Is twee niet teveel?

Zal ik het maar alleen doen? --


Dan gaat het vlugger.


Isn't two too many?Sind zwei nicht zu viel?
Shall I do it alone then? --Soll ich's alleine machen? --
That will be faster.Dann geht es schneller.

Gedicht H1369
Amsterdam, 2015-12-25
De buurman (Han Voskuil) - 2012
Roman
1. Over het bedanken van buren
2. Over vaste relaties

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Relatie 


Zo graag solidair

met onderdrukten, alleen --


niet met collega's...


Being so concernedSo solidarisch
with the oppressed everywhere --mit den Unterdr├╝ckten, nur --
just not with colleagues...nicht mit Kollegen...

Gedicht S1724
Amsterdam, 2023-04-02
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 191, Maarten Koning en Eef Batteljee (1989)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: solidariteit 


Ik ben zoals dat

heet in gedachten, ik peins --


en denk nergens aan.


I am as the phraseIch bin, wie man sagt,
goes, deep in thought, pondering --in Gedanken, ich denke --
just about nothing.nichts, soweit ich wei├č.

Gedicht H3785
Amsterdam, 2023-04-02
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 165, Maarten Koning en Joost Kraai (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Rust: traagheid 


Ineens is het herfst,

wind, natte schemering, en --


verlichte winkels.


Then it is autumn,Pl├Âtzlich ist es Herbst,
wind, wet twilight hours, the shops --Wind, nasse D├Ąmmerung, und --
illuminated.L├Ąden voller Licht.

Gedicht H3784
Amsterdam, 2023-04-02
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 153, Maarten Koning (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Herfst 


Geen verandering!

Alles altijd hetzelfde --


met variaties.


Never any change!Keine Änderung!
Everything always the same --Alles immer gleich, blo├č mit --
with variations.Variationen.

Gedicht H3783
Amsterdam, 2023-04-01
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 113, Maarten en Nicolien Koning (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verandering: proces 


De wolken jagen

grauw en woest, over de gracht --


waait een zwerm spreeuwen.


The clouds chasing greyDie Wolken jagen
and fierce, over the canal --grau und wild, ├╝ber die Gracht --
a flock of starlings.weht ein Schwarm Stare.

Gedicht H3782
Amsterdam, 2023-04-01
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 111, Maarten Koning (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Vogels: spreeuw 
Trefwoord: Herfst 


De meerderheid zal

wel sober willen leven --


als het te laat is.


The majorityDie Mehrheit wird erst
will want to live frugally --dann sparsam leben wollen --
when it is too late.wenn es zu sp├Ąt ist.

Gedicht S1723
Amsterdam, 2023-04-01
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 109, Maarten Koning en Ad Muller (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Gulzigheid 


De doodstraf: misschien,

maar dan: beulen opleiden --


dat is heel riskant.


Death penalty: couldTodesstrafe schon,
be, but it's risky to train--aber Henker ausbilden --
executioners.ist viel zu riskant.

Gedicht S1722
Amsterdam, 2023-04-01
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 108, Maarten Koning en Ad Muller (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Dood: doden 


Het caf├ę zit vol,

ik sta buiten en ik voel --


de geborgenheid.


The caf├ę is full,Das Caf├ę ist voll,
I am outside and I feel --ich bin drau├čen und f├╝hle --
the comfort that's there.die Geborgenheit.

Gedicht H3781
Amsterdam, 2023-04-01
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 93, Maarten Koning (1988)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Trefwoord: Veiligheid: geborgenheid 


De Directeur staat

in zijn kamer als een boer --


op zijn eigen erf.


The Director standsDer Direktor steht
in his room like a farmer --im Zimmer wie ein Bauer --
in his own courtyard.auf seiner H├Âfe.

Gedicht S1721
Amsterdam, 2023-04-01
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 43-44, Maarten Koning en directeur Dick van de Marel (1987)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Bezit 


De koeien rennen

weg van de boer, op het erf --


staan twee veewagens.


The cows run awayDie K├╝he laufen
from the farmer, in the yard --aufgeregt weg, auf dem Hof --
there are cattle trucks.stehen Viehwagen.

Gedicht S1720
Amsterdam, 2023-03-31
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 39, 41 en 49, Maarten Koning (1987)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Dood: angst 


Twee droge tikken

op de deur wekken me 's nachts --


Wat gaat er komen?


Two taps on the door,Zwei Klapse, trocken,
a dry sound, wake me at night --an der T├╝r wecken mich nachts --
What's up? What's coming?Was wird passieren?

Gedicht H3780
Amsterdam, 2023-03-31
Het Bureau - De dood van Maarten Koning (Han Voskuil) - 2000
Blz. 38 and 72-73, Maarten Koning (1987)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Angst: vaag 


Alles verandert,

mensen vertragen dat vaak --


met hun tradities.


Everything changes,Alles ├Ąndert sich,
people often slow it down --Menschen verz├Âgern das oft --
with their traditions.mit Traditionen.

Gedicht H3779
Amsterdam, 2023-03-28
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 481, Maarten Koning, Eef Batteljee en de afdeling Volkscultuur (1985)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Traditie 


Als het lukt, kan het

je veel voldoening geven --


om iets te lijmen.


If It works, it canWenn es klappt, kann es
be satisfying to glue --dir gro├če Freude machen --
something together.Scherben zu kleben.

Gedicht H3778
Amsterdam, 2023-03-28
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 471, Maarten Koning en Ruurd 't Mannetje (1985)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Zorg: dieren / spullen 


Hij kon alleen nog

slissen als een slang: Hezziz-


zerezeermezezj.


All he could do wasSchlie├člich zischte er
hiss like a snake: Hizzizze-wie eine Schlange: Ezziz-
rezshzmeezezzymuzsh.zerezschziermiezeesch.

Gedicht S1719
Amsterdam, 2023-03-28
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
"Het interesseert me erg"
Blz. 340-342, Maarten Koning en Anton Beerta (1984)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Communicatie 
Trefwoord: Taal: afasie 


Lente, naar buiten!

Maar de winter is fijner:


niet al die mensen!


Spring, time to go out!Fr├╝hling, hinaus! Nur,
Although winter is nicer:der Winter ist doch sch├Âner:
not all those people!weniger Leute!

Gedicht S1718
Amsterdam, 2023-03-27
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 297, Nicolien en Maarten Koning (1984)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leven: omgeving 
Trefwoord: Lente^ 


Ik zag hem liggen,

ergens in een steile berm --


bijna vergeten.


I saw him lying,Ich sah ihn liegen,
on a steep roadside somewhere --irgendwo in der Berme --
almost forgotten.beinah vergessen.

Gedicht H3777
Amsterdam, 2023-03-27
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 261, Nicolien Koning, Frans Veen en Maarten Koning (1984)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Toeval 


Oud worden, geen tijd

meer om orde te houden --


in wat ik meemaak.


Getting old, no timeAltern, keine Zeit
anymore to keep order --mehr um Ordnung zu halten --
in what I witness.in was mir passiert.

Gedicht S1717
Amsterdam, 2023-03-27
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 260, Maarten Koning, Frans Veen en Nicolien Koning (1984)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ouderdom: toezien 


Wat een raar kantoor!

Toch liep het zo dat ik bleef:


ik wende eraan.


What a strange office!Seltsames B├╝ro!
Still, it turned out that I stayed:Dennoch bin ich geblieben:
I got used to it.man gew├Âhnt daran.

Gedicht H3776
Amsterdam, 2023-03-27
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 218-219, Maarten Koning en Jantje Bavelaar op haar afscheid (1983)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 


Verantwoordelijk

zijn, niets legitimeren --


met een mooi verhaal.


Be responsible,Verantwortlich sein,
and legitimise nothing --und nichts legitimieren --
with a nice story.mit einem M├Ąrchen.

Gedicht S1716
Amsterdam, 2023-03-26
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
De romantische illusie van volkscultuur
Roman
Blz. 188, Maarten Koning en Mieke van Eysinga (1983)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


Naar het verleden

kijken, relativeren --


wat zo zeker leek.


Looking to the past,Die Vergangenheit,
relativise what seemed to --um zu relativieren --
be very certain.was so sicher schien.

Gedicht H3775
Amsterdam, 2023-03-26
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 188, Maarten Koning en Mieke van Eysinga (1983)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


VOLK is een leeg woord,

een verdacht zoethoudertje --


en een dekmantel.


FOLK is meaningless,VOLK ist inhaltsleer,
it is a suspicious sop --nur eine Beruhigung --
and a cover-up.und ein Deckmantel.

Gedicht S1715
Amsterdam, 2023-03-26
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
De romantische illusie van volkscultuur
Roman
Blz. 184-185, Maarten Koning en Charles Luzac (1983), blz. 241, Maarten Koning, Sien de Nooijer en anderen (1984), blz. 379, Maarten Koning in een afdelingsoverleg, tegen Rie Veld (1984)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


Goede oude tijd...

wat is er toch ongrijpbaar --


weinig van over.


Oh, these good old days...Gute alte Zeit...
how elusively little --davon ist nur schwer fassbar --
is left of them now.weniges ├╝brig.

Gedicht H3774
Amsterdam, 2023-03-26
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 112, Maarten Koning op de Postzegelmarkt (bij de Dam) (1983)
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Weemoed 


Een sociaal land geeft

onbruikbare studenten --


werk dat geen kwaad kan.


A social countryEin soziales Land
gives useless students a job --gibt nutzlosen Studenten --
that does no damage.harmlose Arbeit.

Gedicht S1714
Amsterdam, 2023-03-25
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
>Roman
Blz. 72, Maarten Koning en Gert Wiggelaar (1983)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Economie 


Het geroezemoes

klinkt eeuwig, zo zal het gaan --


in het hiernamaals.


The murmuring soundsDas Stimmengewirr
eternal, so shall it be --klingt wie Ewigkeit, so wird --
in the hereafter.es im Jenseits sein.

Gedicht H3755
Amsterdam, 2023-03-11
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 888, Maarten Koning (1982)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Hemel / Hel 


De drukte gaat langs

mij heen, dat is het loon --


van bescheidenheid.


The hustle passesDer Betrieb geht an
me by, that is the reward --mir vorbei, das ist der Lohn --
of my modesty.der Bescheidenheit.

Gedicht H3754
Amsterdam, 2023-03-11
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 867-868, Maarten Koning valt in als receptionist (1982)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Rust: ruimte 


Drukte om mij heen,

zelf rustig in het midden --


op de receptie.


The bustle around,L├Ąrm um mich herum,
me quiet in the middle --ich ruhig in der Mitte --
at the reception.an der Rezeption.

Gedicht H3753
Amsterdam, 2023-03-11
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 864, Maarten Koning valt in als receptionist (1982)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Rust: ruimte 


Een redenaar kan

overtuigen, met hele --


en halve leugens.


An orator canEin Redner kann leicht
convince many listeners --├╝berzeugen, mit ganzen --
with whole and half lies.und halben L├╝gen.

Gedicht S1697
Amsterdam, 2023-03-07
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 457, Maarten Koning en Ruurd 't Mannetje (1981)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


Winterwandeling.

Met vreemden drinken we soep --


rondom het haardvuur.


Beach walk in winter.Winterspaziergang.
A cup of soup with strangers --Mit Fremden Suppe trinken --
around the fireplace.um den Herd herum.

Gedicht H3752
Amsterdam, 2023-03-05
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 414, Maarten en Nicolien Koning (1981)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: sociaal 


Er is niets gebeurd

vandaag: een vrije avond --


Mijn dagboek blijft dicht.


Right, nothing happenedHeute ist gar nichts
today: tonight, I am free --passiert: ein freier Abend --
from my diary.Mal kein Tagebuch.

Gedicht S1696
Amsterdam, 2023-03-05
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 409, Frans Veen, Maarten en Nicolien Koning (1981)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 


Als je pas iets zegt

wanneer iedereen moe is --


dan maak je indruk.


If you wait to speakWenn Sie nichts sagen,
until everyone is tired --bis alle m├╝de sind, dann --
then you'll impress them.machen Sie Eindruck.

Gedicht S1695
Amsterdam, 2023-03-04
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 386, Maarten Koning en Gert Wiggelaar (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


Achter die ramen,

bij de zwanen, woont de kat --


die de weg kwijt was.


Behind those windows,Hinter diesen Fenstern,
with the swans, lives the red cat --mit dem Schwan, lebt die Katze --
that once lost its way.die sich verirrt hat.

Gedicht H3751
Amsterdam, 2023-03-04
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
In het huis aan de overkant van de gracht hangt een schilderij van zwanen
Roman
Blz. 372-373, Maarten en Nicolien Koning (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leven: omgeving 


Laat me maar doodgaan,

mits ik bij jou kan blijven --


en jij dat ook weet.


Just let me die, ifLass mich nur sterben,
and when I can stay with you --falls ich bei dir bleiben kann --
and you do know it.und du das auch wei├čt.

Gedicht H3750
Amsterdam, 2023-03-04
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 351, Maarten Koning (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Depressiviteit 


Ik moet echt eens iets

gaan doen, ik ben op mezelf --


wel uitgekeken.


I have to go out,Ich muss raus, etwas
I'm tired of watching myself --tun, nicht immer nur ich selbst --
I'm tired of myself.mich selbst betrachten.

Gedicht S1694
Amsterdam, 2023-03-03
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 339, Frans Veen, Maarten en Nicolien Koning (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 


Een beetje bevend

schenkt hij in, zodat hij knoeit --


maar wel voorzichtig.


His hand trembles whenEin wenig zitternd
pouring, spilling a little --gie├čt er, versch├╝ttet etwas --
but so carefully.aber vorsichtig.

Gedicht S1693
Amsterdam, 2023-03-03
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 337, Frans Veen, Maarten en Nicolien Koning (1980); ook blz. 407 en 741 (1981)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Toewijding 


In de Stille Nacht

blazen boven de dorpsput --


de midwinterhoorns.


In the Silent Night,In der Stillen Nacht
above the village fountain:erklingt ├╝ber dem Brunnen --
the midwinter horns.das Mittwinterhorn.

Gedicht H3749
Amsterdam, 2023-03-03
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 325-326, Maarten Koning en Ad Muller (1980), roman "Afgang", blz. 362, Maarten Koning tot Gijs Veenboer, voor het tv-programma Van gewest tot gewest (1984)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Traditie 


De midwinterhoorns:

herders blazen een verhaal --


in onze levens.


The midwinter horns:Mittwinterh├Ârner
shepherds blowing a story --blasen eine Geschichte --
into our lifetime.in unser Leben.

Gedicht H3748
Amsterdam, 2023-03-03
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 325, Maarten Koning en Ad Muller (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Traditie 


Andere mensen

lijken kinderachtiger --


nu ik ouder word.


Other people seemAndere Leute
to be getting more childish --erscheinen kindischer, je --
as I get older.├Ąlter ich werde.

Gedicht H3747
Amsterdam, 2023-03-03
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 311-312, Maarten Koning houdt een afscheidstoespraak voor museumdirecteur Ko Kassies (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ouderdom: toezien 


Met elkaar praten,

als verkenning, niet strijden --


over wat waar is.


I like discussions,Im Gespr├Ąch etwas
to explore, not to contend --aufkl├Ąren, nicht dar├╝ber --
over what is true.streiten, was wahr ist.

Gedicht S1689
Amsterdam, 2023-02-23
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 231, Maarten Koning (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: ontmoeting 
Trefwoord: Communicatie 


Het mooie glaswerk:

Zou moeder dat opmerken?


En is het veilig?


The fancy glassware:Die sch├Âne Gl├Ąser:
Would Mother notice? Besides,W├╝rde Mutter es merken?
is it safe with her?Und ist es sicher?

Gedicht S1688
Amsterdam, 2023-02-23
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Mijn demente schoonmoeder is op bezoek vanwege op haar verjaardag
Roman
Blz. 224, Maarten en Nicolien Koning, en haar moeder, mevrouw Haspels (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ruzie 


Het is geheimtaal,

code: Zjazje meeza bezj?


Ga je mee naar bed?


It is code language,Seine Sprache ist
cipher: Zjellwe zjoh zjouvezj?Kode: Zschozschzu zschizsch zizschezsch?
Shall we go to bed?Kommst du mit in Bett?

Gedicht H3740
Amsterdam, 2023-02-22
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Halfzijdige verlamming
Zjibberman izjevaazjes / izziezjez = Kipperman is gevaarlijk / zielig (blz.128)
Ze zjaan naazjez Zezjerzuzjizj Musuem = Ze gaan naar het Letterkundig Museum (blz.173)
Vizjemezenouze iziooz? = Vind je me een oude idioot?
Izj wozouz = Ik word oudRoman
Blz. 174, Maarten Koning en Anton Beerta

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Taal: afasie 


Het is niet gebeurd,

dat herinner je je niet!


Want zo was ik niet!


It did not happen,Es ist nicht passiert,
you cannot remember that!nein, du erinnerst dich nicht!
I was not like that!Weil ich nicht so war!

Gedicht S1687
Amsterdam, 2023-02-22
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 152-153, Maarten en Nicolien Koning (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 
Trefwoord: Ruzie 


Stemmen: politiek

is een middel, geen machtsspel --


Het gaat om mensen.


Voting: politicsStimmen: Politik
is means, not a power play --ist ein Mittel, kein Machtspiel --
It's about people.Es geht um Menschen.

Gedicht H3731
Amsterdam, 2023-02-16
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 112, Maarten Koning en Tjitske van den Akker over de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij, 1957-1991) - 1980

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Mensen: medemens 
Trefwoord: Politiek^ 


Zijn masterscripties

anti-wetenschap? Omdat --


ze onleesbaar zijn?


Are dissertationsMasterarbeiten
anti-science? Given that --sind wissenschaftsfeindlich? Weil --
they're unreadable?sie unlesbar sind?

Gedicht S1676
Amsterdam, 2023-02-15
Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
Roman
Blz. 83, Maarten Koning en Ad Muller over Sien de Nooijer-Flipse (1980)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Kennis: wetenschap 


Let op de planten,

waar het hier begaanbaar is:


Het Vragenderveen.


The plants will show youDie Pflanzen zeigen
where it is passable here:wo es hier passierbar ist:
The Questioning Bog.Das Fragende Moor.

Gedicht H3729
Amsterdam, 2023-02-14
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Hoogveen bij het dorp Vragender in de Achterhoek (bij Winterswijk)
Op het metersdiepe water drijft veenmos, dat golft wanneer je er op loopt
Roman
Blz. 931, Maarten Koning (1979)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Aandacht: omgeving 


Het werk boeit me tot

het klaar is, dan weet ik weer --


dat het niets voorstelt.


Duties fascinateDie Arbeit fesselt
me, but when they're done I know --mich, aber danach wei├č ich --
they don't mean too much.es stellt wenig dar.

Gedicht H3728
Amsterdam, 2023-02-14
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 916, Maarten Koning en Freek Matser (1979)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Aandacht: focus 


Minder handwerk, meer

machines, ach, maakt dat ons --


steeds gelukkiger?


Less manual work,Weniger Arbeit,
more machines, does that make us --mehr Maschinen, macht uns das --
more and more happy?immer gl├╝cklicher?

Gedicht S1675
Amsterdam, 2023-02-14
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Is het bedienen van machines bevredigender dan handwerk?
Roman
Blz. 941, Maarten Koning en Gert Wiggelaar (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Geluk (vervulling) 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 


Mist, een paar schimmen

van dieren in de wegberm --


aangereden, dood.


Mist, with some shadowsEin dichter Nebel,
of animals in the side --Tierschatten am Stra├čenrand --
of the road, hit, dead.├╝berfahren, tot.

Gedicht S1674
Amsterdam, 2023-02-13
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 870, Maarten Koning, Thompson, Svensson en Jan Nelissen (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Dieren / Vee 


Vanaf het eiland

het meer over, een man zingt --


en de zon staat laag.


From the isle we sailWir segeln leise
across the lake, a man sings --├╝ber den See, ein Mann singt --
and the sun is low.die Sonne steht tief.

Gedicht H3727
Amsterdam, 2023-02-13
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
White Island in Lower Lough Erne, bij Enniskillen (Noord-Ierland)
Roman
Blz. (866,) 868, Maarten Koning en Edith Schenkle (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Rust: ruimte 
Trefwoord: Avond 


De grote schrijver

heeft nooit veel woorden nodig --


slechts: De zee is groot.


The famous writerDer gro├če Autor
never needs that many words --braucht nie so viele Worte --
just: The sea is large.nur: Das Meer ist gro├č.

Gedicht H3730
Amsterdam, 2023-02-14
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Maksim Gorki vraagt aan Anton Tsjechov om de Zwarte Zee te beschrijven (1890)
White Island in Lower Lough Erne, bij Enniskillen (Noord-Ierland)
Roman
Blz. 866, Maarten Koning en Ulrich Panzer (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Eenvoud 
Ook een eerbetuiging aan: Chechov, Anton 


Op de toespraak volgt

een stil applaus, de handen --


heffen de glazen.


The speech is followedNach der Begr├╝├čung
by silent applause, the hands --stiller Applaus, die H├Ąnde --
just raise the glasses.heben die Gl├Ąser.

Gedicht H3726
Amsterdam, 2023-02-13
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 854-856, Maarten Koning op een congres in Belfast (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: groep 


Ik wilde heel graag

een tegenpool en kreeg die --


als blok aan mijn been.


Well, I have wished forIch wollte gern ein
an antipole, I got it --Gegenteil und bekam es --
as a drag on me.als ein Klotz am Bein.

Gedicht S1673
Amsterdam, 2023-02-13
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 808, Maarten Koning (en Bart Asjes) - 1978

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Harmonie: samenwerking 


Een ontboezeming

is meestal niet terzake --


maar heeft wel effect.


An unburdeningEin Ausbruch wird nicht
may not be relevant, yet --zur Sache sein, hat aber --
it has an effect.wohl eine Wirkung.

Gedicht H3725
Amsterdam, 2023-02-13
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 801, Maarten Koning en Elco Dreesman, directeur van het Z[uiderz]eemuseum (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Paniek 


Achteraf zie je

wat er is gebeurd en hoe --


voorspelbaar het was.


In hindsight you seeIm Nachhinein sieht
what happened, not surprising --man, was passiert ist und wie --
but predictable.vorhersagbar auch.

Gedicht H3724
Amsterdam, 2023-02-12
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 750, Maarten Koning en Ad Muller (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verleden 


Zoiets doe je niet

heimelijk maar tactisch, zo --


dat het niet opvalt.


You should not do itSo was tut man nicht
secretly, but unnoticed --heimlich, sondern taktisch, so --
just tactically.dass es nicht auff├Ąllt.

Gedicht S1672
Amsterdam, 2023-02-10
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 655, Maarten Koning en Bart Asjes (over Joop Schenk) - 1977

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 
Trefwoord: Macht: manipulatie 


Hij haalt er veel bij,

bladzijdes vol argumenten --


dus klopt er iets niet.


He brings in a lot,Die Argumente
pages full of arguments --sind viel zu viele, also --
so, something is wrong.irgendwas stimmt nicht.

Gedicht S1671
Amsterdam, 2023-02-10
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Qui s'excuse s'accuse (Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf)
Roman
Blz. 613, Maarten Koning en Bart Asjes (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


Wie over vroeger

schrijft, denkt na over zichzelf --


in termen van toen.


Writing about theDie Vergangenheit:
past, you reflect on yourself --in Begriffen von damals --
in terms of that time.sich selbst betrachten.

Gedicht H3715
Amsterdam, 2023-02-10
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 605, Maarten Koning en Ad Muller (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verleden 


Het verleden schuift

met ons mee, hoe het ooit was --


wordt een verbeelding.


The past moves alongDie Vergangenheit
with us, how it was becomes --verschiebt sich mit uns, was war --
imagination.wird zur Einbildung.

Gedicht S1670
Amsterdam, 2023-02-09
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 598, Maarten Koning (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verleden 


In de verhalen

over vroeger lees je hoe --


men toen terugkeek.


In stories aboutGeschichten ├╝ber
the past we read how people --fr├╝her erz├Ąhlen uns, wie --
looked back at the time.man zur├╝ckblickte.

Gedicht H3714
Amsterdam, 2022-12-09
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 598, Maarten Koning (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Kennis: wetenschap 
Trefwoord: Verleden 


De oude boeren

spelen hun jeugd na: armoe --


ziet er nu mooi uit.


The old farmers re-Die alten Bauern
enact their youth: poverty --spielen ihre Jugend nach:
really looks nice now.Armut sieht gut aus.

Gedicht S1669
Amsterdam, 2023-02-09
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 595,598 Maarten Koning (en boer Van der Harst) - 1977

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verleden 
Trefwoord: Armoede: zichtbaar 


Tot het lentebal

vormen de boerderijen --


een soort archipel.


Until the Spring BallBis zum Fr├╝hlingsball
the farms in the bog form an --bilden die Bauernh├Âfe --
archipelago.einen Archipel.

Gedicht H3713
Amsterdam, 2023-02-09
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Emmen (in het hoogveen), begin 20ste eeuw
Roman
Blz. 590-591, Maarten Koning (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leven: omgeving 


Vandaag ben ik eerst,

ik neem plaats in het midden --


van de lege kring.


I am first and takeIch bin der Erste
a seat in the middle of --und setze mich in die Mitte --
the empty circle.des leeren Kreises.

Gedicht H3712
Amsterdam, 2023-02-09
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 572, Maarten Koning (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Rust: ruimte 


Kortaf zegt hij wat

het beleid is: wie hier werkt --


wordt niet ontslagen.


The policy isDie Politik ist
quite simple: whoever works --einfach: wer hier arbeitet --
here will not be fired.wird nicht gefeuert.

Gedicht S1668
Amsterdam, 2023-02-09
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 547, Maarten Koning en Ad Muller (1977), ook blz. 839, Maarten Koning, Gert Wiggelaar and Ad Muller (1978)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 


Hoe ver reikt de macht

van een prater, die jou dwingt --


om te luisteren?


How much power doWie weit reicht die Macht
talkers have, who force people --eines Redners, der dich zwingt --
to listen to them?ihm zuzuh├Âren?

Gedicht S1667
Amsterdam, 2023-02-08
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 483, Maarten Koning en Frans Veen (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Aandacht: trekken 


Krijgt iemand die zwijgt

macht, zodat de anderen --


luisteraars hebben?


Do the silent gainGewinnt der Schweiger
power so that the others --Macht, damit die anderen --
can have listeners?Zuh├Ârer haben?

Gedicht S1666
Amsterdam, 2023-02-08
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 481, Maarten Koning en Ad Muller (1977)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Aandacht: trekken 


Hij doet zo zijn best,

dat hij niet doorheeft dat hij --


juist geen indruk maakt.


He is trying so hardEr gibt sich M├╝he
that he doesn't realise he --und merkt deshalb nicht, dass er --
makes no impression.keinen Eindruck macht.

Gedicht S1665
Amsterdam, 2023-02-08
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 439, Maarten Koning en Jaap Balk (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: vertoon 
Trefwoord: Ambitie 


Hij is onzeker

en heeft zijn tekst afgedrukt --


met fouten en al.


He is unsure, soEr ist unsicher
he has printed out his speech --und hat seinen Text gedruckt --
with errors and all.Fehler und alles.

Gedicht S1664
Amsterdam, 2023-02-08
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 439, Maarten Koning en Jaap Balk (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Onzekerheid 


De directeur zweeg,

je kunt hem niets nadragen --


dat hij gezegd heeft.


The director wasDer Direktor schwieg,
silent, he can't be blamed for --man kann ihm nichts vorwerfen --
anything he said.was er gesagt hat.

Gedicht S1663
Amsterdam, 2023-02-08
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 425, Maarten Koning bij Anton Beerta sprekend over Jaap Balk (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: uitoefening 


Na mijn expos├ę

wenst hij me sterkte alsof --


ik ernstig ziek ben.


After my reportNach meiner Deutung
he wishes me strength, as if --w├╝nschen sie mir viel Kraft, als --
I were very ill.w├Ąre ich schwer krank.

Gedicht S1662
Amsterdam, 2023-02-07
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 401, Maarten Koning en de leden van de Commissie Broodgeschiedenis (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Medeleven 
Trefwoord: Schijn 


Dat is ook zoiets

van vroeger, een eeuwige --


student als vermaak.


That's also somethingAuch das ist etwas
from the past, an eternal --von fr├╝her, ein ewiger --
student, just for fun.Sch├╝ler, nur zum Spa├č.

Gedicht H3711
Amsterdam, 2023-02-07
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 394, Maarten Koning, Huub Pastoors, Nico Goud en Koos Rentjes (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verleden 


Hij is verlamd, spreekt

nu zomaar een nieuwe taal:


Zjazel hevez zjuzj.


He is paralysedEr ist gel├Ąhmt, spricht
and speaks a new language now:jetzt eine neue Sprache:
Zjazzezjizj vizi.Zschall zizsch zschezschevvschizsch.

Gedicht H3710
Amsterdam, 2023-02-07
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Halfzijdige verlamming
Zjazel hevez zjuzj = Karel heeft het druk
Azzez avviz = Als het af is
Roman
Blz. 377, Maarten Koning en Anton Beerta (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Taal: afasie 


Er zijn nog plaatsen,

zoals steeds, op de stoelen --


naast de directeur.


There are still places,Es gibt noch Pl├Ątze,
as usual, in the seats --wie immer, auf den Sitzen --
next to the bosses.neben den Bossen.

Gedicht S1661
Amsterdam, 2023-02-07
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 322, Maarten Koning, Jaap Balk en collega's (1976), ook blz. 767 (1977) und 957 (1979)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 


Alweer een lege

portemonnee in de steeg --


uit het zicht gegooid.


Another emptyNoch eine leere
wallet in the alley, thrown --Brieftasche in der Gasse --
away, out of sight.praktisch au├čer Sicht.

Gedicht S1660
Amsterdam, 2023-02-06
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 293, Maarten Koning en de kapper (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Armoede: zichtbaar 


In mijn vakantie

even terug op het werk --


als een vreemdeling.


In my vacation,W├Ąhrend des Urlaubs
back at work for a moment --mal zur├╝ck bei der Arbeit --
like an outsider.fast wie ein Fremder.

Gedicht H3709
Amsterdam, 2023-02-06
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 274, Maarten Koning en Manda Kraai (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Vreemden: gast 
Trefwoord: Vakantie 


Ik ben mezelf niet,

ik moet me groot opblazen --


zo groot als mijn stoel.


I'm not myself, IIch bin nicht ich selbst,
have to blow myself up big --ich muss mich gro├č aufblasen --
as big as my chair.so gro├č wie mein Stuhl.

Gedicht S1659
Amsterdam, 2023-02-06
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 229, Maarten Koning (en Bart Asjes) na een afdelingsvergadering (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leiderschap 


Ik ben de dupe,

ik wil dat niet, ik wil dat --


een ander het denkt.


I am the victim,Ich zahle den Preis,
I don't want that, I just want --ich will das nicht, ich will nur --
it to look that way.dass es so aussieht.

Gedicht H3708
Amsterdam, 2023-02-06
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 217, Maarten Koning en Joop Schenk (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: imago 


Het is veel te druk,

ergerlijk, al die mensen --


maar de hond mag wel.


It's way too crowded,Es ist ├╝berf├╝llt,
annoying, all those people --nervig, all diese Leute --
But the dog is nice.Nur der Hund ist nett.

Gedicht S1658
Amsterdam, 2023-02-06
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 215, Maarten en Nicolien Koning (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Strand 


De golven klimmen

op elkaars rug, zo gehaast --


Ze vallen eraf.


The waves climb on eachDie Wellen klettern
other's backs, so hastily --einander auf den R├╝cken --
about to fall off.Fallen herunter.

Gedicht H3707
Amsterdam, 2023-02-06
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 215, Maarten en Nicolien Koning (1976)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Zee 


Vakantie, spijkers

sorteren en ontdekken --


hoe moeilijk dat is!


Vacation, sortingIm Urlaub N├Ągel
out nails and finding out how --sortieren und erkennen --
difficult it is!wie schwierig das ist!

Gedicht H3706
Amsterdam, 2023-02-05
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 184, Maarten Koning bij Anton Beerta (1975)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Vakantie 


Ik kan hem niet aan,

ik kan hem hoogstens doodslaan --


maar dat kan ik niet.


I can't handle him,Ich kann nicht mit ihm
only could beat him to death --umgehen, ihn nur t├Âten --
but I can't do that.und das kann ich nicht.

Gedicht S1657
Amsterdam, 2023-02-05
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 167, Maarten Koning en Henk Wigbold (1975)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Macht: onmacht 


Mensen verwijten

me mijn gewone gezicht:


Je moet rust nemen!


Some people blame meManch einer wirft mir
for my normal, daily face:mein normales Gesicht vor:
You should have a rest!Ruhe dich mal aus!

Gedicht S1656
Amsterdam, 2023-02-05
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
"Je ziet er slecht uit"
Roman
Blz. 131, Maarten Koning en Klaas de Ruiter (1975)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: lichaam 
Trefwoord: Gezondheid 


Als kind zwierf ik rond,

liep blootsvoets door de plassen --


wat ik nog steeds doe.


As a child I roamedAls Kind streunte ich
the grounds, barefoot through puddles --herum, barfu├č durch Pf├╝tzen --
and I still do that.Ich tu's immer noch.

Gedicht H3705
Amsterdam, 2023-02-05
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 130, Maarten Koning, Freek Matser en Lex van 't Schip (1975)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Kind: opgroeien 
Trefwoord: Leven: ontdekken 


Vakantie, veilig,

windvrij in de beschutting --


van mijn garage.


Vacation, it's safe,Ferien, sicher
windless in the covering --und windfrei in der Deckung --
of my own garage.meiner Garage.

Gedicht S1655
Amsterdam, 2023-02-05
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 123-124, Maarten Koning en Ad Muller (1975)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Vakantie 


Hij is begraven,

is er nu meer licht, de lucht --


is zoveel ruimer.


Father is buried,Er ist begraben,
there is more light now, the sky --es wird heller, der Himmel --
is so much wider.ist jetzt viel weiter.

Gedicht H3704
Amsterdam, 2023-02-04
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Roman
Blz. 45, Maarten Koning en Frans Veen (1975)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Dood: verlossing 


In de zitkamer

van het ziekenhuis valt hij --


uitgeput in slaap.


In the hospitalIn der Sitzecke
lounge he takes a seat and falls --des Hospitals f├Ąllt er vor --
asleep exhausted.Ersch├Âpfung in Schlaf.

Gedicht H3597
Amsterdam, 2022-12-03
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 810, Maarten, Klaas en Nicolien Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 


De ambtenaren

zijn boos op hun collega's:


zo bureaucratisch!


The civil servantsDie Beamten sind
are angry with their colleagues:ihren Kollegen b├Âse:
so bureaucratic!so b├╝rokratisch!

Gedicht S1592
Amsterdam, 2022-12-03
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 709, Maarten Koning, Mia van Idegem en collega's (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Orde: ordenen 


Zeg het liever nu,

dat scheelt een afrekening --


in je memoires.


Rather say it now,Sag es jetzt lieber,
it saves a reckoning when --das spart eine Abrechnung --
writing your memoirs.in den Memoiren.

Gedicht S1591
Amsterdam, 2022-12-03
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 692, Maarten Koning, Ad Muller en Bart Asjes (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Wraak 


Van iets onverwachts

schrik ik nooit, ik reageer --


gewoon te langzaam.


Unexpected thingsDie ├ťberraschung
never startle me, I just --erschreckt mich nicht, so langsam --
respond too slowly.reagiere ich.

Gedicht H3596
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 590, Maarten Koning, Ad Muller en Bart Asjes (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Aandacht: actualiteit 
Trefwoord: Langzaam 


Vader's koffertje:

hij opent het, sluit het weer --


uitgeput en triest.


Father's small suitcase:Vaters K├Âfferchen:
he opens it, closes it --er ├Âffnet es und schlie├čt es --
exhausted and sad.ersch├Âpft und traurig.

Gedicht S1589
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 561 en 566, Maarten, Klaas en Nicolien Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 


Vader zwalkt van links

naar rechts, hij lijkt te lopen --


op ronde voeten.


Father, now waddlingVater schwankt von links
from left to right, seems to walk --nach rechts, als ob er schreitet --
on spherical feet.auf runden F├╝├čen.

Gedicht S1588
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 564, Maarten, Nicolien en Klaas Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 


Een wetenschapper

vreest dat hij iets niet weet, vlucht --


daarom in een niche.


A scientist fearsEin Wissenschaftler
not knowing something, he flees --f├╝rchtet Unwissenheit, flieht --
into a safe niche.in eine Nische.

Gedicht H3595
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 551, Maarten Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Kennis: wetenschap 


Een afdelingshoofd

beschermt de medewerkers --


als een paraplu.


A department headAbteilungsleiter
should protect the employees --sch├╝tzen die Mitarbeiter --
like an umbrella.wie ein Regenschirm.

Gedicht H3594
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 538, Maarten Koning, Ad Muller en Bart Asjes (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leiderschap 
Trefwoord: Politiek^ 


Beschouw het kantoor

als een gekkenhuis, de rest --


is dan best normaal.


Think of the officeStell dich das B├╝ro
as a madhouse, then the rest --als Irrenhaus vor, der Rest --
is pretty normal.ist dann ganz normal.

Gedicht H3593
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 490, Maarten Koning en Manda Kraai (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Waarden en normen 


Links en rechts, alle

kiezers zijn helaas tegen --


welvaartsverlaging.


Left and right, votersLinks und rechts, alle
all are unfortunately --W├Ąhler sind leider gegen --
against welfare cuts.den Wohlstandsabbau.

Gedicht S1587
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 463, Maarten Koning en Klaas de Ruiter (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


Ik vind me zielig,

maar nog niet zielig genoeg --


om te glimlachen.


I feel pitiful,Ich f├╝hl mich kl├Ąglich,
but not pitiful enough --nur noch nicht kl├Ąglich genug --
to smile about it.darum zu l├Ącheln.

Gedicht H3592
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 418, Maarten Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 


Ze hebben gelijk,

maar mezelf veranderen --


doe ik niet zomaar.


Of course they are right,Sie haben schon recht,
but starting to change myself --nur mich selbst zu ├Ąndern, das --
isn't easy at all.ist gar nicht einfach.

Gedicht H3591
Amsterdam, 2022-12-02
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 417, Maarten en Nicolien Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: karakter 


Afwachtend kijkt hij

me aan vanuit de struiken --


van zijn grote baard.


He waits, just watchingAbwartend sieht er
me from the tangled bushes --mich aus den dichten B├╝schen --
of his reddish beard.seines Bartes an.

Gedicht H3589
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 151 en 381, Maarten Koning en Halbe Tromp (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: bescherming 


Ik aarzel om hem

iets te zeggen, zo intens --


vermoeid glimlacht hij.


I hesitate toIch z├Âgere, ihn
address him, so intensely --zu st├Âren, so intensiv --
wearily he smiles.m├╝de l├Ąchelt er.

Gedicht S1586
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 372, Maarten Koning en Freek Matser (1974)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leven: moeite 


Ik heb een afkeer

van vechten en van mensen --


Dat is mijn gevecht.


I've an aversionMeine Abneigung
to fighting and to people --gegen K├Ąmpfe und Menschen --
The fight of my life.ist mein Lebenskampf.

Gedicht S2096
Amsterdam, 2024-01-12
Martelaarschap: dagboeken 1965-1974 (Han Voskuil) - 2023
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 
Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 


Ik heb niet gestemd,

uit zelfbehoud, onwetend --


wie er zou winnen.


I chose not to vote,Ich hab nicht gew├Ąhlt,
out of self-preservation --aus Selbstschutz, unwissend, wer --
clueless who would win.gewinnen w├╝rde.

Gedicht H3588
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 317, Maarten Koning, Anton Beerta, Bart Asjes, Freek Matser en Ad Muller (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Voorzichtigheid 
Trefwoord: Politiek^ 


Ja, ontslag nemen,

niet wegrelativeren --


wat er gebeurd is!


I'll resign, I willSicher, k├╝ndigen,
no longer bear and downplay --nicht wegrelativieren --
what keeps happening!wie er sich benimmt!

Gedicht S1585
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 279, Maarten Koning (en Jaap Balk) (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Woede / Boosheid 


Ze zijn gewichtig,

mannen, nee, geen jongens meer --


in te herkennen.


They are ponderous,Er ist gewichtig,
real men, no, nothing boyish --ein Mann, nein, kein Junge mehr --
recognisable.in ihm erkennbar.

Gedicht S1584
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 272, Maarten Koning en Henriette Fagel (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Identiteit: zelfbeeld 


Ik ken vader goed,

hij is blij om mij te zien --


al verbergt hij dat.


I know father well,Ich kenne Vater,
he is happy to see me --er freut sich, mich zu sehen --
though he doesn't show it.zeigt das aber nicht.

Gedicht H3587
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 250, Maarten, Klaas en Nicolien Koning (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Ouders: vader(schap) 


Bezoekers krijgen

uitleg hoe te bedanken --


voor de ontvangst.


Visitors are briefedDen Besuchern wird
of how they should say thank you --erkl├Ąrt, wie man sich bedankt --
for the reception.f├╝r diesen Empfang.

Gedicht S1583
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 247, Maarten Koning en Bart Asjes (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Orde: ordenen 


Het is slechts kapot,

maar niemand heeft iets gezegd --


dat is het erge.


It is just broken,Es ist nur kaputt,
but no one said anything --aber niemand hat's gesagt --
that is the bad thing.das ist das schlimmste.

Gedicht S1582
Amsterdam, 2022-12-01
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 217, Maarten Koning (, Tjitske van den Akker en Joop Schenk) (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Schaamte 


Stortregen, de deur

openzetten, dan kijken --


we er zwijgend naar.


A downpour, openSchlagregen, die T├╝r
the door, then we all watch it --weit ├Âffnen, dann sehen wir --
not saying a word.es uns schweigend an.

Gedicht H3586
Amsterdam, 2022-11-29
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 154, Maarten Koning, Henk Wigbold, en collega's (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Regen / Regenboog 


Ze racen voorbij,

vinden het vanzelfsprekend --


dat ze nog leven.


They are racing pastSie rasen vorbei,
and they take it for granted --halten es f├╝r normal, noch --
that they're still alive.am Leben zu sein.

Gedicht S1581
Amsterdam, 2022-11-29
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 132, Maarten Koning en Bart Asjes (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Hoogmoed / Trots 


Kom eens op bezoek,

of blijf je liever wachten --


totdat ik ziek ben?


Come and visit us,Komm mal zu Besuch,
or do you prefer to wait --oder wartest du lieber --
until I am sick?bis ich sehr krank bin?

Gedicht S1580
Amsterdam, 2022-11-29
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 117, Maarten Koning en Bart Asjes (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Contact: mijden 


Ik zoek naar woorden

voor mijn onbehagen, ach --


wat is het toch vaag!


I'm looking for wordsGab es nur Worte
to understand my unease --f├╝r mein Unbehagen, ach --
Oh, it is so vague!wie vage es ist!

Gedicht H3585
Amsterdam, 2022-11-28
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 112, Maarten Koning (en Sien de Nooijer-Flipse) (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Gevoelens 


Een draad loswrikken

zonder geschikt gereedschap --


kost je wel wat bloed.


Prying loose a wireDen Draht losr├╝tteln
without appropriate tools --ohne richtiges Werkzeug --
will cost you some blood.wird dich Blut kosten.

Gedicht H3584
Amsterdam, 2022-11-28
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 104, Maarten Koning en Mia van Idegem (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Techniek 


Na haar verwijten

keren de straatgeluiden --


maar langzaam terug.


After her reproach,Nach den Vorw├╝rfen
the street noise only slowly --kehrt der Stra├čenverkehrsl├Ąrm --
returns to his mind.nur langsam zur├╝ck.

Gedicht H3583
Amsterdam, 2022-11-28
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 93, Maarten Koning en Sien de Nooijer-Flipse (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Evenwicht: psychisch 


Een geluid wekt me,

ik luister, een inbreker --


zal nu wel bang zijn.


A sound woke me up,Ein Ger├Ąusch weckt mich,
I'm listening, a burglar --ich h├Âre, ein Einbrecher --
must be scared, I guess.muss jetzt Angst haben.

Gedicht H3582
Amsterdam, 2022-11-28
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 84, Maarten Koning (en Nicolien) (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Gevaar 


Heb ik een hekel

aan mijn werk? Nee, niet genoeg --


om niets te gaan doen.


Do I hate my job?Hasse ich meine
No, no, not enough to quit and --Arbeit? Nein, nein, nicht genug --
start doing nothing.um nichts mehr zu tun.

Gedicht S1579
Amsterdam, 2022-11-28
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 81, Maarten en Klaas Koning (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Economie 


De hond rent binnen,

glijdt uit over de vloer, en --


snuffelt aan mijn stoel.


The dog runs in, slipsDer Hund rennt herein,
on the linoleum floor --rutscht auf dem Boden aus, und --
and sniffs at my chair.schn├╝ffelt an dem Stuhl.

Gedicht H3581
Amsterdam, 2022-11-28
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 74, Maarten Koning, Ad Muller, Mia van Idegem en haar hond Joris (1973)

Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Leven: lust (enthousiasme) 


Mijn opvangkraai vliegt

met me mee naar school, en daar --


vindt ze een partner.


My adopted crowMeine Kr├Ąhe fliegt
flies along with me to school --mit mir zur Schule, und dort --
and finds a mate there.trifft sie ein Partner.

Gedicht H1700
Amsterdam, 2017-06-18
Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Kameraadschap 


Ik durf niet, laat het

maar over aan het toeval --


en dat blijft steeds uit.


I do not dare yet,Ich wage es nicht,
I wait and leave it to chance --├╝berlasse es dem Zufall --
which does not arise.der immer ausbleibt.

Gedicht H1732
Amsterdam, 2017-07-02
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Toeval 


Ik ben een doener,

geen prater, ik kies ervoor --


om af te wachten.


I am a doer,Ich bin ein Macher,
not a talker, and I choose --kein Schw├Ątzer, ich ziehe vor --
to play wait and see.um ab zu warten.

Gedicht S0506
Amsterdam, 2017-07-02
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 


Je beledigt me

als je voor me wilt vechten --


Alsof ik zwak ben!


It is an insultDu beleidigst mich,
if you want to fight for me --wenn du f├╝r mich k├Ąmpfen willst --
As if I am weak!Als w├Ąre ich schwach!

Gedicht S0505
Amsterdam, 2017-07-02
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Gelijkheid: bevechten 


Door haar vrolijkheid

ontbloot vallen laag voor laag --


mijn gevoelens vrij.


Uncovered by herMeine Gef├╝hle
joy, layer after layer --fallen v├Âllig frei, entbl├Â├čt --
my feelings fall free.von ihrem Frohsinn.

Gedicht H1731
Amsterdam, 2017-07-02
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Gevoelens 


Op het treinstation

zijn mensen zo verschillend --


op weg naar een bed.


At the train station,Leute am Bahnhof,
people are in many ways --unterschiedlich auf dem Weg --
heading for a bed.zu dem einen Bett.

Gedicht H1730
Amsterdam, 2017-07-02
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Onderweg 


Nu ik afscheid neem,

staat mijn leven op het spel --


zo verliefd ben ik!


My life is at stakeMit diesem Abschied
now that I'm saying goodbye --steht mein Leben auf dem Spiel --
I am so in love!so verliebt bin ich!

Gedicht H1728
Amsterdam, 2017-07-01
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verliefd:  


Ik wil bij hem zijn,

hij is lief, maar hij aarzelt --


doet vlug de deur dicht.


I want to see him,Ich m├Âchte bleiben,
he is sweet, but he wavers --er ist s├╝├č, aber z├Âgert --
quickly shuts the door.und schlie├čt schnell die T├╝r.

Gedicht S0504
Amsterdam, 2017-07-01
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verliefd:  


Als jij mij omhelst,

kan ik niets anders meer doen --


dan jou omhelzen.


When you embrace meWenn du mich umarmst,
I can't do anything else --kann ich nichts anderes tun --
only embrace you.als dich umarmen.

Gedicht H1727
Amsterdam, 2017-07-01
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Liefde: overgave 


Een driehoeksliefde

kun je best uitproberen --


in een fantasie.


A triangle loveEin Liebesdreieck
can certainly be tried out --kann man gut ausprobieren:
in a fantasy.fantasiere es!

Gedicht H1729
Amsterdam, 2017-07-02
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Fantasie: 


Willen wat je doet,

doen wat je wilt: ik denk na --


Dat is wat ik wil.


To want what you do,Wollen was man tut,
to do what you want: I think --tun was man will: ich denke --
That's the life I want.Das ist was ich will.

Gedicht H1725
Amsterdam, 2017-07-01
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Nadenken (helder) 


Ik moet alleen zijn

om te kunnen nadenken --


over wat ik voel.


I must be aloneNur alleine kann
to be able to ponder --ich dar├╝ber nachdenken --
what I am feeling.wie ich mich f├╝hle.

Gedicht S0500
Amsterdam, 2017-06-30
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Gevoelens 


Ik durf nauwelijks

iets te doen, bang van mezelf --


de dupe te zijn.


I hardly dare toIch wage es nicht
do something, afraid to be --etwas zu tun, aus Angst, selbst --
a dupe of myself.den Preis zu zahlen.

Gedicht S0499
Amsterdam, 2017-06-30
Binnen de huid (Han Voskuil) - 2009
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 


Verliefd op de nacht,

verliefd op de regenval --


verliefd zijn is fijn.


In love with the night,Verliebt in die Nacht,
in love with the falling rain --verliebt in den Regenfall --
in love, that's lovely.Verliebtheit ist sch├Ân.

Gedicht H1709
Amsterdam, 2017-06-24
Bij nader inzien (Han Voskuil) - 1963
Roman
Bundel: Het gaat wel 
Trefwoord: Verliefd:  

Zywa
Eerbetuigingen
Voskuil, Han
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld ┬ę Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F