Zywa Meebewegen

Ik weet nog goed, we zaten op het strand
met vrienden, raakten blozend licht verbrand
mijn zusje hield een waaier in haar hand

Ze keek steeds naar de baby op haar schoot
had voor zijn voeding half haar borst ontbloot
een knipoog maakte mij tot deelgenoot

Ze zei me: trouw is ieders vrije keus

Ik vatte dat maar op op mijn manier
haar uitspraak is voor mij een souvenir
dat ware liefde meer is dan plezier

Mijn blik vroeg snel haar man om commentaar
ervaring had ik niet, gelukkig maar
ik wilde heel graag weten: is dat waar?

Is trouw echt altijd ieders vrije keus?

Er renden jonge honden en ik zag
kastelen bouwen op die mooie dag
een rode zwembroek wapperde als vlag

Terwijl ik nadacht over wat zij zei
wat trouw betekende voor mij
wanneer is liefde volgens mij voorbij

als trouw een optie is, een vrije keus?

Ik zag relaties als een veilig avontuur
van samen zoeken naar een soort structuur
van meebewegen met de ander, samen aan het stuur

maar elke kus van liefde tot in eeuwigheid
gaat graag op reis, wil vliegen en verleidt
gemakkelijk een ander na een tijd –

haar trouw is altijd weer een vrije keus

Gedicht 102
Amsterdam, 2008-04-26

Liefde is maar een schuttingwoord (Bob Dylan) - 1967
Lied "Love is just a four-letter word", gezongen door Joan Baez op het album "Any day now" uit 1968

Bundel: Grote Stroom 
Trefwoord: Trouw 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 
Componist: Dylan, Bob 

Zywa Moving along

With flushes of a springtime burn we sat
together on the beach, and I remember that
my little sister wore a fancy hat

Her breast stripped half, for feeding, she
intensely watched the baby on her knee
and with a wink she shared her love with me

She said: being faithful is a free choice

Was this some kind of spoiler
telling love is less than pleasure?
I hardly could believe her

and quickly looked at her husband for a clue
but having no experience, a good thing too
I did not dare to ask: is it true?

Is being faithful really always a free choice?

I saw the puppies run around and play
thick castlewalls, been built and washed away
red briefs, a flapping flag on top of the day

I lay and thought about what she
had said, and asked myself when would it be
the end of love, inevitably

if being faithful is an option, a free choice

I saw relationships as a safe adventure
of looking for a sort of structure
of moving along and steering together

but each kiss of love to all eternity
sets out to travel, wants to fly and easily
seduces someone else, occasionally –

ever again, being faithful is her free choice

Poem 103
Amsterdam, 2008-05-04

Love is just a four-letter word (Bob Dylan) (1967)
Song, sung by Joan Baez on the 1968 album "Any Day Now"
Collection: Great Flow 
Keyword: Troth 
Tribute to: Dylan, Bob 
Tribute to: Baez, Joan 
Composer: Dylan, Bob 

Gedicht 3572
Amsterdam, 2021-03-26

Liebe ist nur ein Schimpfwort (Bob Dylan) (1967)
Lied "Love is just a four-letter word", von Joan Baez gesungen auf dem 1968 Album "Any Day Now"
Band: Großer Strom 
Stichwort: Treue 
Ehrerweisung an: Dylan, Bob 
Ehrerweisung an: Baez, Joan 
Komponist: Dylan, Bob 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto