Zywa Langs de zee

Banden zoeven, ruggen zijn gebogen
wolken woorden waaien mee:
er rijden fietsers langs de zee

Ze trappen en praten maar ruiken niet
wat ik ruik, kijken niet zoals ik kijk

Ze zweten parfumluchtjes
doen in monologen
hun wissewasjes over

Ze voelen zich belangrijk

Gedicht 111
Hollands Duin, ten zuiden van Katwijk, 2008-07-26

Bundel: De trek 
Trefwoord: Mensen:  

Zywa Skirting along the sea

Tires hum, backs are bowed
clouds of words drift along:
cyclists skirt along the sea

They pedal and talk but don't smell
what I smell, don't look the way I look

They sweat out fragrances
make in monologues
their fiddle-faddle over again

They feel important

Poem 112
Amsterdam, 2008-07-26

Collection: Migration 
Keyword: People:  

Gedicht 3570
Amsterdam, 2021-03-26

Band: Ziehen 
Stichwort: Menschen:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto