Eerbetuiging aan:  Xue, Juane


Onder de tafel loopt niemand
met reuzenschoenen in de weg
mijn wereld kan er bestaan –
tot aan het avondeten

de huizen, wegen en bouwprojecten
met al de gedachten van de mensen
die ik lezen en beantwoorden kan –
met nieuwe plannen

's Zomers staan er tafels in de tuin
met klemmen op de lange lakens
die wiegen in het licht van de wind –
mijn tent na het eten

die eerst klein en donker was
vol benen van de volwassenen
maar vrolijk van hun stemmen –
mijn andere wereld

Ik streel er het droge gras
baan paden voor de mieren
en adem de vreemde lucht –
van rozen en zweet
Amsterdam, 2020-04-24
Verlaten tafels – 2020
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Realisme 
Opdracht: Maria Godschalk 


Under the table, no one
gets in the way with giant shoes
my world can exist there –
until dinner

the houses, roads and construction projects
with all the thoughts of the people
I can read and answer –
with new plans

In the summer there are tables in the garden
with clips on the long cloths
swaying in the light of the wind –
my tent after dinner

which was small and dark at first
full of adults' legs
but cheerful with their voices –
my other world

I stroke the dry grass
clear ways for the ants
and breathe the strange air –
of roses and sweat
Amsterdam, 2020-04-25
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 


Unter den Tisch geht niemand
mit riesigen Schuhen im Weg
meine Welt kann existieren –
bis zum Abendessen

die Häuser, Straßen und Bauprojekte
mit all den Gedanken der Menschen
die ich lesen und beantworten kann –
mit neuen Plänen

Im Sommer gibt es im Garten Tische
mit Klammern an den langen Tüchern
die im Licht des Windes schwanken –
mein Zelt nach dem Essen

das zuerst klein und dunkel war
voller Beine der Erwachsenen
aber fröhlich mit ihren Stimmen –
meine andere Welt

Ich streichle das trockene Gras
bahne Wege für die Ameisen
und atme die seltsame Luft –
von Rosen und Schweiß
Amsterdam, 2020-04-25
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater