Zywa Orgel der eeuwigheid

Soms staat alles open en
stormt de wind de lade uit
vooronder de lege ruimte

van het schip in, trillend
tussen de banken en rondom
het altaar, de lucht leeft
in het heilige halfduister

Mijn bewustzijn zet uit
laat op oefeningen en improvisaties
gedachten zweven om ze te schikken
en op hun plaats te laten landen
tijdens de middagpauze in de kapel

Mijn jaren tien, de jaren zestig
van de eeuw, mediteren
in het heilige halfduister
van het orgel der eeuwigheid

Gedicht 322
Amsterdam, 2014-08-08

1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: org elp ark 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Muziek:  
Opgedragen aan: Johan A 

Zywa Organ of eternity

Sometimes everything is open and
the wind rushes out of the chest
downbelow into the empty space

of the ship, vibrating
between the pews and around
the altar, the air is alive
in the sacred semi-darkness

My consciousness expands
lets thoughts float on exercises
and improvisations to arrange them
and let them land in their place
during the lunch break in the chapel

My teens, the sixties
of the century, meditating
in the sacred semi-darkness
of the organ of eternity

Poem 1707
Amsterdam, 2018-03-18

1967, Chapel of the Canisius College, Nijmegen
2017, Organpark, Amsterdam

Collection: org anp ark 
Collection: Life line 
Keyword: Music:  
Dedicated to: Johan A 

Zywa Orgel der Ewigkeit

Manchmal ist alles offen und
st√ľrmt der Wind aus der Lade
vorunter in den leeren Raum

vom Schiff, zitternd
zwischen den Bänken und um
den Altar herum, die Luft lebt
in der heiligen Halbdunkelheit

Mein Bewusstsein dehnt sich aus
lässt auf Übungen und Improvisationen
Gedanken schweben, um sie zu arrangieren
und an Ort und Stelle landen zu lassen
während der Mittagspause in der Kapelle

Meine Zehner, die Sechziger
des Jahrhunderts, meditieren
in der heiligen Halbdunkelheit
der Orgel der Ewigkeit

Gedicht 3245
Amsterdam, 2020-11-04

1967, Kapelle des Canisius College, Nimwegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Band: Org Elp Ark 
Band: Lebenslinie 
Stichwort: Musik:  
Gewidmet: Johan A 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto