Zywa Stille aanschouwing

Er zij licht, en er was licht
uit duisternis big bang alfa
de eerste dag het begin
van alle dagen van de geschiedenis

tot aan de laatste dag
in het omega hypergat
de weg, de waarheid
het leven en alles

is beschreven en vastgelegd
in hologramsnippers, alles
wat bestaat bestond en zal bestaan
het heeft zich uitgezet in de tijd

en de ruimte weer samengebald
het verzamelt zich in Het
ultieme hypergat dat alles ziet
en alles weet, en het staat stil

Gedicht 522
Amsterdam, 2015-11-29

Bundel: Alsloos 
Trefwoord: Heelal 

Zywa Quiet beholding

Let there be light, and there was light
big bang alpha from darkness
the first day the beginning
of all days of history

until the last day
in the omega hyperhole
the way, the truth
life and all

is described and recorded
in hologram bits, all
that exists existed and will exist
it has expanded itself in time

and it has compressed space again
it is collecting in It's
ultimate hyperhole which sees all
and knows all, and it stands still

Poem 1069
Amsterdam, 2017-02-23

Collection: Ifless 
Keyword: Universe 

Zywa Stilles Anschauen

Es werde Licht, und es wurde Licht
aus Finsternis wurde Big Bang Alfa
der erste Tag der Beginn
aller Tage der Geschichte

bis zum letzten Tag
im Omega Hyperloch
der Weg, die Wahrheit
das Leben und alles

wurde in Hologrammschnipseln
beschrieben und aufgezeichnet, alles
was ist, war und wird sein
es hat sich in die Zeit ausgedehnt

und den Raum wieder zusammengeballt
es sammelt sich in Das
ultimative Hyperloch, das alles sieht
und alles weiƟ, und es steht still

Gedicht 4422
Amsterdam, 2022-03-23

Band: Wennlos 
Stichwort: Universum 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto