Zywa Paarden zijn ook zo

Natuurlijk wil ik geen object zijn
maar mens, een subject
niet volledig vrij misschien

maar ook niet in de hel
van andermans oordeel
tenzij ik zou negeren

dat ik een stukje wij ben
een stukje menselijke liefde
die tekortschiet

en een stukje soms wreed
eigenbelang, kortzichtig
door ingebouwde oogkleppen

tegen mijn nerveuze angst
voor het vagevuur van het tekort-
schieten van anderen en mijzelf

Wie toch meer vrijheid wil
en de kudde verlaat, zal weten
dan pas in de hel te zijn

Gedicht 503
Amsterdam, 2015-10-21

Gesloten deuren (Jean-Paul Sartre) - 1943
"L'enfer, c'est les Autres" ("De hel, dat zijn de Anderen"), uit de eenakter "Huis clos" ("Gesloten deuren", 1943, Jean-Paul Sartre)

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Harmonie: samenwerking 
Trefwoord: Hemel / Hel 
Eerbetuiging: Sartre, Jean-Paul 

Zywa Horses are the same

I don't want to be an object
of course, but human, a subject
not completely free perhaps

but also not in the hell
of other people's judgment
unless I would ignore

that I am a part of us
a part of human love
that falls short

a part of sometimes cruel
self-interest, short-sighted
by built-in blinkers

against my nervous fear
of the purgatory of the failures
of other people and myself

Whoever wants more freedom
and does leave the herd, will know
to be in hell right then

Poem 2056
Amsterdam, 2019-01-26

No Exit (Jean-Paul Sartre) (1943)
"L'enfer, c'est les Autres" ("Hell is other people"), from the one-act play "Huis clos" ("No Exit" / "Closed doors", 1943, Jean-Paul Sartre)
Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Harmony: cooperation 
Keyword: Heaven / Sky / Hell 
Tribute to: Sartre, Jean-Paul 

Zywa Pferde sind genau so

Natürlich möchte ich kein Objekt sein
sondern Mensch, ein Subjekt
vielleicht nicht völlig frei

aber auch nicht in der Hölle
des Urteils anderer Menschen
es sei denn, ich wĂĽrde ignorieren

dass ich ein StĂĽck von Wir bin
ein StĂĽck menschlicher Liebe
die nicht ausreicht

und ein StĂĽck manchmal grausames
Eigennutz, kurzsichtig
von eingebauten Scheuklappen

gegen meine nervöse Angst
vor dem Fegefeuer des Versagens
von anderen und mir

Wer dennoch mehr Freiheit will
und die Herde verlässt, wird wissen
erst dann in der Hölle zu sein

Gedicht 3610
Amsterdam, 2021-04-01

Geschlossene Gesellschaft (Jean-Paul Sartre) (1943)
"L'enfer, c'est les Autres" ("Die Hölle sind die anderen"), aus dem Einakter "Huis clos" ("Bei geschlossenen Türen" ["Geschlossene Gesellschaft"], 1943, Jean-Paul Sartre)
Band: Lilith's Kräfte 
Stichwort: Harmonie: Zusammenarbeit 
Stichwort: Himmel / Hoelle 
Ehrerweisung an: Sartre, Jean-Paul 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto