Zywa Afgescheurd

De boeken zijn versiering
enkel kaft, goud-op-snee
licht en leeg, mijn erfenis
in zolderrekken

Ik zou er om lachen
als ik niet hoestte
van het stof (zijt gij)

Er steekt een papier tussen –
de afgescheurde akte
van een geboorte

een geheim: ik ben geëcht
echt gemaakt met een stempel
ik leef onder een valse naam

Het voelt als sterven
aan de vraag hoe ik zou
willen heten en wat dat zou

veranderen, dit officiële
document wist mijn naam
uit, steeds zal ik denken
dat ben ik niet

Gedicht 409
Vaison-la-Romaine, 2015-04-12

Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Identiteit:  

Zywa Torn off

The books are decorations
only covers, gold-leafed
light and empty, my legacy
in attic racks

I would laugh at it
if I didn't cough
of the dust (are you)

There's a paper inserted –
the torn certificate
of a birth

a secret: I am legitimized
made real with a stamp
I live under a false name

It feels like dying
to the question what
name I would like and what

it would change, this official
document erases my name
I will always think
it's not who I am

Poem 2306
Amsterdam, 2019-06-26

Collection: I am 
Keyword: Identity:  

Gedicht 3586
Amsterdam, 2021-03-28

Band: Ich bin 
Stichwort: Identität:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto