdacht is...


Mum keeps coming homeMama kommt immer
without any shopping bags --ohne T√ľten nach Hause --
which is suspicious...was verdächtig ist...

Gedicht H4392
Amsterdam, 2023-12-23
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-6 "Mijn tiende verjaardag"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


Ik ben schrijver, ik

heb inzage in harten --


en in gedachten.


I am a writer,Ich bin Schriftsteller,
I see into people's hearts --ich hab Einsicht in Herzen --
and into their thoughts.und in Gedanken.

Gedicht H4391
Amsterdam, 2023-12-23
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-6 "Mijn tiende verjaardag"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Mensen: medemens 
Trefwoord: Schrijven: afstemming 


Haar woorden trekken

ieders huid open, als een --


net vol weerhaken.


The words she spits outIhre Unwörter
rip open everyone's skin --reißen jedem die Haut auf --
like a vast, barbed net.wie ein Stachelnetz.

Gedicht S2065
Amsterdam, 2023-12-26
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-6 "Mijn tiende verjaardag"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Geweld: woorden 


Negen messneden

in haar gezicht verlossen --


haar van haar schoonheid.


Nine knife cuts acrossNeun Messerschnitte
her face have liberated --im Gesicht befreien sie --
her from her beauty.von ihrer Schönheit.

Gedicht S2059
Amsterdam, 2023-12-23
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-6 "Mijn tiende verjaardag"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Schoonheid: lichaam 


Ach, mijn bloemensnoer,

ze gooit het weg, ze wil niet --


geketend worden.


My flower necklace,Meine Blumenschnur,
she throws it away, doesn't want --sie wirft sie weg, sie will nicht --
to be manacled.gekettet werden.

Gedicht H4390
Amsterdam, 2023-12-22
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-5 "Liefde in Bombay"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verliefd: onbeantwoord 
Trefwoord: Vrijheid: zelfbeschikking 


De soep is pittig,

gekruid met teleurstelling --


We huilen ervan.


The soup is spicy,Die Suppe, gew√ľrzt
seasoned with disappointment --mit Enttäuschung, treibt Tränen --
Tears come to our eyes.uns in die Augen.

Gedicht H4389
Amsterdam, 2023-12-22
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-4 "Radio Heel-India"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Communicatie: onbewust 


Klim de ladder op

en kijk om je heen, naast je --


wacht een slang je op!


Climb up the ladderSteige die Leiter
and look next to you, a snake --hinauf, pass auf, neben dir --
is waiting for you!ist eine Schlange!

Gedicht H4388
Amsterdam, 2023-12-22
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-2 "Slangen en Ladders" (het bordspel "Moksha Patamu")
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Evenwicht: natuurlijk 


Voor straf moest ik stil

zijn, nog steeds hoor ik daarvan --


de holle echo.


My punishment wasZur Strafe musste
to be silent, I still hear --ich schweigen, ich höre noch --
its hollow echo.das hohle Echo.

Gedicht S2058
Amsterdam, 2023-12-22
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-3 "Problemen in een wasgoedkast" (9 jaar oud)
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Opvoeding 


Laat drankflessen dicht,

anders bevrijd je een geest --


die hongerig is.


Leave liquor bottles√Ėffne keine Schnapps-
closed, you would free a demon --Flaschen, befreie keinen --
that is ravenous.hungrigen Dämon.

Gedicht S2057
Amsterdam, 2023-12-19
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Djinns
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-1 "De wijsvinger van de visser"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Geest / Spook 


Wijst de wijzende

vinger naar mijn vinger, dus --


naar mijn bestemming?


The pointing finger.Zeigt der zeigende
Does it point to my finger?Finger auf meinen Finger?
To my path in life?Auf mein Lebensziel?

Gedicht H4381
Amsterdam, 2023-12-19
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-1 "De wijsvinger van de visser"
Schilderij "De schepping" op het plafond van de Sixtijnse kapel in Rome (1508-1512, Michelangelo Buonarroti)

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Toekomst: richting 
Trefwoord: Lot / Noodlot 


Wijst de wijzende

vinger naar mijn vinger, dus --


naar mijn bestemming?


The pointing finger.Zeigt der zeigende
Does it point to my finger?Finger auf meinen Finger?
To my path in life?Auf mein Lebensziel?

Gedicht H4378
Amsterdam, 2023-12-19
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 2-1 "De wijsvinger van de visser"
Schilderij "De schepping" op het plafond van de Sixtijnse kapel in Rome (1508-1512, Michelangelo Buonarroti)
S0232: Ik wijs naar de maan. / De dichter blijft maar kijken -- // naar mijn wijsvinger. (1999, Hugo Claus)

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Toekomst: richting 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
Ook een eerbetuiging aan: Michelangelo 


Let op de mensen

om mij heen, dan begrijp je --


iets van mijn leven.


Look at the peopleDurch die Menschen um
around me to understand --mich herum verstehst du mein --
the course of my life.Leben ein wenig.

Gedicht H4314
Amsterdam, 2023-11-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-8 "Tik, tak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Leven: loop (overzicht) 


Ik zie mijn leven

in fragmenten, en te laat --


begrijp ik die pas.


I just see fragmentsIch seh mein Leben
of my life, only too late --in St√ľcken, und erst zu sp√§t --
I understand them.verstehe ich sie.

Gedicht H4313
Amsterdam, 2023-11-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-8 "Tik, tak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Leven: loop (overzicht) 


God is hemelsblauw,

dan zijn er geen problemen --


is er wit noch zwart.


God must be sky blue,Gott ist himmelblau,
then there will be no problems --dann gibt's keine Probleme --
will be white nor black.weder Weiß noch Schwarz.

Gedicht H4312
Amsterdam, 2023-11-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-7 "Methwold"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Godsdienst: God 


Hij eet goed, kijk maar,

mijn vingerkootje past heel --


ruim in zijn navel.


He eats well, just look,Er isst gut, schau nur,
my phalanx fits easily --mein Fingerglied passt bequem --
in his navel hole.in seinen Nabel.

Gedicht S2028
Amsterdam, 2023-11-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-6 "Veelkoppige monsters"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Lichaam: verval 
Trefwoord: Welvaart 


Vragen en twijfels,

en achterdocht, dat monster --


met teveel hoofden.


The questions, the doubts,Fragen, Zweifel, und,
the suspicion, that monster --Misstrauen, das Monster mit --
with too many heads.zu vielen Köpfen.

Gedicht S2027
Amsterdam, 2023-11-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-6 "Veelkoppige monsters"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Twijfel 


De vreemde kamer

maakt me bang met schaduwen --


van enge beesten.


The eerie room is,Das fremde Zimmer
frightening me with shadows --macht mir Angst mit den Schatten --
of scary monsters.schauriger Tiere.

Gedicht H4311
Amsterdam, 2023-11-28
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-6 "Veelkoppige monsters"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 


Jouw huid is niet zwart

maar lelieblank, getemperd --


in het schaduwlicht.


Your skin is not black,Deine Haut, nicht schwarz,
it is lily-white, tempered --sondern schneeweiß, gemildert --
in shadowy light.im schattigen Licht.

Gedicht S2026
Amsterdam, 2023-11-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Bedekte belediging
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-5 "Een openbare aankondiging"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 


Hij schuilt al jaren

in de kelder, bang leeft hij --


een muizenleven.


He has been hidingAus Angst versteckt er
in the basement for three years --sich seit Jahren im Keller:
living like a mouse.ein Mäuseleben.

Gedicht S2025
Amsterdam, 2023-11-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak" en 1-4 "Onder het tapijt"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 


Ze overspoelt ons

met een zondvloed van woorden --


We raken doorweekt.


She submerges usSie √ľberschwemmt uns
in a great deluge of words --mit einer Flut von Worten --
We're completely soaked.Wir werden durchnässt.

Gedicht S2024
Amsterdam, 2023-11-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-4 "Onder het tapijt"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Woede / Boosheid 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Van het verleden

eet je slechts wat halal is:


het bloedeloze.


You eat of the pastVon fr√ľher isst man
only the halal portion:nur die Halal-Portion:
the bloodless stories.die unblutige.

Gedicht S2023
Amsterdam, 2023-11-27
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-4 "Onder het tapijt"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verleden: vervalst 
Trefwoord: Wereld(beeld) 


Overal echo's

van de reisleiders, ondanks --


de bordjes Stilte.


You hear the echoesÜberall hört man
of guides everywhere, despite --die Echos der F√ľhrer, trotz --
the signs 'Silence Please'.der Stille-Schilder.

Gedicht S2015
Amsterdam, 2023-11-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Mausoleum Taj Mahal
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-4 "Onder het tapijt"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Handel 
Trefwoord: Toerisme 


Koningin van Niets,

ze gaf de armen weer hoop --


Ze was gevaarlijk.


The Queen of NothingKönigin von Nichts,
gave hope to the poor people --sie gab den Armen Hoffnung --
She was dangerous.Sie war gefährlich.

Gedicht S2014
Amsterdam, 2023-11-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
De Rani [Koningin] van 'Cooch Naheen' (in Agra)
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-4 "Onder het tapijt"

Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Hoop 


De mannen zetten

de spuugbak steeds verder weg --


en mikken erin.


The squatting men placeDie Männer stellen
the spittoon further away --den Spucknapf noch weiter weg --
and aim into it.und zielen hinein.

Gedicht H4303
Amsterdam, 2023-11-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Samen: groep 


Godsdienstonderwijs.

Les 1: ongelovigen --


horen hier niet thuis.


Teaching religion.Glaubensunterricht.
First lesson: unbelievers --Lektion 1: Ungläubige --
do not belong here.gehören hier nicht.

Gedicht S2013
Amsterdam, 2023-11-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 
Trefwoord: Samen: verdeeldheid 


Als ik jou ooit hier

hoeheethet tref, zul je het --


hoeheethet voelen!


If I ever findWenn ich dich jemals
you here whatsitcalled, you will --wieheißts hier finde, wirst du --
whatsitcalled feel it!wiehei√üts es sp√ľren!

Gedicht S2012
Amsterdam, 2023-11-25
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 


Ze is onwrikbaar,

ze is de baas: een vesting --


mag niet bewegen.


She is unswerving,Unersch√ľtterlich
imperious: a fortress --ist sie: eine Festung darf --
may not move, never.sich nicht bewegen.

Gedicht S2010
Amsterdam, 2023-11-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Ouders: moeder(schap) 


Niemand is zichzelf,

mensen lekken nu eenmaal --


in elkaars leven.


No one is themselves,Niemand ist er selbst,
people are always leaking --Menschen lecken ins Leben --
in each other's lives.des anderen aus.

Gedicht H4302
Amsterdam, 2023-11-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-3 "Mik-in-de-spuugbak"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Samen: wisselwerking 


Zywa Het is maar dat je het weet

Ik val uit elkaar, geloof me
het is echt, en geen verzoek
om medelijden, gewoon
uit elkaar vallen, barsten
als een oude kruik

Ik heb teveel meegemaakt
teveel geleden, voorlopig
gaat het langzaam
maar toch steeds
sneller

Ik houd mezelf niet meer
bij elkaar, het zij zo
ik laat het je weten
dan kun je het ook
gaan accepteren

Ik zal binnenkort ongeveer
630 miljoen onpersoonlijke
deeltjes zijn, stof
natuurlijk
zonder bewustzijn

Gedicht 5389
Amsterdam, 2023-11-24
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", begin van het hoofdstuk "Hit-the-spittoon" ("Mik-in-de-kwispedoor")
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Leven: loop (einde) 


Ik was er niet bij,

maar mijn fantasie ziet het --


opnieuw gebeuren.


I wasn't there, but myIch war nicht dabei,
imagination sees it --aber mein Gesp√ľr sieht es --
happening again.wieder passieren.

Gedicht H4300
Amsterdam, 2023-11-23
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-1 "Het laken met het gat"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


Traandiamanten,

bevroren op mijn wimpers:


schitterend verdriet.


Teardrop diamonds,Diamanttränen,
frozen on my eyelashes:gefroren auf den Wimpern:
beautiful sadness.schöne Traurigkeit.

Gedicht H4299
Amsterdam, 2023-11-23
Middernachtskinderen (Salman Rushdie) - 1981
Roman "Midnight's Children", hoofdstuk 1-1 "Het laken met het gat"
Bundel: Klein verzet 
Trefwoord: Verdriet: verwerken 

Zywa
Eerbetuigingen
Rushdie, Salman
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F