Zywa Door schoonheid uitgekleed

Langs de Kostverlorenkade
verdrinken de vrachtschepen
bijna, terwijl wij feesten

in Oslo en Gent, jij danst
vonken uit de vloer, jij danst
de fijnfluwelen bloemblaadjes

omhoog, laat ze zweven
en terugkeren naar de bloem
Jouw hemd valt open

net genoeg om meer te willen
zonder een reden te hebben
enkel het heerlijke wonder

te ondergaan, te voelen
wat ik voel, mezelf, alsof
jouw schoonheid mij uitkleedt

Gedicht 336
Amsterdam, 2014-09-10

Kyakura, de teruggekeerde bloem
Café's "Oslo" en "Gent" aan de Kostverlorenkade in Amsterdam

Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Liefde: verliefd 

Zywa Undressed by beauty

Along the Lost Cost Quay
the cargo ships are almost drowning
while we party

in Oslo and Ghent, you dance
sparks from the floor, you dance
the delicate velvet petals

up, let them float
and return to the flower
Your shirt falls open

just enough to wish
for more, for no reason
just to experience

the lovely wonder of feeling
what I feel, myself, as if
your beauty is undressing me

Poem 1494
Amsterdam, 2017-08-08

Collection: The Big Secret 
Keyword: Love: in love 

Zywa Von Schönheit ausgezogen

Entlang der Kostverlorenkai
ertrinken die Frachtschiffe
fast, wÀhrend wir feiern

in Oslo und Gent, du tanzt
Funken aus dem Boden, du tanzt
die feinen SamtblĂŒten

hoch, lÀsst sie schweben
und zurĂŒckkehren zur Blume
Dein Hemd fÀllt auf

gerade genug, um mehr
zu wollen, ohne Grund
nur das herrliche Wunder

zu erleben, zu fĂŒhlen
was ich fĂŒhle, mich, als ob
deine Schönheit mich auszieht

Gedicht 3044
Amsterdam, 2020-07-03

Band: Das Große Geheimnis 
Stichwort: Liebe: Verliebt 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto