Zywa Echt een held

Vrouwen zijn lastig
ze willen niet hetzelfde

als hun man, maar ik smeed
mijn wil roodgloeiend

in het vuur van mijn geloof
als een goddelijk wapen

in mijn gehoorzame hand
in mijn dankbare hart

Vrouwen zijn lastig
vooral mijn dochters

Ze geloven me niet
ze geloven niet in een later

eerbewijs voor mijn daden
Stille verwijten, verder niks

durven, maar kijk zelf
hier was het, dit

zijn de namen
van de mannen, de ratten

die ik uit de weg geruimd heb
Ik ben echt een held

Gedicht 501
Amsterdam, 2015-10-19

De daad van het doden
Het aanzien van stilte
(Joshua Oppenheimer) - 1965
Documentaires "The act of killing" (2012) en "The look of silence" (2014)
Indonesi√ę (1965-1966)
Syri√ę (ar-Raqqa in 2014)

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Mensen: mannen 
Trefwoord: Indonesia% 
Eerbetuiging: Oppenheimer, Joshua 

Zywa Really a hero

Women are difficult
they don't want the same

as their husband, but I forge
my will red-hot

in the fire of my faith
as a divine weapon

in my obedient hand
in my grateful heart

Women are difficult
especially my daughters

They don't believe me
they don't believe in a later

honour for my actions
Silent reproaches, that's all

they dare, but have a look yourself
here it was, these

are the names
of the men, the rats

that I have eliminated
I'm really a hero

Poem 2038
Amsterdam, 2019-01-18

The act of killing
The look of silence
(Joshua Oppenheimer) (1965)

Documentaries "The act of killing" (2012) and "The look of silence" (2014)
Indonesia (1965-1966)
Syria (ar-Raqqa in 2014)

Collection: Short Sermons 
Keyword: People: men 
Keyword: Indonesia% 
Tribute to: Oppenheimer, Joshua 

Zywa Wirklich ein Held

Frauen sind schwierig
sie wollen nicht dasselbe

wie ihr Ehemann, aber ich schmiede
meinen Willen rotgl√ľhend

im Feuer meines Glaubens
als göttliche Waffe

in meiner gehorsamen Hand
in meinem dankbaren Herzen

Frauen sind schwierig
besonders meine Töchter

Sie glauben mir nicht
sie glauben nicht an eine spätere

Ehrenbezeigung f√ľr meine Taten
Stille Vorw√ľrfe, weiter nichts

wagen, schaue aber selbst
hier war es, dies

sind die Namen
der Männer, die Ratten

die ich aus dem Weg geräumt habe
Ich bin wirklich ein Held

Gedicht 4421
Amsterdam, 2022-03-23

Der Tat des Tötens
Der Blick der Stille
(Joshua Oppenheimer) (1965)

Dokumentarfilme "The act of killing" (2012) und "The look of silence" (2014)
Indonesien (1965-1966)
Syrien (ar-Raqqa in 2014)

Band: Kurze Predigten 
Stichwort: Menschen: Maenner 
Stichwort: Indonesia% 
Ehrerweisung an: Oppenheimer, Joshua 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto