Eerbetuiging aan:  Simone, Nina

Zywa Zoet is jouw huid

Ik streel je, streel je als bewijs
ik pluk jou uit het paradijs
o frisfluwelen suikerfruit
zo zoet is jouw huid
zoet is jouw huid

Ja, dit is liefde echt, concreet
jouw handen maken mij compleet
als jij me in jouw armen sluit
o zoet is jouw huid
zoet is jouw huid

Jij raakt me
met flonkerfonkelvonken aan
jij kust me
met rozenzon en honingmaan
het gaat vanzelf
ik geef mezelf
jouw warmte laat me opengaan

Van top tot teen boetseer je mij
je maakt me mooi, van alles vrij
en in mij straalt jouw liefde uit
o zoet is jouw huid
zoet is jouw huid

Sweet is your skin  Süß ist deine Haut
Amsterdam, 2014-07-13
Wild is de wind (Nina Simone) – 1966
Lied "Wild is the wind" (1957, tekst Ned Washington)
Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Liefdeslust 

Zywa Sweet is your skin

I stroke you, stroke you, you are nice
I pick you in this paradise
oh juicy velvet sugar pear
so sweet is your hair
sweet is your hair

Yes, this is love, it is concrete
here in your hands I am complete
with your embrace as finest dress
so sweet is your caress
sweet is your caress

You touch me
you charge me with a thunderbolt
you kiss me
your honey moon and marigold
just by itself
I give myself
to all your warmth and I unfold

From top to toe, you set me free
you make me beautiful, you make me be
your love is deep within, deep in me
radiating from your skin
oh sweet is your skin
sweet is your skin

Zoet is jouw huid  Süß ist deine Haut
Amsterdam, 2017-08-02
Bundel: Het Grote Geheim 

Amsterdam, 2019-12-28
Bundel: Ogen lippen borst en buik 


Kom, Dambala, kom
teken je spoor in het zand
ik wil je lezen

tussen de heuvels waarop wij wonen
kom, eet de eieren, Papa, kom
de blauwe en de bruine

Wij zijn groen van het wier
uit de diepzee, wij zijn rood
van het bloed dat vloeit

de witte mensen gaan niet
naar de zwarte hemel
en er is geen hel

Er is alleen het vuur
en de aarde om hun lijken
te verteren en jou te eren

met hun geur van bederf
het offer van hun zonden
kom, Dambala, kom
Amsterdam, 2020-06-23
Dambala – 1970
Bahama's
Lied (1970, Exuma; 1974, Nina Simone)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst 


Come, Dambala, come
draw your trail in the sand
I want to read you

between the hills on which we live
come, eat the eggs, Papa, come
the blue and the brown ones

We are green from the weeds
from the deep sea, we are red
from the blood that flows

the white people don't go
to the black heaven
and there is no hell

There is only the fire
and the earth to consume
their corpses and to honour you

with their scent of decay
the sacrifice of their sins
come, Dambala, come
Amsterdam, 2020-06-24
Bundel: PuimPuin 


Komm, Dambala, komm
zeichne deine Spur in den Sand
ich möchte dich lesen

zwischen den Hügeln, auf denen wir leben
komm, iss die Eier, Papa, komm
die blauen und die braunen

Wir sind grün von den Algen
aus der Tiefsee, wir sind rot
von dem Blut, das fließt

die Weißen gehen nicht
in den schwarzen Himmel
und es gibt keine Hölle

Es gibt nur das Feuer
und die Erde, um ihre Leichen
zu verzehren und dich zu ehren

mit ihrem Geruch des Verfalls
dem Opfer ihrer Sünden
komm, Dambala, komm
Amsterdam, 2020-06-24
Bundel: PuimPuin 


Ik ben obi, ik draag die last
al valt het me soms zwaar
maar dan groet ik de zon
en lach ik naar de maan

Ik heb geen haast
ik adem, ik eet
de bliksem en drink de regen
dan voel ik geen pijn

Ik houd van mooie kleren
dat is alles, blijf toch weg
als je mij niet kennen wilt
en alles beter weet

Ik moet niets en doe niets
wat niet stroomt
ik ken de engelen
bij hun naam
Amsterdam, 2020-06-25
Obi Vrouw – 1974
Lied "Obeah Woman"
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Leven 


I'm obi, I carry that burden
even if it is hard for me sometimes
but then I salute the sun
and I smile at the moon

I'm not in a hurry
I breathe, I eat
the lightning and drink the rain
then I feel no pain

I like nice clothes
that's all, stay away
if you don't want to know me
and know everything better

I don't have to do anything
and I do nothing that doesn't flow
I know the angels
by their name
Amsterdam, 2020-06-26
Bundel: WoefWoef 


Ich bin obi, ich trage diese Last
obwohl es mir manchmal schwer fällt
aber dann grüße ich die Sonne
und lächle den Mond an

Ich habe es nicht eilig
ich atme, ich esse
den Blitz und trinke den Regen
dann fühle ich keinen Schmerz

Ich mag schöne Kleider
das ist alles, bleib weg
wenn du mich nicht kennen willst
und alles besser weißt

Ich muss nichts und tue nichts
was nicht fließt
ich kenne die Engel
beim Namen
Amsterdam, 2020-06-26
Bundel: WoefWoef 

Zywa Leise weinen

Erhole dich, erhole dich, und genieß
ich pflücke dich aus dem Paradies
du frischsame Zuckerbraut
o süß ist deine Haut
süß ist deine Haut

Dies ist Liebe, dies ist echt
deine Hände bringen mich zurecht
ich habe mich dir anvertraut
o süß ist deine Haut
süß ist deine Haut

Berühre mich
mit Fünkfunkelfunkenlicht
und küsse mich
mit deine Sonnenlach und Mondgesicht
es geht von sich
ich gebe mich
du öffnest meine Seele Schicht für Schicht

Du machst mich schön, ich bin zuhaus
in mir strahlt deine Liebe aus
von Kopf bis Fuß hast du mich aufgebaut
o süß ist deine Haut
süß ist deine Haut

Zoet is jouw huid  Sweet is your skin
Amsterdam, 2020-07-02
Bundel: Het Grote Geheim 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater