Eerbetuiging aan:  Simone, Nina

Amsterdam, 2019-12-28
Bundel: Ogen lippen borst en buik 


Kom, Dambala, kom
teken je spoor in het zand
ik wil je lezen

tussen de heuvels waarop wij wonen
kom, eet de eieren, Papa, kom
de blauwe en de bruine

Wij zijn groen van het wier
uit de diepzee, wij zijn rood
van het bloed dat vloeit

de witte mensen gaan niet
naar de zwarte hemel
en er is geen hel

Er is alleen het vuur
en de aarde om hun lijken
te verteren en jou te eren

met hun geur van bederf
het offer van hun zonden
kom, Dambala, kom
Amsterdam, 2020-06-23
Dambala – 1970
Bahama's
Lied (1970, Exuma; 1974, Nina Simone)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst 


Come, Dambala, come
draw your trail in the sand
I want to read you

between the hills on which we live
come, eat the eggs, Papa, come
the blue and the brown ones

We are green from the weeds
from the deep sea, we are red
from the blood that flows

the white people don't go
to the black heaven
and there is no hell

There is only the fire
and the earth to consume
their corpses and to honour you

with their scent of decay
the sacrifice of their sins
come, Dambala, come
Amsterdam, 2020-06-24
Bundel: PuimPuin 


Komm, Dambala, komm
zeichne deine Spur in den Sand
ich möchte dich lesen

zwischen den Hügeln, auf denen wir leben
komm, iss die Eier, Papa, komm
die blauen und die braunen

Wir sind grün von den Algen
aus der Tiefsee, wir sind rot
von dem Blut, das fließt

die Weißen gehen nicht
in den schwarzen Himmel
und es gibt keine Hölle

Es gibt nur das Feuer
und die Erde, um ihre Leichen
zu verzehren und dich zu ehren

mit ihrem Geruch des Verfalls
dem Opfer ihrer Sünden
komm, Dambala, komm
Amsterdam, 2020-06-24
Bundel: PuimPuin 


Ik ben obi, ik draag die last
al valt het me soms zwaar
maar dan groet ik de zon
en lach ik naar de maan

Ik heb geen haast
ik adem, ik eet
de bliksem en drink de regen
dan voel ik geen pijn

Ik houd van mooie kleren
dat is alles, blijf toch weg
als je mij niet kennen wilt
en alles beter weet

Ik moet niets en doe niets
wat niet stroomt
ik ken de engelen
bij hun naam
Amsterdam, 2020-06-25
Obi Vrouw – 1974
Lied “Obeah Woman”
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Leven 


I'm obi, I carry that burden
even if it is hard for me sometimes
but then I salute the sun
and I smile at the moon

I'm not in a hurry
I breathe, I eat
the lightning and drink the rain
then I feel no pain

I like nice clothes
that's all, stay away
if you don't want to know me
and know everything better

I don't have to do anything
and I do nothing that doesn't flow
I know the angels
by their name
Amsterdam, 2020-06-26
Bundel: WoefWoef 


Ich bin obi, ich trage diese Last
obwohl es mir manchmal schwer fällt
aber dann grüße ich die Sonne
und lächle den Mond an

Ich habe es nicht eilig
ich atme, ich esse
den Blitz und trinke den Regen
dann fühle ich keinen Schmerz

Ich mag schöne Kleider
das ist alles, bleib weg
wenn du mich nicht kennen willst
und alles besser weißt

Ich muss nichts und tue nichts
was nicht fließt
ich kenne die Engel
beim Namen
Amsterdam, 2020-06-26
Bundel: WoefWoef 

Amsterdam, 2020-07-02
Bundel: Het Grote Geheim 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater