Zywa Oordeel

Hoe staan de sterren
daar in de nachthemel boven
de stadsmuur en het geschreeuw

van de strijders op het plein?
Hier is het rustig, we vallen in slaap
maar mijn lief hoort de dolkmannen

komen en roept ons wakker: Nabij!
de overgave van de stad is nabij!
De Leeuw omhelst hem innig

voor de ruiters hem omsingelen
verminken en meenemen
De strijders vluchten, vechten

zich dood in de engte bij de bron
Het was nabij, het is voorbij
Ik heb geen thuis meer

alleen schuilplaatsen in de nacht

Mijn lief, wat zullen ze je aandoen
waar ben je, waar is het oordeel
dat jou bevrijdt?

Gedicht 386
Vaison-la-Romaine, 2015-04-02

Maria Magdalena (Jeruzalem in het jaar 30)
Lucas 22:38, Marcus 3:19, 14:32,41-47, Matthe√ľs 27:8

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Oorlog: guerilla 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Judgement

What's in the stars
up there in the night sky above
the city wall and the screams

of the warriors in the square?
Here it is quiet, we fall asleep
but my love hears the dagger men

coming and he calls us awake: Near!
the surrender of the city is near!
The Lion embraces him dearly

before the horsemen surround him
mutilate him and take him away
The warriors flee, fight

themselves to death in the neck
at the well. It was near, it's over
I no longer have a home

only hiding places in the night

My love, what will they do to you
where are you, where is the judgment
that will free you?

Poem 2299
Amsterdam, 2019-06-24

Maria Magdalena (Jerusalem in year 30)
Luke 22:38, Mark 3:19, 14:32,41-47, Matthew 27:8

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: War: guerrilla 
Keyword: Bible^ 

Zywa Urteil

Wie sind die Sterne
dr√ľben im Nachthimmel √ľber
der Stadtmauer und den Schreien

der Krieger auf dem Platz?
Hier ist es ruhig, wir schlafen ein
aber mein Liebling hört die Dolchmänner

kommen und er wacht uns auf: Nahe!
die Kapitulation der Stadt ist nahe!
Der Löwe umarmt ihn innig

bevor die Reiter ihn einkreisen
verst√ľmmeln und mitnehmen
Die Krieger fliehen, kämpfen

sich tot in der Enge an der Quelle
Es war nahe, es ist vorbei
Ich habe kein Zuhause mehr

nur Unterschl√ľpfe in der Nacht

Mein Liebling, was werden sie
mit dir machen, wo bist du
wo ist das Urteil das dich befreit?

Gedicht 3599
Amsterdam, 2021-03-30

Maria Magdalena (Jerusalem im Jahr 30)
Lukas 22:38, Markus 3:19, 14:32,41-47, Matthäus 27:8

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Krieg: Guerrilla 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto