Volgorde: recentste eerst
 
 

Het is net als toen,

alsof ik gevallen ben --


tussen twee tijden.


It is just like then,Es ist wie damals,
as if I have tumbled down --als wäre ich gefallen --
in between two times.zwischen zwei Zeiten.

Gedicht H3982
Amsterdam, 2023-07-27
Het gat in de tijd (Jeanette Winterson) (2015)
Roman "The Gap of Time" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "WATERIGE STER"
Bundel: Innerst [1] 
Trefwoord: Identiteit: ervaringen 
Trefwoord: Tijd: levenstijd 


Ik weet dat ik leef,

vandaag, maar mijn verleden --


overschaduwt mij.


I know I'm alive,Ich lebe, heute,
in the present, but the past --nur, meine Vergangenheit --
overshadows me.√ľberschattet mich.

Gedicht H3981
Amsterdam, 2023-07-27
Het gat in de tijd (Jeanette Winterson) (2015)
Roman "The Gap of Time" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "WATERIGE STER"
Bundel: Zelf mijn museum 
Trefwoord: Identiteit: ervaringen 


Avonds kiert de dag, 's,

de schemering is een poort --


voor de stervenden.


At twilight, there isAbenddämmerung
a crack in the day, a gate --ist ein Riss im Tag, ein Tor --
for dying people.f√ľr die Sterbenden.

Gedicht H4069
Amsterdam, 2023-08-22
De Schemerpoort (Jeanette Winterson) (2012)
Roman "the daylight gate" ("Sinaasappels en demonen"), Lancaster AD 1612
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Loslaten 


Ik blijf maar turen

naar de Misschien-Eilanden --


Waar ga ik leven?


I keep staring atIch starre immer
the many Maybe Islands --hin auf die Vielleicht-Inseln --
Will I live somewhere?Werde ich leben?

Gedicht S1833
Amsterdam, 2023-07-28
De stenen goden (Jeanette Winterson) (2007)
Roman "The Stone Gods", hoofdstuk "DE BLAUWE PLANEET"
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Passiviteit: angst 


Mijn verhaal en ik

maken deel uit van elkaar --


Onlosmakelijk.


My story and meMeine Geschichte
are an interwoven whole --und ich: untrennbar inein-
Inextricably.ander verwoben.

Gedicht H4006
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "VERLAAT DOCUMENT"
Bundel: SchrijfWijzer 
Trefwoord: Verhalen: ervaring 


Een deur gaat open,

ergens in een blinde muur --


Een deur van liefde.


A door may open,Eine T√ľr √∂ffnet
in any blind wall, it will --sich, in einem Blindmauer --
be a door of love.Die T√ľr der Liebe.

Gedicht H4005
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "KIEZER"
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Toeval 


Het Beloofde Land

bestaat, het staat op de kaart --


van mijn eigen hart.


The Promised Land doesDas Gelobte Land
exist, it is on the map --ist echt, ist auf der Karte --
of my beating heart.In meinem Herzen.

Gedicht S1841
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "TOON BALLONNEN"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Illusies: wens 


Ik was hier eerder,

in dit bed, deze kamer --


zonder een uitzicht.


I've been here before,Ich war schon mal hier,
in this bed, and in this love --im Bett, in diesem Liebes-
room without a view.Raum ohne Aussicht.

Gedicht S1840
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "HULP"
Bundel: Binnen de muren 
Trefwoord: Afscheid: uitstel 


Kan liefde mijn hart

helen, dat bij jou wil zijn --


en toch ook bij haar?


Can love heal my heart,Kann Liebe mein Herz
wanting to be here with you --heilen, das bei dir und auch --
and longing for her?bei ihr sein möchte?

Gedicht S1839
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "HULP"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: eenheid 
Trefwoord: Liefde: trouw / ontrouw 


Mijn liefste, ik wil

jou niet veroveren, maar --


opgaan in jouw vuur.


Darling, I don't wantIch werde dich nicht
to conquer you, but to be --erobern, nur aufgehen --
absorbed in your fire.in deinem Feuer.

Gedicht H4004
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "HULP"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: overgave 


Met jou in dit bed

ben ik bedroefd gelukkig --


Je bent er, je gaat.


With you in this bedMit dir hier im Bett
I'm happy in a sad way --bin ich gl√ľcklich und traurig --
You're there, you're leaving.Du bist da, du gehst.

Gedicht H4003
Amsterdam, 2023-07-31
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "HULP"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Geluk: vluchtig 


Ik pook in de as

van de olijfpitten en --


ik ruik mijn heimwee.


I rake the ashesEr harkt die Asche
of the olive stones and I --der Olivenkerne und --
smell my homesickness.er riecht sein Heimweh.

Gedicht H4001
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "spitalfields"
Bundel: Inneringen 
Trefwoord: Thuis: herkomst / heimwee 


Vraag zomaar iemand

om een verhaal en je krijgt --


heel zijn levensloop.


Just ask anyoneGefragt nach einer
for a story and you'll get --Geschichte, geben Menschen --
their complete life course.ihren Lebenslauf.

Gedicht H4000
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "spitalfields"
Bundel: Specialiteiten 
Trefwoord: Leven: verhaal / momenten 


Op de hoge berg

bestaat geen tijd, horloges --


tikken nutteloos.


On the high mountain,Auf dem hohen Berg
there is no time, the watches --ist keine Zeit, die Uhren --
tick on uselessly.ticken ohne Zweck.

Gedicht H3999
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUWS"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Tijd: eeuwigheid 


Wanneer word ik jong?

vroeg ik na mama's verhaal --


van haar kindertijd.


When will I be young?Wann werde ich jung?
I asked after mum’s story --fragte ich mich nach Mamas --
of her girlhood years.Kindheitsgeschichte.

Gedicht H3998
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Nieuwsgierigheid: fantasie 


Samen plukken we

handenvol, overal goud --


boterbloemengoud.


Together we pickGemeinsam pfl√ľcken
handfuls, there's gold everywhere --wir Handvoll, √ľberall Gold --
the buttercup gold.Butterblumengold.

Gedicht H3997
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Fantasie: dromen 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 


Er belt iemand aan

met zijn bel, niet de mijne --


dus laat ik hem staan.


At my door, someoneJemand klingelt mit
rings a handbell, it's not mine --seiner Glocke, nicht meiner --
so I leave him there.Ich lass ihn stehen.

Gedicht S1838
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Contact: geslotenheid 


Met mijn bel bel ik

aan de deur, ik ben welkom --


dwant het is míjn bel.


I ring the door withIch klingel meine
my handbell and I'm welcome --Glocke und bin willkommen --
because it's m√Ĺ bell.weil es m√©ine ist.

Gedicht H3996
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"
Bundel: Dringer 
Trefwoord: Samen: sociaal 


Mama verklaart me

de wereld: een stinkende --


hoop afval en schroot.


She explains the worldMama erklärt mir
to me, it is a stinking --die Welt: einen stinkenden --
pile of waste and scrap.Haufen M√ľll und Schrott.

Gedicht H3995
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
'Kosmische vuilnisbak'
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"

Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Waarneming: kritisch 


Het doorboorde hart

op de zwarte pot lokt me --


nodigt mijn hand uit.


The heart and daggerDas durchbohrte Herz
on the dark jar lure me, ask --auf dem dunklen Glas lockt mich --
me to pick it up.lädt meine Hand ein.

Gedicht H3994
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Nieuwsgierigheid 


In de schrootwerkplaats

bouw ik monstervoertuigen --


Echte Frankensteins.


In the scrap workshopIn der Schrottwerkstatt
I build monster vehicles --bau ich Monsterfahrzeuge --
Modern Frankensteins.Echte Frankensteins.

Gedicht H3993
Amsterdam, 2023-07-30
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "LEEG PRULLENMAND"
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Cultuur: hergebruik 


Een valse start is

niet erg, maar verschrikkelijk --


is een vals einde.


False starts are not bad,Fehlstarts sind nicht schlimm,
but awfully terrible --aber wirklich entsetzlich --
is a false ending.ist ein Fehlende.

Gedicht S1837
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "UITZICHT"
Bundel: Voorbij 
Trefwoord: Leven: loop (einde) 


Jij ligt te slapen,

en ik besef, er is niets --


niets belangrijkers.


You're asleep, I know,Du schläfst im Dunkeln,
nothing does matter, nothing --und mir ist klar, es gibt nichts --
is more important.nichts Wichtigeres.

Gedicht H3992
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "UITZICHT"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Veiligheid: geborgenheid 
Trefwoord: Geluk: ontspanning 


Een kus, naakt sta ik

voor jou, ik ben mezelf niet --


maar jouw minnares.


A kiss, naked IEin Kuss, ich bin nackt,
stand before you, I'm not me --ich bin nicht ich selbst, sondern --
I am your lover.deine Geliebte.

Gedicht H3991
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "ZOEK"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: overgave 


Ik lees verhalen,

reiskaarten van de wereld --


kaarten van levens.


People read stories,Lese Geschichten,
the travel maps of the world --die Reisekarten der Welt --
travel maps of lives.Karten des Lebens.

Gedicht H3990
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: SchrijfWijzer 
Trefwoord: Verhalen: ervaring 


Ik bereid me voor:

ik vecht alsmaar met mezelf --


om scherp te blijven.


I prepare myself:Ich bereite mich
I keep fighting with myself --vor, kämpfe mit mir selbst, um --
to stay on my toes.auf Zack zu bleiben.

Gedicht H3989
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Zorgzaamheid: vooruitdenken 


Lichaam en verstand

sluiten compromissen, maar --


het hart kan dat niet.


Body and mind areNur Körper und Geist
capable of compromise --schließen Kompromisse, nein --
but the heart is not.das Herz kann das nicht.

Gedicht H3988
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: Geweten 
Trefwoord: Harmonie: psycho-soma 


Benauwde liefde,

na huwelijksjaren lang --


uit elkaar groeien.


Such oppressive love,Stickige Liebe,
after years of marriage --nach Ehejahren des Aus-
of growing apart.einanderwachsens.

Gedicht H3987
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 
Trefwoord: Liefde: loop 


Ik houd van open

structuren, geen ouderdom --


die steeds meer afsluit.


I prefer openIch mag offene
structures, not old age, closing --Strukturen, kein Alter, das --
up more and more things.immer mehr verschließt.

Gedicht H3986
Amsterdam, 2023-07-29
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ruimte 


Vreemden zijn veilig,

aan hen kan ik openlijk --


alles vertellen.


Strangers are safer,Fremde sind sicher,
to them I can openly --nur ihnen kann ich offen --
tell all my worries.alles erzählen.

Gedicht H3985
Amsterdam, 2023-07-28
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: Ongezien 
Trefwoord: Vreemden: kansen 
Trefwoord: Openheid 


Is het leven zo:

een roomtaart met fopkaarsjes --


staafjes dynamiet?


Will life be like that:Ist das Leben so:
a cream cake with trick candles --eine Sahnetorte mit --
filled with dynamite?Dynamitkerzen?

Gedicht S1836
Amsterdam, 2023-07-28
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Leven: gevaar 
Trefwoord: Gevaar 


Iedereen barbaar,

iemand die alles vernielt --


wat hij niet begrijpt.


We're barbarians:Jeder ein Barbar:
people who destroy what they --jemand, der alles zerstört --
do not understand.was er nicht versteht.

Gedicht S1835
Amsterdam, 2023-07-28
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "OPEN HARDE SCHIJF"
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld: vernietiging 


Soms ben je beschaafd,

verfijnd en kieskeurig, soms --


ben je een barbaar.


Sometimes civilised,Mal zivilisiert,
refined and choosy, sometimes --gewählt und wählerisch, mal --
a barbarian.barbarisch... bist du.

Gedicht S1834
Amsterdam, 2023-07-28
Het Powerboek (Jeanette Winterson) (2000)
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "OPEN HARDE SCHIJF"
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Zorgzaamheid: naasten / milieu 


Niet ieder donker

plekje met demonen wenst --


verlicht te worden.


Not all dark placesNicht jede dunkle
with demons and old shadows --Stelle mit Dämonen will --
are longing for light.beleuchtet werden.

Gedicht H3980
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Ruth"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Psyche 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 


Priesters herhalen

oude woorden, profeten --


worden niet verstaan.


Priests keep repeatingPriester erhallen
familiar old words, prophets --alte Worte, Propheten --
are not understood.werden nicht kapiert.

Gedicht H3979
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Ruth"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Nieuw: vernieuwing 


Och, met mijn toekomst

erbij ben ik nu al oud --


En jong tegelijk.


Well, with my futureEinschließlich meiner
included, I am old, and --Zukunft bin ich nun schon alt --
young at the same time.Und gleichzeitig jung.

Gedicht H3978
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Ruth"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Tijd: levenstijd 


Een tovenaar staat

jaren in een krijtcirkel --


voor hij zonder kan.


Wizards stand for yearsEin Zauberer steht
in a chalk circle until --lange im Kreidekreis, bis --
they can do without.er den nicht mehr braucht.

Gedicht H3977
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Ruth"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Meesterschap 


Het magische zwaard

laat zich niet lostrekken door --


aandacht voor de steen.


The magic sword can'tDas magische Schwert
be pulled free by focusing --wird nicht losgerissen durch --
on the mossy stone.Fokus auf den Stein.

Gedicht S1830
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Excalibur
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Richteren"

Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Aandacht: focus 


Muren beschermen

je en ze sluiten je op --


tot ze instorten.


Walls can both protectMauern sch√ľtzen dich
and confine you, lock you in --und sie sperren dich auch ein --
until they collapse.bis sie einst√ľrzen.

Gedicht H3976
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Jericho
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Jozua"

Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Veiligheid: bescherming 


Het verleden is

een touw, verknoopt tot bal, speel --


ermee als een kat.


The past is a rope,Die Vergangenheit
a tangled ball of knots, play --ist ein Seil, verknotet, spiel --
with it, like a cat.wie eine Katze.

Gedicht H3975
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstukken "Deuteronomium" en "Ruth"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Verleden: raadsel 


De predikant heeft

een grote verbandtrommel --


Hij kent de duivel.


The minister hasDer Erste-Hilfe-
a large first-aid kit with him --Kasten des Pfarrers ist groß --
He knows the devil.Er kennt den Teufel.

Gedicht H3974
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Numeri"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Engel / Duivel 


Je moet met me mee,

ik wil niet in mijn eentje --


door de regen gaan.


You must come with me,Du musst mitkommen,
I don't want to beat my way --ich möchte nicht alleine --
through the rain alone.dem Regen trotzen.

Gedicht H3973
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Numeri"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Hulp 


Alles is Gewicht

en Tegenwicht: het Lot en --


het Rad van Fortuin.


Everything is WeightAlles ist Gewicht
and Counter-weight: it's Fate and --und Gegengewicht: Schicksal --
the Wheel of Fortune.neben dem Gl√ľcksrad.

Gedicht H3972
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Leviticus"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Evenwicht: hervinden 
Trefwoord: Lot / Noodlot 


Vreemde geluiden

klinken er bij de buren --


Plegen ze ontucht?


Listen, what are thoseEs gibt seltsame
strange noises from the neighbours?Geräusche von den Nachbarn --
Is it lechery?Treiben sie Unzucht?

Gedicht S1829
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Leviticus"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Seks: vrijen 


De Hel is het ergst!

Dat moet je weten, anders --


kom je er terecht.


Hell is terrible!Die Hölle ist schlimm!
One who does not know that will --Das musst du ja wissen, sonst --
surely end up there.wirst du dort landen.

Gedicht H3971
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Exodus"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Hemel / Hel 


Mama zingt zo mooi

in de kerk, ze heet dan ook --


Jezus' Nachtegaal


People like to hearIn der Kirche singt
mama sing in church, she is --Mama, so schön, sie ist die --
Jesus' NightingaleNachtigall Jesu

Gedicht H3970
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Exodus"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Muziek: lied 


De dobbelstenen

zijn heilig, lang geleden --


in Mekka gekocht.


The dice are sacred,Klar sind die W√ľrfel
they were bought quite long ago --heilig, vor sehr langer Zeit --
in holy Mecca.in Mekka gekauft.

Gedicht S1828
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Exodus"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
Trefwoord: Saudi Arabia% 
Trefwoord: Handel 


Mama weet heel veel

van heiligen, de experts --


in lust en zonde.


Mama knows a lotMama lehrt mich, dass
about the saints, the experts --Heilige Experten sind --
in lewdness and sin.f√ľr Lust und S√ľnde.

Gedicht H3969
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Genesis"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Verstand: kritisch 


Mama let op mij,

of er soms tekenen zijn --


van Satan in mij.


Mama watches me,Mama observiert
whether there are any signs --mich, ob es Anzeichen gibt --
of Satan in me.von Satan in mir.

Gedicht S1827
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Genesis"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 


Satan en seks, in

al hun gedaanten, en slakken:


vijanden genoeg!


Satan and sex, inSatan und Sex, in
all appearances, and slugs:vielen Formen, und Schnecken:
enemies enough!ja, Feinde genug!

Gedicht S1826
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) (1985)
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Genesis"
Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Trefwoord: Engel / Duivel 

Zywa
  Eerbetuiging aan:   
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
Woord zoeken (bij opengeklapte titels):  CTRL-F
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto