Zywa De schoonheid

Welvaart in stad en land, zie
het licht onder de wolken in de toonzaal
van het aardse paradijs, zie

een glimp van onszelf
in de blikken van toen
de schoonheid van hun aandacht

hun verlangens
in jongere jaren van de wereld ┬ľ
dezelfde als de onze

We bewerken en bewaren
we bouwen en verbeteren
we scheppen de schoonheid

waarin wij willen leven
Hier is die verzameld, zie
dat het goed is

Gedicht 195
Amsterdam, 2013-02-09

Rijksmuseum in Amsterdam
Bundel: De trek 
Trefwoord: Museum 
Trefwoord: Amsterdam% 

Zywa The beauty

Prosperity in city and country, see
the light under the clouds in the showroom
of earthly paradise, see

a glimpse of ourselves
in the looks of those days
the beauty of their attention

their desires
in younger years of the world ┬ľ
the same as ours

We process and preserve
we build and improve
we create the beauty

in which we want to live
Here it is collected, see
it is good

Poem 2272
Amsterdam, 2019-06-17

Collection: Migration 
Keyword: Museum 
Keyword: Amsterdam% 

Zywa Die Sch├Ânheit

Wohlstand in Stadt und Land, sehe
das Licht unter den Wolken im Ausstellungssaal
des irdischen Paradieses, sehe

einen Blick auf uns selbst
in den Blicken von damals
die Sch├Ânheit ihrer Aufmerksamkeit

ihrer W├╝nsche
in j├╝ngeren Jahren der Welt ┬ľ
dieselbe wie unsere

Wir bearbeiten und bewahren
wir bauen und verbessern
wir schaffen die Sch├Ânheit

in der wir leben wollen
Hier ist sie gesammelt, sehe
dass es gut ist

Gedicht 3716
Amsterdam, 2021-04-20

Band: Ziehen 
Stichwort: Museum 
Stichwort: Amsterdam% 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto