Zywa Bloedkoffertjes

De grote boot, zijn buik vol kleur-
lichamen, uitgevaren naar de wolken
beweegt niet meer
om de hoge berg
die omlaag begint te groeien

Als een zaaddoos springt hij open
bevrucht de hellingen met bloed
uit de oude wereld, met codes
van het geheim van het leven
vers geschreven

die op reis gaan over de aarde
als kleine arken, zwemarken
kruip-, loop- en vliegarken
bloedkoffertjes
vol voorgeschiedenis

van de wereld
de echte wereld
niet de ware
die de mensen
zouden scheppen

Gedicht 390
Amsterdam, 2015-04-04

Ark van Noach
Genesis 8:4-5
Kleurlichamen: chromosomen

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Evolutie 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Little blood trunks

The big boat, belly full of colour
bodies, floated up to the clouds
no longer moves around
the high mountain
which begins to grow down

Like a seed capsule, it snaps open
fertilizes the slopes with blood
from the old world, with codes
of the secret of life
freshly written

going to travel over the earth
as little arks, swimming arks
crawling, walking, and flying arks
little blood trunks
full of prehistory

of the world
the real world
not the true one
that mankind
would create

Poem 1684
Amsterdam, 2018-02-18

Noah's Ark
Genesis 8:4-5
Colour bodies: chromosomes

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Collection: BloodTrunk 
Keyword: Evolution 
Keyword: Bible^ 

Gedicht 3516
Amsterdam, 2021-02-27

Arche Noach
Genesis 8:4-5
Farbkörper: chromosomen

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Band: BlutKoffer 
Stichwort: Evolution 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto