Volgorde: recentste eerst
 
 

Avonds zit ik graag, 's

op zolder, in de fauteuil --


die voor het raam staat.


I like the attic,Abends sitze ich
sitting in the armchair, in --auf dem Boden, im Sessel --
front of the window.vor dem Dachfenster.

Gedicht H4186
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, Slot (Vierde Boek)
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Waarneming: observatie 


De toekomst vreet me,

wat ik niet erg vind, zolang --


ik het kauwen voel.


The future eats me,Die Zukunft frisst mich,
which I don't mind, as long as --was mich nicht stört, solange --
I feel the chewing.ich das Kauen spür.

Gedicht S1938
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, Vierde Boek
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Leven: moeite 


Ik kroop, ik ging staan,

opa zei niets, hij knikte:


ja, zo wordt men groot.


I crawled, I stood up,Ich kroch, ich stand auf,
grandpa only nodded: yes --Opa sagte nichts, nickte:
that's how one grows up.ja, so wächst ein Mensch.

Gedicht H4185
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, brief van Victor aan Lisa, over de Directeur na diens overlijden (Derde boek, "Parijs augustus 1990")
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Kind: opgroeien 


Wie eenmaal wankelt,

blijft dat doen, en de kringen --


worden steeds kleiner.


Once you falter, youWer einmal wankt, tut
keep doing so, in circles --das weiterhin, in Kreisen --
that will get smaller.die kleiner werden.

Gedicht S1937
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, brief van Lisa aan Victor (Derde boek, "Oude Huizen juli 1990")
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Onzekerheid 


Als je je beroemt

op een eigenschap, wens je --


die te ontvangen.


A person who boastsWenn man sich einer
of a quality, wishes --Eigenschaft rühmt, möchte man --
to receive it, right?sie auch erhalten.

Gedicht S1936
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, brief van moeder aan Victor (Derde boek, "Rotterdam mei 1990")
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Hoogmoed: trots 
Trefwoord: Schijn 


Soms antwoordt ze kort,

ze is zeer verontwaardigd --


en praat niet met hem.


Sometimes she answers,Manchmal antwortet
she is very indignant --sie, aber sie ist empört --
and doesn't talk to him.und spricht nicht mit ihm.

Gedicht S1935
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, de paragraaf na het verhaal "Duizelingen" (Tweede boek)
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Ruzie 


Jongens vinden zich

een minnaar, maar ze klauwen --


in de meisjesziel.


Boys thinking to beJungs halten sich für
a good lover, sink their claws --Liebhaber, krallen aber --
into the girl's soul.in Mädchenseele.

Gedicht S1934
Amsterdam, 2023-09-30
De eeuwige jachtvelden (Nanne Tepper) - 1995
Roman, eerste paragraaf van het Tweede boek
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Liefde: gebrekkig 

Zywa
Aandacht is als zonneschijnGebruik van teksten, tekeningen,
ontwerpen, schilderijen en foto's is
toegestaan mits © Zywa vermeld wordt

Woord zoeken:  CTRL-F
Eerbetuigingen
Tepper, Nanne
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto