Zywa De passagier

De kapitein zal wel op de hoogte zijn
want hij zegt niets over de situatie
en dat kan van alles betekenen

Er zijn berichten van vrede
en opgeheven blokkades
Ik moet keuzes maken

terwijl ik hier een goed leven heb
met mijn gezin dat vanzelf ontstond
in het huis dat mij is toegewezen

Dus ga ik nu maar naar bed
en voor het slapen maak ik een reis
voorbij het bekende

Alleen overgebleven, trek ik verder
     begeleid door echo's van vertrouwd lachende stemmen
     die de waarheid voor mij verzwijgen

     de stem van de gids die liever thuis blijft
     van de soldaat in zijn versleten uniform
     de ene van de drie van het garnizoen

     die dienst zou kunnen hebben
     die de bekers vult en drinkt op mij
     op de gezondheid van alle mensen

     rond de toren van Bel├ęm en iedereen
     aan de lange tafel met de lege stoelen
     uit de tijd dat ze hier met velen waren

Te voet verder, over een berg-
paadje, door een dicht woud
en mijn eten raakt op

Gedicht 459
Konstanz, 2015-06-17

Het zand voor de kust van Aveiro (Albert Alberts) - 1982
Roman

Bundel: Moza├»ekvirus 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
Eerbetuiging: Alberts, Albert 

Zywa The passenger

The captain will have been informed
because he says nothing about the situation
and that can mean anything

There are reports of peace
and cleared blockades
I must make choices

while I have a good life here
with my family that arose by itself
in the house that was assigned to me

So I just go to bed now
and before I sleep I travel
beyond the known

Left alone, I move on
     accompanied by echoes of familiar laughing voices
     that conceal the truth from me

     the voice of the guide who prefers to stay at home
     of the soldier in his worn-out uniform
     one of the three of the garrison

     who could be on duty
     who fills the cups and drinks on me
     on the health of all people

     around the tower of Bel├ęm and everyone
     at the long table with the empty seats
     from the time they were here with many

Along on foot, over a mountain
path, through a dense forest
I'm running out of food

Poem 2029
Amsterdam, 2019-01-14

The sand for the coast of Aveiro (Albert Alberts) (1982)
Novel "Het zand voor de kust van Aveiro"
Collection: Mosaic virus 
Keyword: Fate 
Tribute to: Alberts, Albert 

Zywa Der Passagier

Der Kapit├Ąn wird Bescheid wissen
weil er nichts ├╝ber die Situation sagt
und das kann alles bedeuten

Es gibt Nachrichten von Frieden
und aufgehoben Blockaden
Ich muss Entscheidungen treffen

w├Ąhrend ich hier ein gutes Leben habe
mit meiner Familie, die von selbst zustande kam
in dem mir zugewiesenen Haus

Also gehe ich jetzt ins Bett
und vor dem Schlafengehen mache ich eine Reise
jenseits des Bekannten

Alleine ├╝brig geblieben, ziehe ich weiter
     begleitet von Echos vertrauter lachender Stimmen
     die mir die Wahrheit vorenthalten

     die Stimme des F├╝hrers, der lieber zu Hause bleibt
     des Soldaten in seiner abgenutzten Uniform
     einer der drei der Garnison

     der Dienst haben k├Ânnte
     der die Becher f├╝llt und auf mich trinkt
     auf die Gesundheit aller Menschen

     rund um den Turm von Bel├ęm und alle
     am langen Tisch mit den leeren St├╝hlen
     aus der Zeit, als sie mit vielen hier waren

Zu Fu├č weiter, ├╝ber einen Berg-
weg, durch einen dichten Wald
und mein Essen geht zur Neige

Gedicht 3187
Amsterdam, 2020-09-26

Der Sand vor der K├╝ste von Aveiro (Albert Alberts) (1982)
Roman "Het zand voor de kust van Aveiro"
Band: Mosaikvirus 
Stichwort: Schicksal 
Ehrerweisung an: Alberts, Albert 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto