Zywa Ik dacht meer wij

Wat ik doe en hoe
     ik leef en denk en waar naartoe

Nog steeds lucht ademen
     uit jouw mond en denken
     meer wij dan mij te zijn

Vragen die ik had heb jij onverwacht
     gesteld waardoor ik dacht
     meer wij dan mij te zijn

Jouw ogen vroegen me
     zonder schild of scherm van schijn
     te voelen wie wij zijn, aan zee

fluisterde je ik zie mijzelf in jou
     en ik dacht meer wij dan mij te zijn
     wie wij ook was

Gedicht 135
Trein Doetinchem-Nijmegen-Amsterdam, 2009-08-10

Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Identiteit:  

Zywa Thought to be

What I do and how
     I live and think and whereto

Still breathing air
     from your mouth and thinking
     to be rather we than me

Questions I had, you unexpectedly
     asked, so I thought
     to be rather we than me

Your eyes asked me
     without any shield or fence of appearances
     to feel who we are, by the sea

you whispered I see myself in you
     and I thought to be rather we than me
     whoever we might be

Poem 136
Train Doetinchem-Nijmegen-Amsterdam, 2009-08-10

Collection: I am 
Keyword: Identity:  

Gedicht 3564
Amsterdam, 2021-03-25

Band: Ich bin 
Stichwort: Identitaet:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto