Verkering: hij loopt

harder dan ik, hij dwingt me --


tot tussenstapjes.


Love affair: he walksRomanze: er lÀuft,
faster than me, forcing me --schneller als ich, er zwingt mich --
to make extra steps.zu Zwischenschritten.

Gedicht H3162
Amsterdam, 2021-12-29
Op weg naar De Hartz (Wessel te Gussinklo) - 2020
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Mensen: mannen 


Kijk maar naar een held

van vroeger, zijn standbeeld, ach --


wat een misverstand!


Look at a heroSchau den Helden an,
of old, his statue, ah, such a --seine Statue, ach so --
misunderstanding!ein MissverstÀndnis!

Gedicht S1300
Amsterdam, 2021-12-23
Op weg naar De Hartz (Wessel te Gussinklo) - 2020
Roman
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Identiteit: voorbeeld 


Foto's van mensen

die zichzelf waren: gekken --


moordenaars, en ik.


Photo's of peopleFotos von Menschen
just being themselves: madmen --die sich selbst waren: Mörder --
murderers, and me.VerrĂŒckte, und ich.

Gedicht S1299
Amsterdam, 2021-12-23
Op weg naar De Hartz (Wessel te Gussinklo) - 2020
Roman
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 


De meeste mensen

zijn schelpdieren, buitenkant --


om wat slappe pap.


Most people are butViele Menschen sind
shellfish, an exterior --Schalentiere, Äußeres --
around some weak mush.um ein weiches Brei.

Gedicht H3152
Amsterdam, 2021-12-21
Op weg naar De Hartz (Wessel te Gussinklo) - 2020
Roman
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Identiteit: bescherming 


Middags op het plein, 's

schreeuwen: Stilte! Het is tijd --


om te gaan slapen!


Screaming on the squareMittags auf dem Platz
in the afternoon: Silence! --schreien: Stille! Es ist Zeit --
It is time to sleep!schlafen zu gehen!

Gedicht S0974
Amsterdam, 2019-11-25
De hoogstapelaar (Wessel te Gussinklo) - 2019
Roman
Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Identiteit: anders zijn 


Grote pupillen

in een dik, wit gezicht, zo --


ziet verdriet er uit.


Dilated pupilsGroße Pupillen,
in a swollen, white face, that's --ein dickes, weißes Gesicht:
what sadness looks like.das ist Traurigkeit.

Gedicht H4573
Amsterdam, 2024-03-22
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (4-) 44
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Verdriet: uiten 


Ik geef niet toe, maar

niemand merkt dat, eigenlijk --


heeft het dus geen zin.


I don't give in, butIch gebe nicht nach,
no one notices, in fact --niemand merkt es, eigentlich --
it does make no sense.macht es keinen Sinn.

Gedicht S2154
Amsterdam, 2024-03-22
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (4-) 43
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Identiteit: gezien worden 


Hij kijkt om zich heen,

hij is dus ongevaarlijk --


hij durft niets te doen.


He looks around, soEr blickt herum, ist
he isn't dangerous, he dares --ungefÀhrlich, traut sich nicht --
not do anything.mir was anzutun.

Gedicht H4572
Amsterdam, 2024-03-21
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (3-) 24
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Onzekerheid 


Zoals hij nu doet,

mij nadoet, dat kan toch niet --


dat ik zo zou doen!


The way he behaves,So wie er jetzt tut,
imitating me, never --mich nachahmt, nie werde ich --
I would act like that!mich so benehmen!

Gedicht H4571
Amsterdam, 2024-03-21
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (2-) 18
Bundel: Geglimpt 
Trefwoord: Identiteit: spiegel 


Ze lachen me uit,

het gebeurt gewoon, het kan --


echt, echt niet waar zijn.


They're laughing at me,Sie lachen mich aus,
it just happens, it really --es passiert einfach, es kann --
really can't be true.wirklich nicht wahr sein.

Gedicht H4570
Amsterdam, 2024-03-21
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (2-) 15
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Identiteit: imago 


Meisjes giechelen

en ze gaan steeds verzitten --


met ronde kuiten.


Girls giggle and theyMĂ€dchen kichern und
keep shifting the position --sie setzen sich anders hin --
of their bulging calves.mit runden Waden.

Gedicht H4569
Amsterdam, 2024-03-20
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (1-) 4
Bundel: Geglimpt 
Trefwoord: Puberteit 


Hij is er ook weer,

lusteloos kijken we weg --


en zeggen hallo.


He is also there,Er ist auch wieder
listlessly looking away --da, lustlos schauen wir weg --
we mumble hello.und sagen Hallo.

Gedicht H4568
Amsterdam, 2024-03-20
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (1-) 3
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Vreemden: afkeer 


Meisjes kijken zo

raadselachtig, glimlachend --


in afwachting van.


Girls are looking soMĂ€dchen schauen so
enigmatic, smiling, and --rÀtselhaft, so lÀchelnd, so --
in expectation.voller Erwartung.

Gedicht H4567
Amsterdam, 2024-03-20
De opdracht (Wessel te Gussinklo) - 1995
Roman, hoofdstuk (1-) 2
Bundel: Geglimpt 
Trefwoord: Puberteit 

Zywa
Eerbetuigingen
Te Gussinklo, Wessel
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F