Eerbetuiging aan:  Turgenev, Ivan


Als je niet wilt deugen
in de ogen van je ouders
zuchten ze
och, wat moet

er van jou terechtkomen?
Anderen zijn harder, ze schelden
je uit en eisen respect
voor het gezag

van geloof en gewoonten
Ze vinden je een nihilist
omdat ze je niet begrijpen
en omdat jij het wel begrijpt

kun je hen niet tegenspreken
Maar je probeert het
uit te leggen hoe nihil ook
de regels zijn, n is er toch:

doe de anderen niet tekort
Amsterdam, 2019-07-23
Vaders en kinderen 1862
“Nihilist” is een scheldwoord tijdens de Franse Revolutie (1789-1799)
Roman “Otcy i deti”

Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Opvoeding 


If you are a bad child
in the eyes of your parents
they sigh
oh, what shall

become of you?
Others are harder, they scold
you and demand respect
for authority

for faith and customs
They think you are a nihilist
because they don't understand you
and because you do understand

you cannot argue with them
But you try
to explain no matter how nihil
the rules are, there is one anyway:

do not wrong the others
Amsterdam, 2019-07-24
Bundel: Andere tijden 

Amsterdam, 2019-08-06
Vaders en kinderen 1862
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Evaluatie 

Amsterdam, 2019-08-14
Vaders en kinderen 1862
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Vreugde 


De student is nieuwsgierig
hij snijdt in de overledene
het chirurgisch handboek na
als de meester die hij wil zijn

Lichamen zijn interessant
om te ontdekken in de vakantie
en later terloops uitleg te geven
aan de andere studenten

De boeren kijken zwijgend toe
hoe de mens een dier is
een kikker in het groot
ze malen niet om de wetenschap

Ai, vers bloed, geef me helsteen
pak snel het flesje uit je tas
om de wond te ontsmetten, weg
te branden tot een groot zwart gat

De districtsdokter schudt nee
wat denkt meneer wel niet
dat hij geld zou hebben
voor zoiets kostbaars als zilver!
Amsterdam, 2019-08-16
Vaders en kinderen 1862
Helsteen is de naam voor AgNO3 (zilvernitraatoxide)
Roman "Otcy i deti"

Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Wetenschap 


The student is curious
he cuts in the deceased
according to the surgical guide
as the master he wants to be

Bodies are interesting
to discover during the holidays
and later give explanations
to the other students, in passing

The farmers watch in silence
how man is an animal
a large species of frog
they don't care about science

Oh dear, fresh blood, give me hellstone
quick, take the bottle from your bag
to disinfect the wound, burn it
away to a large black hole

The district doctor shakes his head
how could mister student think
he would have money
for something so precious as silver!
Amsterdam, 2019-08-17
Bundel: BloedKoffer 

Amsterdam, 2020-03-03
Eerste liefde 1860
Novelle “Pjervaja ljoebov”
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Maagd 

Amsterdam, 2020-03-03
Eerste liefde 1860
Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Liefde: verliefd 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater