Zywa Zeven Zegels

Zacht is doodgaan zelden, maar
er is niemand die dat navertelt

Spieren denken niet, maar doen
zo hun best het vege lijf
te redden, dat je juist vergaat

van een helse folterpijn
omdat de tijd ineens vertraagt

tot een eeuwigheid terwijl
op de slagen van het laatste
uur de hemel sterrenloos

zwart wordt van een nieuwe zon
die aanzwelt tot verlossend niets

Vergeet dit liever, leef alsof
zeven zegels je beschermen
Vergeet dat er een einde komt

en hoe dat dan

Gedicht 181
Amsterdam, 2011-11-04

Joost Langeveld improviseert in het Orgelpark bij beelden van de Apocalyps
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Dood: sterven 

Zywa Seven Seals

Dying is rarely gentle, but
nobody is retelling it

Muscles don't think but do so much
their best to save the doomed body
that you on the contrary perish

with hellish torture, because
all of a sudden time slows down

to eternity while
on the strokes of the last
hour the sky starlessly

gets black from a new sun, which swells
up to redeeming nothingness

Please forget this, live as if
seven seals protect you
Forget there comes an end

and how then

Poem 1031
Amsterdam, 2017-02-17

Joost Langeveld improvises in the Organpark, with images of the Apocalypse
Collection: org anp ark 
Keyword: Death: dying 

Zywa Sieben Siegel


Gedicht 3709
Amsterdam, 2021-04-19

Joost Langeveld improvisiert im Orgelpark bei Bildern der Apokalypse
Band: Org Elp Ark 
Stichwort: Tod: Sterben 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto