Zywa Zolang iets anders

Antwoord op de vanvraag
Wat was er het eerst
kip of ei?
De spiegeleikip

Fier staat ze op
onverzettelijke poten
in haar gebroken ei

Antwoord op de naarvraag
Wat zal er het laatst zijn?
Gods zoon
spreidt zijn armen

hij springt van het kruis
als winnaar: de spiegeleiman!
Applaus

alles komt goed, rustig
afwachten mensen
we hebben de tijd

tweeduizend jaar
zitten er al op, en zolang
doen we iets anders


Zywa Meanwhile something else

Answer to the fromquestion
What was first
chicken or egg?
The fried egg chicken

Proudly she stands
on unyielding legs
in her broken egg

Answer to the toquestion
What will be last?
God's son
spreads his arms

he jumps from the cross
as the winner: the fried egg man!
Applause

everything will be fine
people, wait patiently
we’ve got time

two thousand years
are already over, and meanwhile
we do something else


Zywa Solange etwas anderes

Antwort auf die Vonfrage
Was war zuerst da
Huhn oder Ei?
Das Spiegeleihuhn

Sie steht stolz auf
unnachgiebige Beine
in ihrem gebrochenen Ei

Antwort auf die Hinfrage
Was wird das letzte sein?
Gottes Sohn
breitet seine Arme aus

er springt vom Kreuz
als Gewinner: der Spiegeleimann!
Beifall

alles kommt gut, ruhig
abwarten Leute
wir haben Zeit

zweitausend Jahre
sind schon um, und solange
tun wir etwas anderes

Gedicht 226
Amsterdam, 2014-04-10
Kruiswegstati√ęn (Kamagurka) - 2012
Kruiswegstati√ęn (2012, Kamagurka) bij "Via Crucis" (2000/2014) van Gilius van Bergeijk, uitgevoerd in het Orgelpark op 10 april 2014
Bundel: ORG elp ark 
Trefwoord: Wachten 
Eerbetuiging aan: Kamagurka 
Componist: Van Bergeijk, Gilius 
Zywa
HomeTerug naar 
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F