Zywa De Internationale

Wat kun jij eigenlijk nog?
Ik heb helemaal niks aan jou
Je bent oud geworden
vies, en hebt niemand
die voor je zorgt, dus

je snapt toch wel dat
ik genoeg van je heb
Maak dat je wegkomt
of ik doe je wat
Het is je eigen schuld

Je weet hoe het gaat
wat je waard bent, dat
het zo niet door kan gaan
Blijf daar niet zo zitten
hopen dat dit over gaat

Ik wil je niet meer zien
Je mag blij zijn, zoveel
geduld als ik met je heb gehad
En nu is het tijd voor thee
Die zet ik vandaag zelf wel

Gedicht 231
Amsterdam, 2014-04-24

Strijdlied - 1871
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Gelijkheid:  
Eerbetuiging: Pottier, Eugene 

Zywa The Internationale

What are you actually capable of?
I have no use for you at all
You have grown old, dirty
and you have no one
to look after you, so

you can tell
I'm tired of you
Get out of here
or I'll cause you something
It is your own fault

You know the way it goes
what you are worth, that
it can't go on like this
Don't just sit there
hoping this will pass

I don't want to see you anymore
You'd better be happy
so patient I've been with you
And now it's time for tea
I'll make it myself today

Poem 2151
Amsterdam, 2019-03-13

Battle anthem (1871)
Collection: PumicePieces 
Keyword: Equality:  
Tribute to: Pottier, Eugene 

Zywa Die Internationale

Was kannst du dann noch?
Du nützt mir überhaupt nichts
Du bist alt geworden, widerlich
und du hast niemanden
der sich um dich kümmert, also

du musst doch verstehen
dass ich dich satt habe
Verschwinde von hier
oder ich bereite dir was
Es ist deine eigene Schuld

Du weißt wie es geht
was du wert bist, dass
es so nicht weitergehen kann
Sitze nicht nur da, immer noch
darauf hoffend, dass dies endet

Ich will dich nicht mehr sehen
Du sollst froh sein, so viel
Geduld wie ich mit dir hatte
Und jetzt ist es Zeit für Tee
Ich werde den heute selbst machen

Gedicht 3731
Amsterdam, 2021-04-23

Kampflied (1871)
Band: BimsSchutt 
Stichwort: Gleichheit:  
Ehrerweisung an: Pottier, Eugene 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto