Zywa Voorbeeld

Luister!
Wij zijn geen slappelingen!
Wat zullen we met jou doen?

Jij bent geen strijder, jij
bent al dood, al durfde je niet
te sterven toen het tijd was

alsof je die zelf kunt kiezen
Wil je roem?
Jouw hoofd hoog op een staak?

Wil je spektakel?
Jouw silhouet midden in het vuur?
Wil je weg?

Slappeling! Waar is je geloof
in de liefdevolle Barmhartigheid?
Waar is je geloof

in de straf
die wij namens haar voltrekken?
Je moet een voorbeeld zijn!

Gedicht 486
Amsterdam, 2015-10-10

Onwillige rekruut
Nigeria (Yobe in 2012)

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Godsdienst: wreedheid 

Zywa Example

Listen!
We are not weak!
What shall we do with you?

You are not a warrior, you
are already dead, though you dared not
die when the time came

as if you could choose it yourself
Do you want fame?
Your head high on a stake?

Do you want a spectacle?
Your silhouette in the middle of the fire?
Do you want to leave?

Weakling! Where is your faith
in the loving Mercy?
Where is your faith

in the punishment
we execute on its behalf?
You must be an example!

Poem 2121
Amsterdam, 2019-02-24

Unwilling recruit
Nigeria (Yobe in 2012)

Collection: Short Sermons 
Keyword: Religion: cruelty 

Zywa Vorbild

Höre!
Wir sind keine Schwächlinge!
Was sollen wir mit dir machen?

Du bist kein Krieger, du
bist bereits tot, obwohl du es nicht gewagt hast
zu sterben, als die Zeit gekommen war

als ob das deine Wahl wäre
Möchtest du Ruhm?
Dein Kopf hoch auf einem Pfahl?

Möchtest du Spektakel?
Deine Silhouette mitten im Feuer?
Möchtest du gehen?

Schwächling! Wo ist dein Glaube
an die liebevolle Barmherzigkeit?
Wo ist dein Glaube

in die Bestrafung
die wir f√ľr sie vollstrecken?
Du musst ein Vorbild sein!

Gedicht 4923
Amsterdam, 2023-01-05

Unwilliger Rekrut
Nigeria (Yobe im Jahr 2012)

Band: Kurze Predigten 
Stichwort: Religion: Grausamkeit 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto