Zywa Ammaal nie

Ik ben een open boek, zin voor zin
een leven lang, maar wie leest er in?
Ik heb een man of had er een
ik weet het niet, maar hij verdween

Ik ben toch goed voor hem geweest
van alles mis ik hem het meest
Welke schat kwam er op zijn pad
zo verblindend dat hij mij vergat?

Het is hier leeg, had ik maar iemand
vrijers die dingen naar mijn hand
de winnaar krijgt behalve mij
dit huis en het personeel erbij

     De zusters zorgen goed
     als je hun zin maar doet
     en van je ras ras ras
     rijdt de koning door de plas

     twee emmertjes pompen
     de meisjes op de klompen
     en van je voort voort voort
     rijdt de koning door de poort

     en van je vlerk vlerk vlerk
     rijdt de koning door de kerk
     van je een twee drie
     ik weet het ammaal nie

Gedicht 167
Amsterdam, 2011-03-12

In herinnering aan Riet O op het eind van haar leven
Bundel: Webhof 
Trefwoord: Dementie 
Opgedragen aan: Riet O 

Zywa Don't know anymore

I'm an open book, sentence by sentence
lifelong, but who is reading it?
I have a husband or had one
I don't know, but he disappeared

I've been good to him
after all, I miss him most of all
what treasure came in his way
so dazzling that he forgot me?

It's empty here, if only I had someone
suitors aspiring to my hand
the winner gets except me
this house and the staff with it

     The sisters take good care
     as long as you play solitaire
     and rud rud ruddle
     rides the king through the puddle

     walking the dogs
     the girls on clogs
     and straight straight straight
     rides the king through the gate

     and lurch lurch lurch
     rides the king through the church
     now one two three
     I don't know anymore

Poem 1191
Amsterdam, 2017-03-11

In memory of Riet O at the end of her life
Collection: Webgarden 
Keyword: Dementia 
Dedicated to: Riet O 

Zywa Ebenich

Ich bin ein offenes Buch, Satz für Satz
ein Leben lang, aber wer liest es?
Ich habe einen Mann, oder hatte ich einen?
Ich weiß nicht, er ist nicht mehr da

Ich war doch gut zu ihm
und vermisse ihn am meisten
Welcher Schatz kam ihm in den Weg
so blendend, dass er mich vergessen hat?

Es ist leer hier, hätte ich nur jemanden
Freier, die sich um mich bewerben
der Gewinner bekommt außer mir
dieses Haus und das Personal dazu

     Solange ich gehorsam bin
     is jede Schwestern eine Freundin
     und mit dem Mütz Mütz Mütze
     fährt der König durch die Pfütze

     zwei Eimerchen pumpen
     die Mädchen tragen Lumpen
     und volles Rohr Rohr Rohr
     fährt der König durch das Tor

     in meinem Traum Traum Traum
     fährt der König durch den Raum
     doch um ich mich dich
     weiß ich ebenich

Gedicht 2791
Amsterdam, 2020-03-16

In Erinnerung an Riet O am Ende ihres Lebens
Band: Netzgarten 
Stichwort: Demenz 
Gewidmet: Riet O 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto