Mijn besluit staat vast,

en dat betekent, dat ik --


er aan ga tornen.


My decision isMein Entschluss steht fest,
final, and that means, I am --das bedeutet, ich werde --
going to change it.mich nicht dran halten.

Gedicht H4101
Amsterdam, 2023-09-01
Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 3-III. Duivelse en andere surprises
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Wil 
Trefwoord: Zelfkennis 


Goor gele rietjes:

schoon, omdat iedereen dacht:


bah, wat zijn die vies!


The disgusting straws:Ekliger Strohhalm:
clean, because everyone thought:sauber, weil alle dachten:
ugh, those are filthy!pfui, der ist dreckig!

Gedicht H4100
Amsterdam, 2023-09-01
Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 2-VIII. Voor- en nageschiedenis van een boottocht
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Waarneming: kritisch 


Bijeenkomsten, om

de leiders te kiezen, die --


de macht gaan grijpen.


Assemblies will beVersammlungen zur
held to elect the leaders --Wahl der FĂŒhrer, die die Macht --
who will seize power.ergreifen werden.

Gedicht H4099
Amsterdam, 2023-09-01
Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 2-VIII. Voor- en nageschiedenis van een boottocht
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verzet 
Trefwoord: Leiderschap 


Wachten, naar buiten

staren of ze eraan komt --


De thee is al op.


Waiting, staring outWarten und hinaus
if she's finally coming --starren, ob sie kommt, den Tee --
The tea is finished.ist ausgetrunken.

Gedicht H4098
Amsterdam, 2023-08-31
Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 1-II. Een artistieke familie
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Wachten 


Andermans gezicht

beschrijven lukt een beetje --


maar dat van mijzelf?


Describing someoneEure Gesichter
else's face goes a bit, but --beschreiben, kann ich manchmal --
what about my own?Meines dagegen?

Gedicht H4097
Amsterdam, 2023-08-31
Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 1-II. Een artistieke familie
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 


Zijn pessimisme

montert ons juist heel erg op --


het is lachwekkend!


Yet his pessimismSein Pessimismus
does cheer us up in some way --muntert uns irgendwie auf --
it's quite laughable!es ist zum Lachen!

Gedicht H3003
Amsterdam, 2021-08-08
De schandalen (Simon Vestdijk) - 1953
Roman
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Loslaten 


Van Venus en Mars?

Ertussenin ligt het kind --


als gulden midden.


From Venus and Mars?Von Venus und Mars?
Well, in between lies the child --Dazwischen liegt das Kind, als --
as the golden mean.goldene Mitte.

Gedicht H4157
Amsterdam, 2023-09-15
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Het gulden midden
Roman, hoofdstuk "Het nieuwe midden"

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Evenwicht: midden 
Trefwoord: Liefde: harmonie 


Een rustig leven!

Bezoekers kijk ik weg of --


ik laat hen wachten.


I live quietly.Ruhe. Ich graule
I just freeze visitors out --Besucher hinaus oder --
or I make them wait.lasse sie warten.

Gedicht S1922
Amsterdam, 2023-09-15
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Cor"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Privacy 


Eenvoudig leven,

om maar geen last te hebben --


van medemensen.


A simple life, justEinfach zu leben,
so as not to be bothered --nur um nicht von Mitmenschen --
by other people.gestört zu werden.

Gedicht S1921
Amsterdam, 2023-09-15
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Cor"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Privacy 


Ze stroomt uit, haar zee

van woorden is geen verhaal --


nee, zij is het zelf.


She flows out, her seaIhr Meer aus Worten
of words is not a story --ist nicht eine Geschichte --
no, it is herself.nein, es ist sie selbst.

Gedicht H4156
Amsterdam, 2023-09-15
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Ik haal mij iets op de hals"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Openheid 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Van elkaar houden:

niet te dichtbij, niet te ver --


De juiste afstand.


Loving each other:Einander lieben:
not too close and not too far --nicht zu nah und nicht zu weit --
The correct distance.Richtiger Abstand.

Gedicht H4155
Amsterdam, 2023-09-15
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Het gulden midden
Roman, hoofdstuk "Souteneur met mate"

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Evenwicht: midden 
Trefwoord: Liefde: harmonie 


Van elkaar houden

is: elkaars bezit te zijn --


en dat niet te zijn.


Lasting love: to beEinander lieben:
one another's property --gegenseitiges Besitz --
and not to be so.sein und auch nicht sein.

Gedicht H4154
Amsterdam, 2023-09-15
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Het gulden midden
Roman, hoofdstuk "Souteneur met mate"

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Evenwicht: midden 
Trefwoord: Liefde: harmonie 


Toekomst: onbekend,

verleden: vergeten, of --


verkeerd onthouden.


The future: unknown,Zukunft: unbekannt,
the past: either forgotten --Vergangenheit: vergessen --
or misremembered.oder falsch gemerkt.

Gedicht H4153
Amsterdam, 2023-09-14
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Ik verdedig het midden en mijn eer"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Kennis: bundeling 
Trefwoord: Hersenen / Brein 


Mensen die wedden

denken heel wat te weten --


van toeval en lot.


People who bet thinkLeute, die wetten,
they really know a fair bit --glauben, sie wissen ĂŒber --
about chance and fate.Zufall und Schicksal.

Gedicht S1920
Amsterdam, 2023-09-14
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Ik verdedig het midden en mijn eer"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Hoogmoed / Trots 


Misschien houdt ze nog

van mij, daarvoor had ik haar --


moeten waarschuwen.


Maybe she still isVielleicht liebt sie mich
loving me, it's true, I should --immer noch, davor hÀtt ich --
have warned her of that.sie warnen sollen.

Gedicht S1919
Amsterdam, 2023-09-14
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Een intermezzo"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: zorgzaamheid 


Ik dien patiënten...

vertrouwen in dokters toe --


Heel placebo-vrij!


I fill my patients...Patienten gebe
with confidence in doctors --ich Vertrauen in Ärzte --
It's placebo-free!Sehr placebofrei!

Gedicht H4152
Amsterdam, 2023-09-14
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Een intermezzo"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ziekte: zorg 
Trefwoord: Vertrouwen 


Bestaat luiheid wel?

Of is het lusteloosheid --


er niets aan vinden?


Is there laziness?Gibt's Faulheit? Oder
Or is it listlessness, that --ist es ja Lustlosigkeit --
nothing pleases you?dass dir nichts gefÀllt?

Gedicht S1917
Amsterdam, 2023-09-13
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "De eerste doktersvrouw"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Passiviteit: lusteloosheid 


De kool en de geit

wil ik graag beide sparen --


Is dat mijn vrijheid?


I like to run withIch möchte auf zwei
the hare and hunt with the hounds --Hochzeiten tanzen, soll das --
Is that my freedom?meine Freiheit sein?

Gedicht H4151
Amsterdam, 2023-09-13
De dokter en het lichte meisje (Simon Vestdijk) - 1952
Roman, hoofdstuk "Hercules"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Samen: sociaal 


Uit de tram staan we

stil om te kijken, de wind --


waait ons folders toe.


Coming off the tram,Wir schauen auf dem
we stand still to watch, the wind --Bahnsteig zu, der Wind blÀst uns --
blows flyers to us.Abfall entgegen.

Gedicht H4104
Amsterdam, 2023-09-03
Ivoren wachters (Simon Vestdijk) - 1951
Roman, hoofdstuk XXI
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Wind 


Boeken op een hoop,

de bladzijden verbonden --


door ezelsoren.


Textbooks in a heap,Auf einem Haufen:
the pages held together --BĂŒcher, die Seiten verknĂŒpft --
by dog-ears only.durch Eselsohren.

Gedicht S1896
Amsterdam, 2023-09-02
Ivoren wachters (Simon Vestdijk) - 1951
Roman, hoofdstuk V
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Orde: chaos 


Ik reik naar het glas

maar val stil, zie, en bekijk --


mijn trillende hand.


I reach for the glassIch greife das Glas,
but I stop, seeing, watching --halte aber an, sehe --
my quivering hand.wie meine Hand bebt.

Gedicht H4103
Amsterdam, 2023-09-02
Ivoren wachters (Simon Vestdijk) - 1951
Roman, hoofdstuk IV
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Lichaam: verval 


Platte zoutpilaar,

mijn zilten beeld van mama --


Dierbare foto.


Flat pillar of salt,Flache SalzsÀule,
my fixed image of mama --fixiertes Bild von Mama --
Beloved photo.Kostbares Foto.

Gedicht H4102
Amsterdam, 2023-09-02
Ivoren wachters (Simon Vestdijk) - 1951
Een foto is een in zoutverbindingen gefixeerd beeld
Roman, hoofdstuk II (en V en XVII)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Herinnering: aan mensen 


Wazig zie ik hem

zijn onderbroek aantrekken --


en ik voel me vies.


Vaguely I see himVage sehe ich,
putting on his underpants --wie er seinen Slip anzieht --
and I feel dirty.und ich fĂŒhle mich schmutzig.

Gedicht S1940
Amsterdam, 2023-10-03
De koperen tuin (Simon Vestdijk) - 1949
Bedwelmende drank: een vrouw drogeren door stiekem iets in haar drankje te doen
Roman, gepubliceerd in 1950, hoofdstuk 17

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Misbruik (zelfverachting) 


In bed luister ik

naar pianospel ergens --


een huis verderop.


In bed I listenIm Bett lausche ich
to the piano playing --dem Klavierspiel irgendwo --
somewhere down the road.die Straße runter.

Gedicht H4189
Amsterdam, 2023-10-02
De koperen tuin (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, gepubliceerd in 1950, hoofdstuk 4
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Muziek: verbindt 


God is weggevlucht,

in een hoek van het heelal --


schept Hij werelden.


God has fled, somewhereGott ist geflohen,
in a hole of the cosmos --in einem Loch des Weltalls --
He's creating worlds.erschafft Er Welten.

Gedicht H4094
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk X. De verzoeking
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Creativiteit 


Een vloer van monden,

met bloedzuigende lippen --


slurpende tongen.


Moving floor of mouths,Fußboden voller
bloodsucking funnels and lips --blutsaugender Lippen und --
slurping, smacking tongues.schlĂŒrfenden Zungen.

Gedicht S1895
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk X. De verzoeking
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Angst: droom 


God is zo anders,

Hij is onverbeterlijk --


mits Hij dat uitlegt.


God is different,Gott ist so anders,
He is incorrigible --er ist unverbesserlich --
if He explains that.wenn Er das erklÀrt.

Gedicht H4093
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk VIII. Vooroefeningen (vervolg)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Godsdienst: God 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


Schuw grijpt hij zijn glas,

drinkt het leeg en zet het neer --


met een harde tik.


Shy, he grabs his glass,Scheu greift er sein Glas,
finishes it and puts it --trinkt es leer und stellt es ab --
down with a loud tap.mit lautem Klopfen.

Gedicht H4092
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk VII. Vooroefeningen
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Evenwicht: psycho-soma 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Ondeugd en misdaad:

leef je in en weet, je bent --


zelf ertoe in staat.


All vices and crimes:Laster, Verbrechen:
empathise and know, you are --fĂŒhle dich ein und wisse --
capable of it.du könntest das auch.

Gedicht H4091
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Acteurs en mensen. Niets menselijks is mij vreemd.
Roman, hoofdstuk VII. Vooroefeningen

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Mensen: menselijkheid 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 


Ik zou wel met jou

willen ruilen, maar ja, dat --


kan geen tweede keer.


I can't change placesIch wĂŒrde mit dir
with you, because one can't do --den Platz tauschen, nur kann das --
that a second time.nicht ein zweites Mal.

Gedicht H4090
Amsterdam, 2023-08-29
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk VI. Het avontuur van Richard Haack
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Mensen: individuĂ«n 


De dikke man wrijft

zijn handen, in hem woelen --


er bokkensprongen.


The fat man, rubbingDer dicke Mann reibt
his hands, tossing and turning --sich die HĂ€nde, da wĂŒhlen --
odd leaps inside him.BocksprĂŒnge in ihm.

Gedicht H4089
Amsterdam, 2023-08-29
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk VI. Het avontuur van Richard Haack
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Lichaam: en geest 


Geschrokken wachten

we op uitleg, beter nog --


op een ontkenning.


Upset we awaitEntsetzt warten wir
the explanation, better --auf Klarheit, oder besser --
yet, a denial.auf ein Dementi.

Gedicht H4088
Amsterdam, 2023-08-29
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk III. In veilige haven
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Passiviteit: angst 


Och, hemel of dorst,

de ergste werkelijkheid --


is: de inbeelding.


Well, heaven or thirst,Himmel oder Durst,
still the worst reality --die schlimmste RealitÀt --
is: the mirage.ist: die Einbildung.

Gedicht S1894
Amsterdam, 2023-08-28
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk 2. De bioskoop
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


Lift naar de hemel,

we leven nog, de snelheid --


wringt onze magen.


Fast elevatorAufzug zum Himmel,
to heaven, we're still alive --wir leben noch, die Schnellfahrt --
our stomachs are squeezed.wringt uns den Magen.

Gedicht S1893
Amsterdam, 2023-08-28
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk 2. De bioskoop
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


Onze zielen zijn

geen geheel, gespleten --


Dat heet schizofreen.


Our souls are not whole,Unsere Seelen
they are split, in other words --sind kein Ganzes, gespalten --
they're schizophrenic.Das heißt schizophren.

Gedicht S1932
Amsterdam, 2023-09-22
De redding van Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
De onvolkomenheid dat de individuele zielen waarin de mensziel zich manifesteert, zich onderling vrij weinig verbonden voelen
Volgens de oude Grieken was het (scheidende, splitsende) middenrif de zetel van de ziel
Roman (gepubliceerd in 1948), hoofdstuk 10

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ziel 


Zenuwpatiënten

zijn gevoelige mensen --


Ze zijn verstandig!


Neurotic peopleNervenpatienten
are very susceptible --sind sehr sensible Menschen --
They are sensitive!Sie sind vernĂŒnftig!

Gedicht S1931
Amsterdam, 2023-09-22
De redding van Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
Roman (gepubliceerd in 1948), hoofdstuk 10
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verstand: en gevoel 


Het blauwe hoedje

draagt ze altijd, waarom zou --


ze zich uitkleden?


The little blue hat,Den blauen Hut trÀgt
she always wears it, because --sie immer, warum sollte --
why would she undress?sie sich ausziehen?

Gedicht H4175
Amsterdam, 2023-09-22
De redding van Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
Roman (gepubliceerd in 1948), hoofdstuk 10
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Kleding 


Vader is het zwart

naast het rode opgloeien --


van de sigaarpunt.


Father is the blackVater ist das Schwarz
next to the red smouldering --neben der roten Glut der --
of the cigar tip.Zigarrenspitze.

Gedicht H4174
Amsterdam, 2023-09-22
De redding van Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
Roman (gepubliceerd in 1948), hoofdstuk 1
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ouders: vader(schap) 


Pas op, jouw lichaam

is een prooi voor de duivel --


Hij geeft je honger.


Beware, your bodyVorsicht, dein Körper
is a prey for the devil --ist die Beute des Teufels --
He makes you hungry.Er macht dich hungrig.

Gedicht S1995
Amsterdam, 2023-11-10
Ierse nachten (Simon Vestdijk) - 1942
Roman, gepubliceerd in 1946, hoofdstuk 4-4, Brieven aan Sint Patrick (AD 1859)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Engel / Duivel 
Trefwoord: Behoefte 


Met macht heb je meer

gezag dan een geleerde --


of een heilige.


With power one hasMehr AutoritÀt
much more authority than --mit Macht als mit Gelehrtheit --
a scholar or saint.oder Heiligkeit.

Gedicht S1994
Amsterdam, 2023-11-10
Ierse nachten (Simon Vestdijk) - 1942
Roman, gepubliceerd in 1946, hoofdstuk 4-3, Brieven aan Sint Patrick (AD 1859)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 


De wiebelstoel heeft

maar twee poten, en een touw --


naar de zoldering.


The wobbling chair hasDer Wackelstuhl hat
only two legs, and a rope --nur zwei Beine, und ein Seil --
to the ceiling beam.zum Deckenboden.

Gedicht S1993
Amsterdam, 2023-11-10
Ierse nachten (Simon Vestdijk) - 1942
Roman, gepubliceerd in 1946, hoofdstuk 4-1, Brieven aan Sint Patrick (AD 1859)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Armoede: zichtbaar 


Terug uit de stad

zie ik duidelijk hoe arm --


hier de rijken zijn.


Back from the city,ZurĂŒck aus der Stadt
I clearly see, rich people --sehe ich deutlich, wie arm --
here are just paupers.die Reichen hier sind.

Gedicht S1992
Amsterdam, 2023-11-10
Ierse nachten (Simon Vestdijk) - 1942
Roman, gepubliceerd in 1946, hoofdstuk 4-1 en 4-5, Brieven aan Sint Patrick (AD 1859)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Armoede: zichtbaar 


Mijn alibi is,

dat ik mijn kameraden --


niet wil verraden.


My alibi isMein Alibi ist,
simply that I don't want to --dass ich meine Komplizen --
betray my comrades.nicht verraten will.

Gedicht S1991
Amsterdam, 2023-11-09
Ierse nachten (Simon Vestdijk) - 1942
Roman, gepubliceerd in 1946, hoofdstuk 2-1, Guerrilla in het veen (AD 1856)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Waarheid: verhuld 


Hier vlak naast het bos

heeft de herfst in korte tijd --


een heel dorp gebouwd.


Next to this forest,Hier, direkt am Wald,
autumn builds, in a short time --hat der Herbst in kurzer Zeit --
an entire village.ein Dorf aufgebaut.

Gedicht H3955
Amsterdam, 2023-07-16
Torens rondom Beekvliet (Simon Vestdijk) - 1942
Gedicht, over zijn verblijf in kleinseminarie Beekvliet toen dat gebruikt werd als interneringskamp Sint-Michielsgestel
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Herfst 


Dat mijn lief alleen

de honden uitlaat voortaan --


Is dat het? Doodgaan?


That my sweetheart walksDass mein Schatz fortan
the dog alone from now on --alleine den Hund rauslÀsst --
Is that it? Dying?Ist es das? Sterben?

Gedicht H0597
Amsterdam, 2013-10-03
De uiterste seconde (Simon Vestdijk) - 1942
Gedicht, geschreven in interneringskamp Sint-Michielsgestel
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Dood: sterven 


Het moet toch een keer!

Vooruit dan: de spiegel in --


zonder een blinddoek!


It has to be done!Wenn es sein muss, dann
Let's go: into the mirror --gehe ich in den Spiegel --
without a blindfold!Augenbinde ab.

Gedicht H4172
Amsterdam, 2023-09-20
Meneer Visser's hellevaart (Simon Vestdijk) - 1934
Roman (gepubliceerd in 1936), hoofdstuk (2 en) 4
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Spiegel 
Trefwoord: Zelfkennis 


Hang hem eerst maar op!

Hoe het zit bespreken we --


wel bij een borrel!


Better hang him first!HĂ€nge ihn zuerst!
After that we can discuss --Wie es war, besprechen wir --
the case over drinks!besser beim Umtrunk!

Gedicht S1929
Amsterdam, 2023-09-20
Meneer Visser's hellevaart (Simon Vestdijk) - 1934
Roman (gepubliceerd in 1936), hoofdstuk 4
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Macht: hoogmoed 


Vertrouw hem toch niet!

Hij is gek, hij verwart Kant --


met Schopenhauer!


Don't trust him! He's nuts,Vertraue ihm nicht!
he even confuses Kant --Er ist wirr, verwechselt Kant --
with Schopenhauer!mit Schopenhauer!

Gedicht S1928
Amsterdam, 2023-09-20
Meneer Visser's hellevaart (Simon Vestdijk) - 1934
Roman (gepubliceerd in 1936), hoofdstuk 4
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Samen: verdeeldheid 
Trefwoord: Vertrouwen 


In de opschudding

salueren agenten --


alle kanten op.


In the commotion,Die Polizisten
police officers salute --salutieren im Tumult --
in all directions.ins Blaue hinein.

Gedicht S1927
Amsterdam, 2023-09-20
Meneer Visser's hellevaart (Simon Vestdijk) - 1934
Roman (gepubliceerd in 1936), hoofdstuk 4
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Orde: chaos 


IJverig schrijf ik...

sollicitatiebrieven --


naar prullenbakken.


I tirelessly write...Fleißig schreibe ich...
application letters to --viele Bewerbungsschreiben --
waste paper baskets.an Papierkörbe.

Gedicht H4180
Amsterdam, 2023-09-26
Else Böhler, Duits dienstmeisje (Simon Vestdijk) - 1934
In Den Haag bezochten Simon Vestdijk en Maria Schrader vaak Schut's CafĂ©, verbasterd tot SchĂŒtzkaffee
Roman, gepubliceerd in 1935, hoofdstuk 16 april '34

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 


Ik wil niet zwak zijn.

Terwijl ik haar streel, scheld ik --


haar fluisterend uit.


I want to be strong.Ich möchte stark sein.
While I caress her, I scold --Ich streichle und beschimpfe --
her in a whisper.sie im FlĂŒsterton.

Gedicht S1933
Amsterdam, 2023-09-26
Else Böhler, Duits dienstmeisje (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, gepubliceerd in 1935, hoofdstuk 16 april '34
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: gebrekkig/twijfel/onmacht 


We zijn oud genoeg,

we vrijen niet in het park --


Er is SchĂŒtzkaffee!


We are old enough,Wir sind alt genug,
we don't do it in the park --wir machen nicht im Park rum --
There is Shut Kaffir!Es gibt SchĂŒtzkaffee!

Gedicht H4179
Amsterdam, 2023-09-26
Else Böhler, Duits dienstmeisje (Simon Vestdijk) - 1934
In Den Haag bezochten Simon Vestdijk en Maria Schrader vaak Schut's CafĂ©, verbasterd tot SchĂŒtzkaffee
Roman, gepubliceerd in 1935, hoofdstuk 16 april '34

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


De boekhouder telt

de nalatenschap, een la --


vol met gedichten.


The bookkeeper countsDer Buchhalter zÀhlt
the legacy, a drawer --den Nachlass, eine Lade --
filled up with poems.voller Gedichte.

Gedicht H3954
Amsterdam, 2023-07-16
De lade van den dichter (Simon Vestdijk) - 1934
Gedicht, gepubliceerd in "Helikon" (1934) en in de bundel "Vrouwendienst" (1934)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schrijven: poĂ«zie 


Als parasiet poep

ik andermans woorden uit:


in eigen kleuren.


As a parasiteAls Parasit pup
I poop out words of others:ich Worte anderer aus:
in my own colours.in meinen Farben.

Gedicht H3953
Amsterdam, 2023-07-16
De parasiet - 6 (Simon Vestdijk) - 1933
Gedicht uit de bundel "Berijmd palet"
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schrijven: poĂ«zie 


Er drijven wolken

over het stille water --


Soms rimpelen ze.


The clouds float overDie Wolken schwimmen
the still waters of the ditch --ĂŒber dem stillen Wasser --
Sometimes they ripple.Manchmal krÀuseln sie.

Gedicht H3956
Amsterdam, 2023-07-17
Sloot (Simon Vestdijk) - 1940
Gedicht, geschreven in 1932, gepubliceerd in "Groot Nederland" (1940) en in de bundels "Water in zicht" (1940) en "Simplicia" (1942)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Aandacht: observeren 


Moe leest de dichter

de bloesems, twee gebroken --


takken in de wind.


Aloud the poetLaut liest der Dichter
reads the blossoms, two branches --die BlĂŒten zweier Zweige --
broken in the wind.gebrochen im Wind.

Gedicht H3952
Amsterdam, 2023-07-16
Dichter in de bloemen (Simon Vestdijk) - 1932
Gedicht, gepubliceerd in "Helicon (1932) en in de bundel "Berijmd palet" (1933)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schrijven: poĂ«zie 


Mijn liefde mag niet

lijken op wanhoop, want dat --


zou een aanzoek zijn.


My love must not seemDie Liebe darf nicht
like desperation, that would --wie Verzweiflung wirken, das --
be a proposal.wÀre ein Antrag.

Gedicht S1818
Amsterdam, 2023-07-05
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: wens (gedacht) 


Om des te beter

van jou te kunnen houden --


kom ik niet terug.


In order to loveUm umso besser
you all the better, I will --dich zu lieben, werde ich --
never come again.nicht wiederkommen.

Gedicht S1817
Amsterdam, 2023-07-05
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: dromerig 


Ze maakte het uit.

Indrukwekkend! Eindelijk --


gebeurde er iets!


She broke up with me.Sie hat Schluss gemacht.
Overwhelming! Finally --ÜberwĂ€ltigend! Endlich --
something big happened!ist etwas passiert!

Gedicht H3934
Amsterdam, 2023-07-04
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 2-2 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: verandering / einde 


Achteraf gezien

was ik niet ongelukkig --


Het stelde niets voor!


But in retrospect,Im Nachhinein war
I wasn't really unhappy --ich nicht wirklich unglĂŒcklich --
It didn't mean too much!Es ging schnell vorbei!

Gedicht H3933
Amsterdam, 2023-07-04
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 2-2 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Geluk (ongelukkig zijn) 


Hij doet zijn aanzoek

om niet met me te trouwen --


Net een toneelstuk!


He proposes thatEr macht den Antrag,
he doesn't want to marry me --dass er mich nicht heiratet --
Am I in a play?Wie im Theater!

Gedicht H3932
Amsterdam, 2023-07-04
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 2-2 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: Geven Te Zijn 


Ik ben dus dichter,

wat ooit een pose was, maar --


ik paste me aan.


So I'm a poet,Dichter zu sein, war
which was once just a pose, but --eine Pose, dann hab ich --
I conformed to it.mich dran angepasst.

Gedicht H3931
Amsterdam, 2023-07-04
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-5 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Identiteit: gezien worden 
Trefwoord: Schrijven: poĂ«zie 


Romantische kus;

haar eerste, zeggen lijdzaam --


stervend haar ogen.


A romantic kiss;Romantischer Kuss;
her first, so her eyes tell me --ihr erster, ihre Augen --
dying passively.sterben gelassen.

Gedicht H3930
Amsterdam, 2023-07-04
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-3 (AD 1923)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: overgave 
Trefwoord: Liefde: romantiek 


Om haar en mijzelf

niet alleen te laten zijn --


omarm ik haar maar.


To keep her and meDamit sie und ich
from being alone, I put --nicht allein sind, lege ich --
an arm around her.einen Arm um sie.

Gedicht H3929
Amsterdam, 2023-07-03
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-1 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: zorgzaamheid 


Is het inbeelding

om van iemand te houden?


Een soort komedie?


Is it delusionIst die Liebe nur
to love someone? Is it some --Einbildung? Ist sie eine --
kind of comedy?Art Komödie?

Gedicht H3928
Amsterdam, 2023-07-03
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-1 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: wens (gedacht) 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Ze vindt mij aardig,

ze heeft dus mensenkennis --


of is ze juist dom?


She likes me, so sheSie mag mich, also
does know human nature, or --Menschenkenntnis hat sie wohl --
is she just stupid?oder ist sie dumm?

Gedicht H3927
Amsterdam, 2023-07-03
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-1 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Samen: sociaal 


Moet je naar je werk?

Natuurlijk moet ik werken --


maar ik mĂłet het nooit.


You're going to work?Gehst du zur Arbeit?
Of course I have to go, yet --Sicher, ich muss zur Arbeit --
I never must go.aber es mĂșss nie.

Gedicht H3926
Amsterdam, 2023-07-03
De laatste kans - De geschiedenis van een liefde (Simon Vestdijk) - 1960
Roman, hoofdstuk 1-1 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 


Hemelse schoonheid

is zoals een legende --


juist ongezien waar.


Heavenly beautyHimmlische Schönheit
is sometimes like a legend --ist wie eine Legende --
even unseen true.ungesehen wahr.

Gedicht H3923
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-5 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schoonheid: lichaam 


Liefde: vergeten

dat je elkaar kent, opnieuw --


elkaar ontdekken.


Love: forgetting youLiebe: vergessen,
know each other, discover --dass man sich kennt, sich erneut --
each other once more.wiederentdecken.

Gedicht H3922
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-4 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: intimiteit 


De huwelijkseed

bezegelt liefdesdromen --


als een sarcofaag.


The wedding vow sealsDie Eheschließung
your fantastic love dreams like --besiegelt LiebestrÀume --
a sarcophagus.wie ein Sarkophag.

Gedicht H3921
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-4 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: band 


Ook als het pijn doet

moet jij dit van mij weten --


Zonder een bewijs.


Even if it hurts,Auch wenn es wehtut,
you must know this about me --musst du hören, wer ich bin --
Without evidence.Ohne Beweise.

Gedicht H3920
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-4 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Identiteit: gezien worden 


Houd je echt van mij?

Ja, natuurlijk! antwoord jij --


Ik van jou, zwijg ik.


You really love me?Liebst du mich wirklich?
Absolutely! you answer --Allerdings! antwortest du --
Me too, I don't say.Ich auch, schweige ich.

Gedicht H3919
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: onzeker 


Ik kan niet slapen,

niet vergeten dat ik haar --


niet vergeten kan.


I'm awake all night,Ich kann nicht schlafen,
unable to forget that --nicht vergessen, dass ich sie --
I can't forget her.nicht vergessen kann.

Gedicht H3918
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: onbeantwoord 


Als ik iets vermoed,

is dat altijd een waarheid --


die betrouwbaar is.


The things I suspectWas ich vermute,
always turn out to be truths --ist immer eine Wahrheit --
that can be trusted.die verlÀsslich ist.

Gedicht H3917
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Inzicht 


Ik streel jouw gezicht,

zo verzacht ik de rimpels --


die je van mij kreeg.


I caress your face,Ich mildere die
so I soften the wrinkles --Falten, die du nur wegen --
which you got from me.mir bekommen hast.

Gedicht H3916
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-1 en 3-2 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Contact: aanraking 


Hoe zou het voelen,

een man te zijn? vraag ik me --


af als dichteres.


How would it feel likeWie fĂŒhlt es sich an,
to be a man? I wonder --ein Mann zu sein? frage ich --
as a poetess.mich als Dichterin.

Gedicht H3915
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-1 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Lichaam: en geest 
Trefwoord: Nieuwsgierigheid: naar anderen 


Seks sinds de wormen

is ontspoord tot een gedoe --


tussen de mensen.


Sex since the helminths,Sex seit den WĂŒrmern
derailed into a big deal --wurde zur großen Sache --
for human beings.zwischen den Menschen.

Gedicht H3914
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-1 (AD 1922)
Geslachtelijke voortplanting is begonnen bij prokaryoten. Helminten zijn de oudste geslachtelijke dieren. Heleminten is een naam voor alle (macro)parasitaire wormen: ringwormen, platwormen, rondwormen en haakwormen. De meeste zijn tweeslachtig, bij rondwormen zijn de geslachten gescheiden.

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: vrijen 


Vlamt oude liefde

op, of is het een ijslaag --


die snel weer aanvriest?


Old love: smoulderingAlte Liebe: schwelt
fire, or a layer of ice --sie, oder ist sie doch Eis --
quickly freezing on?das sehr leicht anfriert?

Gedicht H3913
Amsterdam, 2023-07-02
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 3-1 (AD 1922)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: band 


Hij had haar kunnen

leren kennen, en zichzelf --


verder ontplooien.


He could have gottenDann hÀtte er sie
to know her, and thus himself --kennenlernen können, und --
as he developed.sich weiterentwickeln.

Gedicht H3911
Amsterdam, 2023-07-01
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 2-4 (AD 1921)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: verandering / einde 
Trefwoord: Zelfexpressie 


Iedereen kent hem,

weet dat hij geniaal is --


maar daar blijft het bij.


Everyone knows him,Jeder kennt ihn, weiß,
knows he is a genius --dass er ein Genie ist, und --
and leaves it at that.belÀsst es dabei.

Gedicht S1813
Amsterdam, 2023-07-01
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 2-4 (AD 1921)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 


Het klopt niet, mag niet,

dat ik die oude man ben --


in de spiegel daar!


It cannot, should notEs darf nicht sein, dass
be, that I am the old man --ich der alte Mann bin, da --
in that mirror there!in diesem Spiegel!

Gedicht S1812
Amsterdam, 2023-07-01
De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim (Simon Vestdijk) - 1959
Roman, hoofdstuk 2-1 (AD 1921)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 
Trefwoord: Ouderdom: somber 


De tweede keer viel

erg tegen, maar na afloop --


was ik weer verliefd.


The second time wasDas zweite Mal war
a failure, but afterwards --kein Erfolg, danach war ich --
I loved her again.immerhin verliebt.

Gedicht S1806
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-3 [1920]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: verkenning 


Wat is ze toch druk,

ze praat aan een stuk door, zelfs --


terwijl ze thee schenkt.


How busy she is,Wie aktiv sie ist,
talking non-stop, even while --sie redet ohne Pause --
she is serving tea.Selbst beim Servieren.

Gedicht S1805
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-3 [1920]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Contact: geslotenheid 


Bezoekers geven

mij als zieke veel kennis --


Veel mensenkennis.


Visitors give me,Besucher geben
as a sick person, knowledge --mir als Krankem viel Wissen --
of human nature.Viel Menschenkenntnis.

Gedicht H3879
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-3
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Aandacht: observeren 


Hij praat heel de tijd

over haar, dus dan kan het --


al bijna uit zijn.


He talks about herEr redet immer
all the time, so there's a chance --ĂŒber sie, also, vielleicht --
it's almost over.ist es fast vorbei.

Gedicht S1804
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-2 [1920]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: verandering / einde 


In Zijn verwarring

liet God een gebod achter --


dat een verbod werd.


In His confusionDas Gebot, das Gott
God left us a commandment --uns hinterlassen hatte --
which became a ban.wurde zum Verbot.

Gedicht S1803
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-1 [1920]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 


Zijzelf, mijn muze

bij al wat ik doe en laat --


is niet zichtbaar meer.


She herself, my museSie, meine Muse
in what I do and don't do --in allem, was ich tue --
is invisible.ist selbst unsichtbar.

Gedicht H3878
Amsterdam, 2023-06-24
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-1
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Muze 


Heel spontaan doe ik

hem na en vanzelf kleuren --


mijn ogen groenblauw.


I imitate him,Spontan ahme ich
my eyes spontaneously --ihn nach und von selbst werden --
turning greenish blue.meine Augen grĂŒn.

Gedicht H3877
Amsterdam, 2023-06-23
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 3-1
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Nadoen 


Alles kan worden

uitgevoerd, althans buiten --


gebaande paden.


Anything can beAlles kann getan
done, provided that you go --werden, verlasse einfach --
off the beaten tracks.den gebahnten Weg.

Gedicht H3876
Amsterdam, 2023-06-23
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 2-5
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Nieuw: vernieuwing 


Een tiran is groot,

al berust dat op zwakte --


toch is het grootheid.


A tyrant is great,Ein Tyrann ist groß,
though this is based on weakness --obwohl's auf SchwÀche beruht --
it is still greatness.ist es doch GrĂ¶ĂŸe.

Gedicht S1802
Amsterdam, 2023-06-23
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 2-1 [1919]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


Elk heeft een halve

waarheid gesproken, samen --


is dat de hele.


Since each of them spokeJeder sprach eine
a half-truth, that together --halbe Wahrheit, zusammen --
must be the whole truth.ist das die ganze.

Gedicht H3875
Amsterdam, 2023-06-23
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 2-1
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Waarheid 


Nietsdoen, wat zitten

te kijken en te wuiven --


En zelfs dat niet eens.


Doing nothing, justNichts tun, da sitzen,
sitting, watching and waving --mich umschauen und winken --
And not even that.Und nicht einmal das.

Gedicht S1801
Amsterdam, 2023-06-22
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 2-1 [1919]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 


De krijgsvrouw klettert

met de speer, ze is paraat --


bij elke trilling.


The warrior maidDer Krieger klappert
clatters the spear, she's ready --mit dem Speer, er ist bereit --
at the slightest shake.beim kleinsten Beben.

Gedicht H3880
Amsterdam, 2023-06-25
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Beeld van Minerva op de glazen boekenkast in de studentenkamer
Roman, hoofdstuk 1-4, 2-1, 3-4; roman "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim" (1959), hoofdstuk 1-1, 1-2, 1-4

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Strijdvaardigheid 


Hij spreekt zich tegen,

zegt, zonder te studeren --


dat hij student is.


He contradicts him-Er widerspricht sich,
self, says, without studying --sagt, ohne zu studieren --
he is a student.er sei ein Student.

Gedicht S1800
Amsterdam, 2023-06-22
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 2-1 [1919]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Orde: chaos 
Trefwoord: Schijn 


Ik controleer niet,

dat is bij haar niet nodig --


want ik doorzie haar.


I don't control her,Keine Kontrolle,
there is no need to do so --das ist bei ihr nicht nötig --
I can see through her.ich durchschaue sie.

Gedicht H3874
Amsterdam, 2023-06-22
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 3-3 [1918]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Mensen: medemens 


Zondigen moet men

onophoudelijk, geen tijd --


laten voor berouw.


You can only sinSĂŒndigen muss man
ceaselessly, leaving no time --unaufhörlich, keine Zeit --
to be remorseful.zur Reue lassen.

Gedicht S1799
Amsterdam, 2023-06-22
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 3-1 [1918]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 


Ik ben haar heel trouw,

de hemel kijkt ervan op:


zo slaapverwekkend!


I'm very faithfulIch bin ihr sehr treu,
to her, heaven is surprised:der Himmel macht Augen: so --
so soporific!maßlos langweilig!

Gedicht H3873
Amsterdam, 2023-06-22
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 3-1 [1918]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: trouw / ontrouw 


De studie duurt lang,

zodat je er haast vanzelf --


langer over doet.


The study takes years,Dieses Studium
so it easily will take --dauert lange! Man braucht fast --
me even longer.von selbst noch lÀnger.

Gedicht H3872
Amsterdam, 2023-06-21
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 2-4 [1917]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Tijd: verstrijken 


Deze muziek is

zo prachtig! Ik speel haar nog --


mooier dan ik kan.


This music is soDiese Musik ist
nice that I play it even --so schön! Ich spiele sie noch --
better than I can!besser als ich kann.

Gedicht H3871
Amsterdam, 2023-06-21
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 2-4 [1917]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Muziek: gevoelens 


Ik hoor, zie of spreek

geen kwaad van de keuvelaars --


maar ik denk het wél.


I hear, see or speakIch hör, seh und sag
no evil of the talkers --nichts Böses vom Geplauder --
but I do think so.denk es aber schon.

Gedicht H3870
Amsterdam, 2023-06-21
de beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 2-4 [1917]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Samen: sociaal 


De nette kamer

geeft me het gevoel glijdend --


te moeten lopen.


The sitting room makesDie Empfangszimmer
me feel like I have to walk --gibt mir das GefĂŒhl, dass ich --
in a gliding way.gleitend gehen muss.

Gedicht S1798
Amsterdam, 2023-06-21
De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 2-3 [1917]
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Aanzien 


Elke dag wil ik

uit deze beker drinken --


de liefdesbeker.


Every day againJeden Tag möchte
I long to drink from this cup --ich aus diesem Kelch trinken --
It's the cup of love.dem Kelch der Liebe.

Gedicht H3869
Amsterdam, 2023-06-21
de beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar (Simon Vestdijk) - 1956
Roman, hoofdstuk 1-3 [1917]
Boektitel naar de regel "Hoc est amoris poculum" ("Dit is de beker van de liefde") uit het studentenlied "Io vivat" ("Hoera, hij leeft", in casu de voorzitter of oud-voorzitter)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: wens (geuit) 


Ik moet wel liegen,

en dat komt door de waarheid --


Die ontglipt mij steeds.


I just can't help it,Ich lĂŒge, kann nicht
I lie because of the truth --anders wegen der Wahrheit --
It's slipping away.Sie entgleitet mir.

Gedicht H3842
Amsterdam, 2023-06-06
De andere school - De geschiedenis van een verraad (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk 1-5 (AD 1916)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ethiek: leugen 
Trefwoord: Waarheid: leugen 


Ze bekijkt het kind

zo vol liefde en begrip --


dat het ervan groeit.


She looks at the childSie sieht das Kind an
with love and understanding --mit Liebe und VerstÀndnis --
It grows right away.Und es wÀchst sofort.

Gedicht H3841
Amsterdam, 2023-06-06
De andere school - De geschiedenis van een verraad (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk 1-3 (AD 1916)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Liefde: Geven Te Zijn 


Nu ik de grapjes

van volwassenen begrijp --


vallen ze tegen.


Since I'm old enoughJetzt, wo ich Witze
to understand adult jokes --fĂŒr Erwachsene versteh --
they're disappointing.sind sie enttÀuschend.

Gedicht S1790
Amsterdam, 2023-06-06
De andere school - De geschiedenis van een verraad (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk 1-2 (AD 1916)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Volwassenheid 


Ik ben flink gegroeid

een heel stuk naar beneden --


uit de broekspijpen.


It stands out: I've grownIch bin gewachsen,
a lot, quite a long way down --ziemlich weit nach unten, aus --
out of my pant legs.den Hosenbeinen.

Gedicht H3840
Amsterdam, 2023-06-06
De andere school - De geschiedenis van een verraad (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk 1-2 (AD 1916)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Kind: opgroeien 


Ik laat haar los, maar

ik zal altijd trouw blijven --


aan mijn beeld van haar.


I let her go, butIch lasse sie los,
I'll be true to her image --bleibe dem Bild aber treu --
my image of her.meinem Bild von ihr.

Gedicht S1784
Amsterdam, 2023-05-25
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, § 12, slot van het boek (blz. 591); roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", III-5, slot van het boek (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Illusies: wens 


Ik zit te denken,

zij zit zich druk te maken --


omdat ik niets zeg.


I'm busy thinking,Ich denke, ich bin,
and she is getting upset --beschÀftigt, sie regt sich auf --
because I'm silent.weil ich nichts sage.

Gedicht S1783
Amsterdam, 2023-05-25
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, § 12; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), hoofdstuk 3-5 (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Contact: geslotenheid 


Achterlangs slaat ze

me met een takje: vooruit!


Kom op met die kus!


From behind she hitsVon hinten schlÀgt sie
me with a twig: well, come on!mich mit einem Zweig: na los!
Come on with that kiss!Komm schon mit dem Kuss!

Gedicht H3834
Amsterdam, 2023-05-25
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, hoofdstuk 3-5 (AD 1915)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: verkenning 


In het dorp trapt men

voor zijn fatsoen graag stevig --


op een verliefd hart.


For their decency,FĂŒr seinen Anstand
people like to step firmly --tritt man im Dorf gerne auf --
on a heart in love.ein verliebtes Herz.

Gedicht S1782
Amsterdam, 2023-05-25
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, hoofdstuk 3-4 (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Waarden en normen 


Als een echte vriend

zou hij verliefd moeten zijn --


op mijn vriendin?


He is a true friend,Also, sollte er
should he therefore be in love --als wahrer Freund verliebt sein --
with my new girlfriend?in meine Freundin?

Gedicht S1781
Amsterdam, 2023-05-25
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, hoofdstuk 3-4 (AD 1915)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Vriendschap: begrip 


En het spannendste

is die verliefdheid van haar:


die heb ik gewekt!


The most excitingDas Aufregendste
are her amorous feelings:ist ihre Verliebtheit, die --
awakened by me!ich erregt habe!

Gedicht H3833
Amsterdam, 2023-05-25
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, III-4, blz. 234, AD 1915
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: euforie 


Raadselachtig zijn

de gemengde berichten:


HĂłe is het gegaan?


Very puzzling isRĂ€tselhaft sind die
the miscellaneous news:vermischte Nachrichten: Wié --
HĂłw did it happen?ist es gelaufen?

Gedicht H3859
Amsterdam, 2023-06-18
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 12; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", hoofdstuk 3-1 (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Nieuwsgierigheid: leerzaam 


Er zijn omwegen

rond het centrum van de stad:


de scharrelwegen.


Popular detoursEs gibt Umwegen
surround the city centre:um die Innenstadt herum:
the flirtation roads.Liebeleistraßen.

Gedicht H3832
Amsterdam, 2023-05-25
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, § 12; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), hoofdstuk 3-4 (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: verkenning 


Tieners op het plein

spelen graag met de ballen --


van het verliefd zijn.


Teens in the school yardTeenager im Hof
like to play with the soft balls --spielen gern mit den BĂ€llen --
of being in love.ihres Verliebtseins.

Gedicht H3835
Amsterdam, 2023-05-26
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1915)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: verkenning 


Mijn eerste liefdes-

gedicht is een groots loflied --


op haar lentelach.


My first love poemMein erstes Liebes-
is a grand sonnet of praise --gedicht ist ein Lobgesang --
to spring in her smile.auf ihren FrĂŒhling.

Gedicht H3831
Amsterdam, 2023-05-25
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Natuurlyriek
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1915)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: verkenning 


Ik moet nu iets doen,

maar ik weet niet, ik durf niet --


meer te weten wat.


There's something I shouldIch soll jetzt etwas
do right now, but I don't know --tun, traue mich aber nicht --
don't dare to know what.mehr, zu wissen, was.

Gedicht H3830
Amsterdam, 2023-05-25
Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde (Simon Vestdijk) - 1934
Roman, hoofdstuk 3-3 (AD 1915)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Kind: tiener 


Ik was bang voor haar

afkeer. Terecht! Geweldig --


zo'n verbondenheid!


I'm afraid of herMeine Angst vor ihr-
dislike. Rightly! Wonderful --er Abneigung war zu Recht!
this togetherness!Tolle Verbindung!

Gedicht S1780
Amsterdam, 2023-05-24
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), hoofdstuk 2-5 (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: onbeantwoord 


Ze is gesloten,

moeilijk te veroveren --


Elke dag opnieuw.


She is reticentSie ist verschlossen,
and difficult to conquer --und sehr schwer zu erobern --
Every day again.Jeden Tag wieder.

Gedicht S1779
Amsterdam, 2023-05-24
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), hoofdstuk 2-3 (AD 1914)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: onbeantwoord 


Met jou wil ik steeds

blijven lopen, hand in hand --


naast jouw rode muts.


With you, I want toMit dir möchte ich
keep wandering, hand in hand --rumwandern, neben deiner --
next to your red hat.roten WollmĂŒtze.

Gedicht S1824
Amsterdam, 2023-07-17
Zonsondergang (Simon Vestdijk) - 1940
Gedicht, geschreven in 1932, gepubliceerd in "Criterium" (1940) en in de bundels "Water in zicht" (1940) en "Simplicia" (1942)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: dromerig 


Mijn vlijtige helft

maakt huiswerk, mijn dromende --


vertoeft nog bij haar.


My diligent halfMein braves ich macht
does homework, my dreaming half --Hausarbeit, mein vertrÀumtes --
still lingers with her.verweilt noch bei ihr.

Gedicht H3827
Amsterdam, 2023-05-24
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), hoofdstuk 2-1 (AD 1913)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: dromerig 


Hij bekent het haar,

en ze antwoordt afwezig --


Ja, dat zeggen ze.


He confesses it,Er gesteht es ihr.
and she answers absently --Sie ist geistesabwesend:
I know, I heard so.Ja, sie sagen es.

Gedicht S1778
Amsterdam, 2023-05-24
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), hoofdstuk 2-1 (AD 1913)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 


Ik voel geen liefde,

verliefdheid of eerbied, maar --


een zalige angst.


I feel no worship,Keine Verliebtheit
no love or amorousness --oder Verehrung, sondern --
but a blissful fear.glĂŒckselige Angst.

Gedicht H3858
Amsterdam, 2023-06-17
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", hoofdstuk 2-1 (AD 1912)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Aandacht: voor iemand 
Trefwoord: Puberteit 


Mijn blikken glijden

steeds van haar af, naar stenen --


met gras ertussen.


My eyes keep slippingMein Blick glitt immer
off from her face, to some stones --von ihr ab, zu den Steinen --
with grass between them.mit Gras dazwischen.

Gedicht H3857
Amsterdam, 2023-06-17
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", hoofdstuk 2-1 (AD 1912)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verliefd: verkenning 
Trefwoord: Puberteit 


Meisjes zijn anders,

aan hen kun je niet goed zien --


wat hun leeftijd is.


Girls are different;MĂ€dchen sind anders,
looking at them, you can't tell --man sieht ihnen gewöhnlich --
what their real age is.ihr Alter nicht an.

Gedicht H3856
Amsterdam, 2023-06-17
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 11; roman "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", hoofdstuk 2-1 (AD 1912)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Kind: tiener 
Trefwoord: Puberteit 


Ik beloofde het

keer op keer, maar dan stond ik --


al op de drempel.


I promised again,Ich verspreche es,
in the meantime already --aber derweil stehe ich --
crossing the threshold.schon an der Schwelle.

Gedicht S1760
Amsterdam, 2023-05-12
Surrogaten voor Murk Tuinstra - De geschiedenis van een vriendschap (Simon Vestdijk) - 1948
Roman, hoofdstuk 3-5 (AD 1911)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Belofte 


Een slechte invloed

kan hij op mij niet hebben --


want hij is mijn vriend.


He really can't beJedenfalls kann sein
a bad influence on me --Einfluss auf mich nicht schlecht sein --
for he is my friend.denn er ist mein Freund.

Gedicht S1759
Amsterdam, 2023-05-12
Surrogaten voor Murk Tuinstra - De geschiedenis van een vriendschap (Simon Vestdijk) - 1948
Roman, hoofdstuk 3-5 (AD 1911)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Vriendschap: band 


Ik veracht mezelf

om alles wat ik niet kan --


zoals anderen.


I despise myselfIch verachte mich
for everything I can't do --fĂŒr das, was ich nicht tun kann --
like other students.wie die anderen.

Gedicht S1795
Amsterdam, 2023-06-14
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 7 (AD 1910)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Gelijkheid: zelfrespect 
Trefwoord: Puberteit 


Vader zit mij na,

we rennen om de tafel --


drie keer, altijd drie.


Father chases me,Vater verfolgt mich,
we run around the table --es geht um den Tisch herum --
three times, always three.dreimal, immer drei.

Gedicht H3854
Amsterdam, 2023-06-13
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 6 (AD 1909)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Ouders: vader(schap) 
Trefwoord: Gewoontes 


Vader antwoordt niet,

wie hij de mooiste vrouw vindt:


Mama natuurlijk!


Dad doesn't say who isVater sagt nicht, wer
the most beautiful woman:fĂŒr ihn die schönste Frau ist:
Your mother of course!Klar, deine Mutter!

Gedicht H3853
Amsterdam, 2023-06-13
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 6 (AD 1909)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schoonheid: wezen 


Dezelfde mensen

lopen dezelfde rondjes --


op hun vrije dag.


Exactly the sameDieselben Leute
people walk the same circles --laufen dieselben Runden --
on the holiday.an dem Feiertag.

Gedicht H3852
Amsterdam, 2023-06-13
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 6 (AD 1909)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Samen: groep 


Na de eredienst

is het onvermijdelijk:


een dag verveling.


UnavoidableNach dem Gottesdienst
after the worship service:ist sie ja unvermeidlich:
a day of boredom.die Langeweile.

Gedicht H3851
Amsterdam, 2023-06-13
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Dies Domini (Dag des Heren, de wekelijkse rustdag)
Roman, geschreven in 1933, § 6 (AD 1909)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verveling: rust 


Ik heb het kaartje,

als het niet gevallen is --


bij mijn controle.


The little ticketDas Ticket ist da,
is still there, if it didn't drop --wenn es nicht gefallen ist --
when I felt for it.als ich tastete.

Gedicht H3850
Amsterdam, 2023-06-13
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 6 (AD 1909)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Controle 


Hij is gevaarlijk,

hij ijsbeert in een systeem --


van fantasieën.


He is dangerous,Er ist gefÀhrlich,
he paces in a system --er lÀuft in einem System --
of fabrications.von Fantasien.

Gedicht S1758
Amsterdam, 2023-05-10
Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent (Simon Vestdijk) - 1939
Roman, hoofdstuk 3-4; roman "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


De gladde pijlen,

recht in zijn naakte lichaam --


lijken tevreden.


The smooth arrows, there,Die glatten Pfeile
straight in his naked body --in seinem nackten Körper --
look so satisfied.wirken zufrieden.

Gedicht S1757
Amsterdam, 2023-05-10
Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent (Simon Vestdijk) - 1939
Roman, hoofdstuk 3-4; roman "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schoonheid: lichaam 


Opa is zo streng:

bij onweer dondert het nooit --


want vloeken mag niet.


Grandpa is so strict:Opa ist sehr streng:
storms never thunder, because --Gewitter donnert nie, denn --
swearing isn't allowed.man soll nicht fluchen.

Gedicht S1756
Amsterdam, 2023-05-10
Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent (Simon Vestdijk) - 1939
Roman, hoofdstuk 3-1; roman "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 


Weer in Amsterdam!

Waarom stralen mensen hier --


dan niet van geluk?!


Back in Amsterdam!ZurĂŒck: Amsterdam!
So, why aren't people shining --Warum strahlen die Menschen --
here with happiness?!hier denn nicht vor GlĂŒck?!

Gedicht H3844
Amsterdam, 2023-06-10
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 5; roman "Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent", hoofdstuk 3-1 (AD 1908)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verwondering 
Trefwoord: Amsterdam% 


Ik wil het, ik denk

er steeds aan, dus eigenlijk --


oefen ik heel hard!


I think about itIch denke stÀndig
all day, so actually --daran, also eigentlich --
I'm practising hard!ĂŒbe ich sehr hart!

Gedicht S1792
Amsterdam, 2023-06-10
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Tegenzin (bijv. in oefeningen op de piano)
Roman, geschreven in 1933, § 4 (AD 1907)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 


Dieren die praten,

dat kan nog wel, maar poppen --


zijn stomme dingen.


Animals that talk,Ein sprechendes Tier
that is still acceptable --ist möglich, aber Puppen --
but dolls are dumb things.sind stumme Dinger.

Gedicht H3843
Amsterdam, 2023-06-10
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 3 (AD 1907)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


De arme jongen

zuigt het klokhuis op, het smelt --


bijna in zijn mond.


He is poor, suckingEr ist arm, saugt das
up the apple core, it melts --KerngehÀuse auf, es schmilzt --
in his mouth, almost.fast in seinem Mund.

Gedicht S1755
Amsterdam, 2023-05-09
Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent (Simon Vestdijk) - 1939
Roman, hoofdstuk 2-1; roman "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 2 (AD 1905)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Armoede: praktijk 


Wandelen, mama

zegt: "Mondje dicht, hoor!", zo bang --


dat ik iets oploop.


Going for a walk,Spazieren, Mama
mama says: "Mouth shut!", so scared --sagt: "Reinen Mund!", solche Angst --
that I will get sick.dass ich krank werde.

Gedicht S1791
Amsterdam, 2023-06-07
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 1 (AD 1904), § 6 (AD 1909)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Angst: fantasie 


Er niet willen zijn,

maar toch nog moeten leven --


Dan maar voor de schijn.


Not wanting to beNicht da sein wollen,
there, but still having to live --und trotzdem leben mĂŒssen --
Just for appearances.Also, fĂŒr den Schein.

Gedicht S0312
Amsterdam, 2015-07-18
De zusters (Simon Vestdijk) - 1933
Gedicht (in "De Gids", 1933, nr. 3 en in de bundel "Kind van stad en land", 1936)
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Depressiviteit 

Zywa
Eerbetuigingen
Vestdijk, Simon
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F