Eerbetuiging aan:  Sluizer, George

Zywa Het stenen vlot

De zon gaat onder in ons
mooie avondland, laat het maar
fout gaan, roepen de kiezers

laat de stroom maar uitvallen
de aarde scheuren en de honden
blaffen, laat de zee maar kolken

Ze duiken en zwenken
als een zwerm spreeuwen
Er zit een systeem in

dat moeilijk te beïnvloeden is
door bestuurders, als vogelaars
verklaren ze de voortekens

Na de grote beving breken er landen
af en ze varen weg, hun kaap klieft
de oceaan: een trotse rotstitaan

vol konijnen en kolonisten
die zich verschansen achter boze woorden
omdat het zo ingewikkeld is

Ze willen een eigen koers
ze willen een nieuwe zon
De vrouwen zijn zwanger

The stone raft  Das steinerne Floß
Amsterdam, 2014-05-24
Het stenen vlot (Jos̩ Saramago) Р1986
• Brexit
• Roman "A jangada de pedra" (1986, José de Sousa Saramago)
• Film "La balsa de piedra" (2002, George Sluizer)

Bundel: De trek 
Trefwoord: Verkiezingen 
Trefwoord: Politiek^ 

Zywa Das steinerne Floß

Die Sonne geht in unserem
schönen Abendland unter, lass es
schief gehen, rufen die Wähler

lass den Strom ausfallen
die Erde reißen und die Hunde
bellen, lass das Meer wirbeln

Sie tauchen und schwenken
wie ein Schwarm Stare
Darin liegt ein System

das von den Verwaltern schwer
zu beeinflussen ist, wie Vogler
erklären sie die Vorzeichen

Nach dem großen Beben brechen Länder ab
und sie segeln weg, ihr Kap durchschneidet
den Ozean: ein stolzer Felsentitan

voller Kaninchen und Siedler
die sich hinter wütenden Worten verschanzen
weil es so kompliziert ist

Sie wollen einen eigenen Kurs
sie wollen eine neue Sonne
Die Frauen sind schwanger

Het stenen vlot  The stone raft
Amsterdam, 2021-04-25
Bundel: De trek 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater