Zywa De woorden (Doe het)

Onthoud alleen het goede, herhaal het
dag op dag, levenslang
Maak steeds een nieuw begin, doe het
grondig, vergeet oude gedachten
ga ze uit de weg om jezelf te redden

Dood ze als het niet anders kan
Je zonen, je broers en je buren
sla hen dood en laat hen liggen
voor gieren en hyena's
Het moet zo

Niet uit wreedheid, niet uit bloeddorst
maar omdat wat zij geloven niet bestaat
dus hun leven doet er niet toe
Jouw dolk veroordeelt hen niet
maar het voltrekt de Woorden

Lees ze, lees ze voor
Zaai vrees en gehoorzaamheid
Eeuwige straf
verwachten
is wijsheid! inzicht!

Gedicht 474
Amsterdam, 2015-09-30

Mozes brengt de Tien Woorden (Asèrèt hadibrot) vanaf de Horeb, waarna het volk door Tabuk trekt; Levieten vermoorden daar de ongelovigen van het volk (Exodus 32:25-28)
Syrië (ar-Raqqa in 2014)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa The Words (Do it)

Remember only the good, repeat it
day after day, all your life
Always make a new start, do it
thoroughly, forget old thoughts
get out of their way to save yourself

Kill them if there is no other way
Your sons, brothers and neighbours
kill them and leave them
for vultures and hyenas
It has to be that way

Not out of cruelty, not out of blood thirst
but because what they believe does not exist
so their lives don't matter
Your dagger does not judge them
but it executes the Words

Read them, read them aloud
Sow fear and obedience
Expecting
eternal punishment
is wisdom! insight!

Poem 2340
Amsterdam, 2019-07-04

Moses brings down the Ten Words from Mount Horeb, after which the people travel around Tabuk; there, Levites kill the unbelievers of the people (Exodus 32:25-28)
Syria (ar-Raqqa 2014)

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Religion:  
Keyword: Bible^ 

Zywa Die Worte (Tue es)

Behalte nur das Gute, wiederhole es
Tag am Tag, lebenslang
Mache immer einen Neuanfang, tue es
gründlich, vergiss alte Gedanken
gehe ihnen aus dem Weg, um dich selbst zu retten

Töte sie, wenn es nicht anders sein kann
Deine Söhne, deine Brüder und deine Nachbarn
schlage sie tot und lasse sie liegen
für Geier und Hyänen
Es muss so sein

Nicht aus Grausamkeit, nicht aus dem Blutdurst
sondern weil das, was sie glauben, nicht existiert
so ihr Leben ist nicht wichtig
Dein Dolch verurteilt sie nicht
sondern es vollzieht die Worte

Lese sie, lese sie vor
Säe Angst und Gehorsam
Die ewige Strafe
erwarten
ist Weisheit! Einsicht!

Gedicht 3792
Amsterdam, 2021-05-05

Mose bringt die Zehn Worte (Aseret ha-dibberot) von der Horeb, wonach das Volk durch Tabuk zieht; dort töten Leviten die Ungläubigen des Volkes (Exodus 32:25-28)
Syrien (ar-Raqqa im Jahr 2014)

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Religion:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto