Zywa Fijn te horen

Onze dochter is bezorgd
als ze tijd heeft
en zolang het niet hoeft

dus zeg ik maar enthousiast
We zijn naar het museum geweest
     Daar vroeg ik mij af

     denkt hij na over het leven
     of de duif op de kale tak
     in de vitrine met dorre bladeren?

     Droomt hij misschien
     weg te vliegen?
     Hij stond daar maar

     als opgezet, zijn huid
     en lippen zijn zo wit
     dat ik bang ben

     om in de keuken te koken
     terwijl hij de tafel dekt
     onhandig op zijn verjaardag

     een fles ontkurkt alsof
     hij dat voor het eerst doet
     en dan er bij omvalt

     zonder dat ik het hoor
     een mooie dood
     zeggen ze

     dat kan wel zijn
     maar ik weet nu al
     dat ik er toch niet klaar voor ben

Leuk mam! Fijn te horen
dat het met jullie goed gaat!

Gedicht 396
Vaison-la-Romaine, 2015-04-08

Een duif zat op een tak en dacht na over het bestaan (Roy Andersson) - 2014
Film "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron"

Bundel: Manen 
Trefwoord: Ouderdom:  

Zywa Nice to hear

Our daughter is concerned
if she has time
and as long as there is no need to

so I say enthusiastically
We went to the museum
     There I wondered

     is he thinking about life
     or the pigeon on the bare branch
     in the showcase with dry leaves?

     Is he perhaps dreaming
     of flying away?
     He just stood there

     as stuffed, his skin
     and lips are so white
     that I'm afraid

     to cook in the kitchen
     while he lays the table
     clumsily uncorks a bottle

     on his birthday as if
     he is doing it for the first time
     and then falls down

     without me hearing it
     a nice death
     they say

     that may well be
     but I already know
     that I'm not ready for it anyway

Nice mama, nice to hear
that you are doing well

Poem 1166
Amsterdam, 2017-03-09

Film "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron"
Collection: Moons 
Keyword: Old age:  

Zywa Schön zu hören

Unsere Tochter ist besorgt
wenn sie Zeit hat
und solange es nicht nötig ist

also sage ich begeistert
Wir waren ins Museum
     Dort fragte ich mich

     denkt er an das Leben
     oder die Taube auf dem kahlen Ast
     in der Vitrine mit trockenen Blättern?

     Träumt er vielleicht davon
     wegzufliegen?
     Er stand einfach da

     wie ausgestopft, seine Haut
     und Lippen sind so weiß
     dass ich Angst habe

     in der Küche zu kochen
     während er den Tisch deckt
     an seinem Geburtstag ungeschickt

     eine Flasche entkorkt, als ob
     er das zum ersten mal macht
     und dann dabei umfällt

     ohne dass ich es höre
     ein schöner Tod
     sagen sie

     das mag sein
     aber ich weiß schon
     dass ich sowieso nicht bereit bin

Toll Mama! Schön zu hören
dass es euch gut geht!

Gedicht 2784
Amsterdam, 2020-03-15

Film "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron"
Band: Monde 
Stichwort: Alter:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto