Zywa De nacht is voorbij

Net op tijd, de orde is hersteld
al heeft het me veel soldaten gekost
Wat een nacht, de mannen zijn uitgeput
Ze hopen en verlangen dat het voorbij is
maar de dag breekt aan, nu

de koning en zijn aanvoerders nog
terechtstellen, tentoonstellen
Hij ziet er niet uit
in zijn dure kleren
met een schuin verband

als koningskroon om zijn hoofd
strompelend door de smalle straten
Vandaag juich ík, om het jammeren
van de vrouwen en bejaarden
de ontzetting op ieders gezicht:

Wat hebben ze gedaan? Is hij het echt?

Gedicht 387
Vaison-la-Romaine, 2015-04-02

Pontius Pilatus (Jeruzalem in het jaar 30)
Lucas 23:27, Marcus 14:47,66,70, 15:20, Johannes 18:10

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Macht: uitoefening 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa The night is over

Just in time, order has been restored
but it has cost me many soldiers
What a night, the men are exhausted
They hope and wish it's over
but the day breaks, now

the execution, the exhibition
of the king and his commanders
What a sight he is
in his expensive clothes
with a diagonal bandage

around his head as a royal crown
stumbling through the narrow streets
Today the cheers are mine, with the wailing
of the women and the elderly
the horror on everyone's face:

What have they done? Is it really him?

Poem 2209
Amsterdam, 2019-04-17

Pontius Pilatus (Jerusalem AD 30)
Luke 23:27, Mark 14:47,66,70, 15:20, John 18:10

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Power: wielding 
Keyword: Bible^ 

Zywa Die Nacht ist vorbei

Gerade noch rechtzeitig, die Ordnung
ist wiederhergestellt, obwohl
sie mich viele Soldaten gekostet hat
Was f√ľr eine Nacht, die M√§nner sind ersch√∂pft
Sie hoffen und sehnen sich danach, dass es vorbei ist
aber der Tag bricht an, jetzt

noch den K√∂nig und seine Anf√ľhrer
hinrichten und zur Schau stellen
Wie sieht er denn aus
in seinen teuren Kleidern
mit einem schrägen Verband

um den Kopf wie eine Königskrone
stolpernd durch die engen Gassen
Heute jubele √≠ch, √ľber das Jammern
der Frauen und Alten
den Schrecken in allen Gesichtern:
Was haben sie getan? Ist er es wirklich?

Gedicht 3598
Amsterdam, 2021-03-30

Pontius Pilatus (Jerusalem m Jahr 30 n. Chr.)
Lukas 23:27, Markus 14:47,66,70, 15:20, Johannes 18:10

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Macht: Ausuebung 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto