Eerbetuiging aan:  Uphoff, Manon

Zywa Ik wil vliegen

Is er een taal voor
mij, wie ik ben?

Ik wil me uitspreken
om te kunnen bestaan

en niet wegkwijnen
in een hoekje

de viezigheid

van wat er gebeurd is
niet net doen alsof

er niets gebeurd is
en er omheen leven

om mezelf heen, om
het ongemak in mij

over de mooie ervaringen
die de andere binnenlieten

het onzegbare
wat hij gedaan heeft

waardoor ik viel
zonder te vliegen

I want to fly  Ich will fliegen
Amsterdam, 2019-03-22
Vallen is als vliegen (Manon Uphoff) – 2019
Boek
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 

Zywa I want to fly

Is there a language for
me, who I am?

I want to speak out
otherwise I cannot exist

I refuse to languish
in a corner

the filth

of what happened
not pretend that

nothing has happened
and live around it

around myself, around
the discomfort in me

about the nice experiences
which let the other ones in

the unnameable
things he did

that made me fall
without flying

Ik wil vliegen  Ich will fliegen
Amsterdam, 2019-03-23
Bundel: Blauwe plekken 

Amsterdam, 2021-05-24
Vallen is als vliegen (Manon Uphoff) – 2019
Boek
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Orde 

Amsterdam, 2021-05-24
Vallen is als vliegen (Manon Uphoff) – 2019
Boek
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Thuis / Ontheemd 

Amsterdam, 2021-05-24
Vallen is als vliegen (Manon Uphoff) – 2019
Boek
Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Troost 

Zywa Ich will fliegen

Gibt es eine Sprache für
mich, für die ich bin?

Ich möchte mich aussprechen
um existieren zu können

und nicht verkümmern
in einer Ecke

die Schmierigkeit

dessen, was passiert ist
nicht nur so tun

als wäre nichts passiert
und um es herum leben

um mich herum, um
die Unbequemlichkeit in mir

über die schönen Erfahrungen
die die andere hereinließen

das Unnennbare
das er gemacht hat

weswegen ich fiel
ohne zu fliegen

Ik wil vliegen  I want to fly
Amsterdam, 2021-05-25
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Ik ben gaan ruiken

Papa blies bellen
tegen mijn buik
en tussen mijn benen

Papa maakte me wakker
om te plassen, en masseerde me
van binnen

     Op zijn kalender
     zet papa tekens
     voor de veilige tijden

     Ik ben gaan ruiken
     naar angst, aangestoken
     door de geur van mijn zussen

          Dat nodigde hem uit
          Kom maar, het is veilig
          wij durven niets te doen

          of niets te zeggen
          wij willen het verdoezelen
          Maar geen parfum is sterk genoeg

               Ik kijk ernstig
               in de spiegel
               en zie er niets van

               Ik word geprezen
               om mijn mooie tekeningen
               van gemartelde vrouwen

I started to smell  Ich fing an zu riechen
Amsterdam, 2021-05-26
Vallen is als vliegen (Manon Uphoff) – 2019
Boek
Papa begon ermee toen ik 4 was, en het ging door tot ik het stopte toen ik 13 was

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 

Zywa I started to smell

Dad blew bubbles
against my belly
and between my legs

Dad woke me up
to pee, and massaged me
inside

     On his calendar
     Dad puts signs
     for the safe times

     I started to smell
     of fear, infected
     by the smell of my sisters

          That invited him
          You can come, it's safe
          we dare not do anything

          or say anything
          we want to cover it up
          But no perfume is strong enough

               I look seriously
               in the mirror
               and I don't see it

               I am praised
               for my beautiful drawings
               of tortured women

Ik ben gaan ruiken  Ich fing an zu riechen
Amsterdam, 2021-05-27
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Ich fing an zu riechen

Papa machte Blasen
gegen meinen Bauch
und zwischen meinen Beinen

Papa wachte mich auf
zu pinkeln, und massierte mich
innen

     Auf seinem Kalender
     setzt Papa Zeichen
     für die sicheren Zeiten

     Ich fing an zu riechen
     nach Angst, angesteckt
     durch den Geruch meiner Schwestern

          Das hat ihn eingeladen
          Komm schon, es ist sicher
          wir wagen es nicht, etwas zu tun

          oder zu sagen
          wir wollen es vertuschen
          Aber kein Parfüm ist stark genug

               Ich schaue ernst
               in den Spiegel
               und sehe nichts davon

               Ich bin gelobt
               für meine schönen Zeichnungen
               von gefolterten Frauen

Ik ben gaan ruiken  I started to smell
Amsterdam, 2021-05-27
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater