Eerbetuiging aan:  Schippers, K.


Blokken op het kleed:

slordig, maar heel nauwkeurig --


hoe ze ook liggen.


Blocks on the carpet:Klötze im Zimmer:
messy, but very precise --schlampig, aber sehr genau --
any way they lie.wie sie auch liegen.

Gedicht H1612
Amsterdam, 2016-12-02
Buiten beeld (K. Schippers) - 2014
Gedicht (bundels "Buiten beeld" en "Fijn dat u luistert")

Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Orde: chaos 


Ik ben dus in slaap

gevallen, ongetwijfeld --


want ik word wakker.


So I fell asleepAlso bin ich ein-
there is no doubt about it --geschlafen, ohne Zweifel --
because I wake up.weil ich aufwache.

Gedicht S0999
Amsterdam, 2020-03-13
Oostende (K. Schippers) - 2020
Gedicht

Bundel: Hier &Nu& 
Trefwoord: Aandacht:  

Zywa
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto