Zywa Vuur

     Ik slecht en plet, ik splijt en maak
     mijn slagen drijven, dwingen raak
     ik ben niet bang, ik ben niet bang

     voor spin of rat of ratelslang

ik zwoeg en zweet, ik adem zwaar
het water schrikt en sist misbaar
de balg blaast uit, komt op en zuigt
het gloeiend witte ijzer buigt

     ik slecht en plet, ik splijt en maak
     mijn slagen drijven, dwingen raak
     ik ben niet bang, ik ben niet bang

     voor open lucht of lange gang

mijn arm gehoorzaamt boog na boog
de wensen van mijn meesteroog
ik hamer harder tegen hard
sla vonken uit mijn vurig hart

     ik slecht en plet, ik splijt en maak
     mijn slagen drijven, dwingen raak
     ik ben niet bang, ik ben niet bang

     voor hoogte noch voor ondergang

hier schijnt geen zon, bestaat geen dag
geen morgen, schemering of nacht
hier telt geen tijd maar mokerslag
het ritme van mijn klappenkracht

     ik slecht en plet, ik splijt en maak
     mijn slagen drijven, dwingen raak
     ik ben niet bang, ik ben niet bang

     voor angsten en hun dwang en drang

Gedicht 179
Amsterdam, 2011-10-09

Over angsten (Luiz Henrique Yudo) - 2011
Compositie "On phobia", uitvoering in het Orgelpark

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Angst:  
Componist: Yudo, Luiz Henrique 

Zywa Fire

     I break and hammer, cleave and create
     my punches stretch, force the mark
     I'm not afraid, I'm not afraid

     of spiders, rats or rattlesnakes

I toil and sweat, I pant for breath
the water is startled and whines an outcry
the bellows insufflate, swell ans aspirate
the flaming white iron bends

     I break and hammer, cleave and create
     my punches stretch, force the mark
     I'm not afraid, I'm not afraid

     of open air or a long corridor

arc after arc my arm carries out
the wishes of my master's eye
I hammer harder to hard
beat sparks out of my burning heart

     I break and hammer, cleave and create
     my punches stretch, force the mark
     I'm not afraid, I'm not afraid

     of heights, neither of downfall

no sun is shining over here, there is no day
no morning, dusk or night, no time
is counting over here, just the sledgehammer blow
the rhythm of my punching strength

     I break and hammer, cleave and create
     my punches stretch, force the mark
     I'm not afraid, I'm not afraid

     of fears and their compulsion and urge

Poem 180
Amsterdam, 2011-10-09

On phobia (Luiz Henrique Yudo) (2011)
Composition, performance in the Organpark
Collection: org anp ark 
Keyword: Fear:  
Composer: Yudo, Luiz Henrique 

Zywa Feuer


Gedicht 3708
Amsterdam, 2021-04-19

√úber Phobien (Luiz Henrique Yudo) (2011)
Komposition "On phobia", Auff√ľhrung im Orgelpark
Band: Org Elp Ark 
Stichwort: Angst:  
Komponist: Yudo, Luiz Henrique 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto