Zywa Voor ons

Vóór ons ligt de steiger, die aan het eind
van de weg uit de drukte van het centrum
na de heuvels aan de kust uitsteekt in zee

Voor ons vandaag geen kerkhof, alleen de gedachte
aan wie we begraven hebben en de onbekenden
in het wereldomvattende graf van de zee

Voor ons is de bakker vroeg opgestaan, de thee geplukt
het huis gebouwd, waar wij een week te gast zijn
onder de wolken, de kinderen van de zee

Voor ons is het leven met zijn vruchten, de regen die we drinken
en de zwaarte van alles die ons bijeenhoudt
samengevat binnen de raamlijst van een vakantie aan zee

Gedicht 353
Amsterdam, 2014-11-02

Allerzielen
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Dankbaarheid 

Zywa For us

In front of us, the jetty, which at the end
of the road from the bustle of the center
after the hills on the coast, protrudes into the sea

For us, no graveyard today, just the thought
of whom we buried and the strangers
in the global grave of the sea

For us, the baker got up early, the tea was picked
the house built, where we are guests for a week
under the clouds, the children of the sea

For us, life, with its fruits, the rain we drink
and the gravity of everything, holding us together
outlined in the window frame of a holiday by the sea

Poem 2290
Amsterdam, 2019-06-21

All Soul's Day
Collection: Bruises 
Keyword: Gratitude 

Gedicht 3611
Amsterdam, 2021-04-01

Allerseelen
Band: Prellungen 
Stichwort: Dankbarkeit 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto