Eerbetuiging aan:  The Beatles

Zywa Geef vandaag en deel
deel deel deel, deel deel deel, deel deel deel

alles wat je doet is mogelijk
alles wat je zingt komt uit je hart
alles wat je zegt betekent iets
je geeft het

alles dat je maakt kan dus bestaan
alles dat je houdt valt niet uiteen
alles dat je schept ontkiemt zichzelf
je krijgt het

geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
deel, dan leef je pas deel, dan leef je pas

alles dat je weet bestond al lang
alles dat je ziet verbergt zich niet
alles dat je geeft is niet van jou
je deelt het

geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
deel, dan leef je pas deel, dan leef je pas

Give today and share  Gebe jetzt und teil
Amsterdam, 2014-01-03
Alles wat je nodig hebt is liefde (John Lennon) – 1967
Lied "All you need is love"
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Delen 

Zywa Give today and share
share share share, share share share, share share share

everything you do is possible
everything you sing comes from your heart
everything you say is meaningful
just give it

everything you make exists of course
everything you love won't fall apart
everything you create will bud itself
receive it

give today and share give today and share
give today and share give today and share
give today and share give today and share
share, and be alive share, and be alive

everything you know is there since long
everything you see is not concealed
everything you give is never yours
so share it

give today and share give today and share
give today and share give today and share
give today and share give today and share
share, and be alive share, and be alive

Geef vandaag en deel  Gebe jetzt und teil
Amsterdam, 2019-06-01
Bundel: org elp ark 


Schiet me, schiet me
schiet me naar de hemel
boven in de eik, iedereen
blootvoets op het familiebed
     Kom erbij, hier ben je vrij!

Wij hoeven nergens in te geloven
behalve in elkaar, ook de zanger
is los, hij lacht om zijn amulet
en zwaait naar de oude man:
     Kom erbij, hier ben je vrij!

De grijsaard ziet alles
met pretogen in zijn lange baard
vol struikjes mos waarin
het winterkoninkje fluit:
     Kom erbij, hier ben je vrij!

Kom in de Kroon, doe
je schoenen en sokken uit
samen op het familiebed
een warme deken voor elkaar
     Kom erbij, hier ben je vrij!
Amsterdam, 2019-10-15
Kom samen – 1969
Lied "Come together" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Broederschap 

Zywa Voel wat ik voel

Onder de wingerd dans ik
met mijn zwanenarm een voor een
de druiven boven ons hoofd
sierlijk naar jouw verlangende mond
in mijn schoot
     Voel jij wat ik voel?

Of kijkt jouw verlangen teveel
vooruit en maakt het zich zorgen
of het zo blijven zal?
Ik weet het niet, ik weet het niet
We zien het wel, je bent bij mij
     Voel jij wat ik voel?

De glimlach in jouw ogen
zuigt mij in jouw hart
dat is fijn, we kussen
het licht van de hemel
en de goedheid van de aarde
     Voel ik wat jij voelt?

Ik voel liefde, en die maakt ons
mooi, die maakt mooi
wat we doen, twijfel niet
     Voel wat ik voel
     dan voel ik wat jij voelt

Feel what I feel  Fühle was ich fühle
Amsterdam, 2019-10-16
Iets – 1969
Lied "Something" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Liefde 

Amsterdam, 2019-10-16
Tuin van de octopus – 1969
Lied "Octopus's Garden" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Broederschap 

Amsterdam, 2019-10-16
Oh! Liefste – 1969
Lied "Oh! Darling" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Relatie 

Amsterdam, 2019-10-16
Maxwell's zilveren hamer – 1969
Lied "Maxwell's Silver Hammer" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Agressie 

Amsterdam, 2019-10-17
Ik wil jou (Ze is zo'n stuk) – 1969
Lied "I want you (She's so heavy)" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Begeerte 

Amsterdam, 2019-10-17
Je geeft me nooit je geld – 1969
Lied "You never give me your money" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Hartstocht 

Amsterdam, 2019-10-17
Daar komt de zon – 1969
Lied "Here comes the sun" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Zon 

Amsterdam, 2019-10-17
Omdat – 1969
Lied "Because" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Tijd 

Amsterdam, 2019-10-18
Zonnekoning – 1969
Lied "Sun King" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Macht 

Amsterdam, 2019-10-18
Vuige meneer Mosterd – 1969
Lied "Mean Mr. Mustard" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Kennis 

Amsterdam, 2019-10-18
Polythene Pam – 1969
Lied (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Hartstocht 

Amsterdam, 2019-10-18
Ze kwam binnen door het badkamerraam – 1969
Lied "She came in through the bathroom window" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Gelijkheid 

Amsterdam, 2019-10-19
Hare Majesteit – 1969
Lied "Her Majesty" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Samen / Verbonden 

Amsterdam, 2019-10-19
Gouden sluimeringen – 1969
Lied "Golden slumbers" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Dromen 

Amsterdam, 2019-10-19
Draag die last – 1969
Lied "Carry that weight" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Volwassenheid 

Amsterdam, 2019-10-19
The End (Het Slot) – 1969
Lied "The End" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Tijdelijkheid 

Amsterdam, 2019-10-21
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Feel what I feel

Under the vine, I dance
with my swan arm one by one
the grapes above our heads
gracefully to your longing mouth
in my lap
     Do you feel what I feel?

Or does your desire look too far
ahead and is it worried
whether it will stay that way?
I don't know, I don't know
We shall see, you are with me
     Do you feel what I feel?

The smile in your eyes
sucks me in your heart
that's nice, we kiss
the light of heaven
and the goodness of the earth
     Do I feel what you feel?

I feel love, and it makes us
beautiful, it makes beautiful
what we do, do not doubt
     Feel what I feel
     then I will feel what you feel

Voel wat ik voel  Fühle was ich fühle
Amsterdam, 2019-10-22
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-22
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-22
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-22
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-23
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-23
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-23
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-25
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-25
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-25
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-26
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Fühle was ich fühle

Unter dem Weinstock tanze ich
mit meinem Schwanenarm eins nach dem anderen
die Trauben über unseren Köpfen
anmutig zu deinem sehnsüchtigen Mund
in meinem Schoß
     Fühlst du, was ich fühle?

Oder schaut dein Verlangen zu weit
nach vorne und ist es besorgt darüber
ob es so bleiben wird?
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht
Wir werden sehen, du bist bei mir
     Fühlst du, was ich fühle?

Das Lächeln in deinen Augen
saugt mich in dein Herz
das ist herrlich, wir küssen
das Licht des Himmels
und die Güte der Erde
     Fühle ich was du fühlst?

Ich fühle Liebe, und die macht uns
schön, das macht schön
was wir tun, zweifle nicht
     Fühle was ich fühle
     dann fühle ich was du fühlst

Voel wat ik voel  Feel what I feel
Amsterdam, 2020-07-13
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-01-31
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater